logo nguyenkim.com
 
Danh mục
Sản phẩm

Dàn Loa Vi Tính

                 
  • Save 20%
LOA VI TÍNH LOGITECH LS-21
490.000 VND 390.000 VND
 
                   
                 
  • Save 10%
LOA JBL ONBEAT XTREME
13.860.000 VND 12.474.000 VND
 
 
LOA JBL ON AIR WIRELESS
9.900.000 VND 8.910.000 VND
   
  • Save 10%
LOA JBL-CREATURE III
2.980.000 VND 2.682.000 VND
   
  • Save 10%
LOA JBL ONSTAGE 200P / 200ID
3.970.000 VND 3.573.000 VND
   
LOA JBL ONSTAGE- IV
4.620.000 VND 4.158.000 VND
   
  • Save 10%
LOA JBL ONTOUR MICRO
1.155.000 VND 1.039.500 VND
 
 
  • Save 10%
LOA JBL DUET II

1.825.000 VND 1.642.500 VND