Điện thoại LG

9.490.000 đ 10.490.000 đ
LG 9.490.000 đ
Và nhiều ưu đãi khác