logo nguyenkim.com
08 38 211 211
mua hàng bấm Số 3
 
 

LENOVO-A516_G
2.690.000 VND
LENOVO-A516_W
2.690.000 VND
LENOVO-A850_B
3.790.000 VND
LENOVO-A850_W
3.790.000 VND
LENOVO-A369I_Black
1.890.000 VND
Lenovo-S820_White
6.190.000 VND
3.900.000 VND
LENOVO-S920_White
5.990.000 VND
Lenovo-P780_Black
5.890.000 VND
5.690.000 VND
LENOVO-S820-GREY
6.190.000 VND
3.900.000 VND
Lenovo-A706_White
3.990.000 VND
2.600.000 VND
LENOVO A706 BLACK
3.990.000 VND
2.600.000 VND
LENOVO-A390_Black
1.890.000 VND
Lenovo-A390-White
1.890.000 VND
Lenovo-K900_stell-gray
10.490.000 VND
LENOVO-S890-BLUE
5.380.000 VND
5.380.000 VND
4.190.000 VND
Lenovo-P770_Grey
4.190.000 VND
LENOVO-S560-BLUE
2.990.000 VND
LENOVO-S720-PINK
5.190.000 VND
LENOVO-S720-WHITE
5.190.000 VND
LENOVO-A800-BLACK
2.500.000 VND
LENOVO-A800-white
2.500.000 VND
LENOVO-P700I-WHITE
2.590.000 VND
LENOVO-P700I-blue
2.590.000 VND
Lenovo-S880
3.890.000 VND
Lenovo-S880
3.890.000 VND
Lenovo-A60+
1.750.000 VND
ĐTDĐ LENOVO A65 ĐEN (BLACK) - Lenovo - Điện Thoại Di Động - Thiết Bị Viễn Thông - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
1.750.000 VND
ĐTDĐ LENOVO P700 ĐEN (BLACK) - Lenovo - Điện Thoại Di Động - Thiết Bị Viễn Thông - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
3.900.000 VND
 
Đang tải...
Up