Giờ phục vụ 8:00 - 22:00

Chương trình khuyến mãi: Tuần Lễ Vàng 2013

CẬP NHẬT SỰ KIỆN VÀ KHUYẾN MÃI MỚI NHẤT TẠI FANPAGE NGUYỄN KIM