Điện thoại Lenovo

4.990.000 đ 8.490.000 đ
LENOVO 4.990.000 đ
Và ưu đãi lên đến 3.500.000đ
4.690.000 đ 4.990.000 đ
LENOVO 4.690.000 đ
Và nhiều ưu đãi khác
2.490.000 đ 2.990.000 đ
LENOVO 2.490.000 đ
Và ưu đãi lên đến 500.000đ