logo nguyenkim.com
 
Danh mục
Sản phẩm

Nokia

 
ĐTDĐ NOKIA X RM-980 GREEN

2.550.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ NOKIA XL RM-1030 GREEN

3.690.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ NOKIA X RM-980 RED
2.550.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ NOKIA X RM-980 BLACK

2.550.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ NOKIA X RM-980 WHITE
2.550.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
 
 
ĐTDĐ NOKIA LUMIA 1320 RM-996 BLACK

7.490.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ NOKIA LUMIA 1320 RM-996 WHITE

7.490.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ NOKIA LUMIA 1320 RM-996 YELLOW

7.490.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ NOKIA LUMIA 1320 RM-996 ORANGE

7.490.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ NOKIA LUMIA 525 RM-998 BLACK

2.990.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
 
 
ĐTDĐ NOKIA LUMIA 525 RM-998 G_WHITE

2.990.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ NOKIA LUMIA 525 RM-998 YELLOW
2.990.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ NOKIA LUMIA 525 RM-998 G_ORANGE
2.990.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ NOKIA 105 BLACK
420.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ NOKIA 105 CYAN
420.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
 
 
ĐTDĐ NOKIA 107 BLACK

650.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ NOKIA LUMIA 1520.1 RM-937 CV VN BLACK

12.990.000 VND 9.990.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ NOKIA LUMIA 1520.1 RM-937 CV VN RED

12.990.000 VND 9.990.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ NOKIA LUMIA 1520.1 RM-937 CV VN WHITE
12.990.000 VND 9.990.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ NOKIA LUMIA 1520.1 RM-937 CV VN YELLOW

12.990.000 VND 9.990.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
 
 
ĐTDĐ NOKIA LUMIA 1520.1 RM-937 CV VN RED B...
12.990.000 VND 9.990.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
           
ĐTDĐ NOKIA 909.1 LUMIA 1020 WHITE

14.990.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ NOKIA LUMIA 925 BLACK

8.990.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
 
 
ĐTDĐ NOKIA LUMIA 925 WHITE

8.990.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ NOKIA LUMIA 925 GREY

8.990.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ NOKIA LUMIA 625 RM-943 WHITE

4.990.000 VND 4.090.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
  • Save 18%
ĐTDĐ NOKIA LUMIA 625 RM-943 YELLOW

4.990.000 VND 4.090.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ NOKIA LUMIA 625 RM-943 ORANGE

4.990.000 VND 4.090.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
 
Sản phẩm đã xem