logo nguyenkim.com
08 38 211 211
mua hàng bấm Số 3
 
 

ĐTDĐ NOKIA LUMIA 820.1 WHITE & YELLOW - Nokia - Điện Thoại Di Động - Thiết Bị Viễn Thông - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
7.900.000 VND
6.500.000 VND
ĐTDĐ NOKIA LUMIA 820.1 YELLOW & WHITE - Nokia - Điện Thoại Di Động - Thiết Bị Viễn Thông - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
7.900.000 VND
6.500.000 VND
ĐTDĐ NOKIA LUMIA 920.1 TRẮNG (WHITE) - Nokia - Điện Thoại Di Động - Thiết Bị Viễn Thông - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
9.990.000 VND
7.990.000 VND
ĐTDĐ NOKIA LUMIA 920.1 VÀNG (YELLOW) - Nokia - Điện Thoại Di Động - Thiết Bị Viễn Thông - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
9.990.000 VND
7.990.000 VND
ĐTDĐ NOKIA LUMIA 920.1 ĐỎ (RED) - Nokia - Điện Thoại Di Động - Thiết Bị Viễn Thông - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
9.990.000 VND
7.990.000 VND
ĐTDĐ NOKIA LUMIA 820.1 BLACK - Nokia - Điện Thoại Di Động - Thiết Bị Viễn Thông - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
7.900.000 VND
6.500.000 VND
Nokia-Lumia-920.1-Black
9.990.000 VND
7.990.000 VND
ĐTDĐ NOKIA 112 (CYAN) - Nokia - Điện Thoại Di Động - Thiết Bị Viễn Thông - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
930.000 VND
ĐTDĐ NOKIA 112 TRẮNG (WHITE) - Nokia - Điện Thoại Di Động - Thiết Bị Viễn Thông - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
930.000 VND
ĐTDĐ NOKIA 112 ĐỎ (RED) - Nokia - Điện Thoại Di Động - Thiết Bị Viễn Thông - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
930.000 VND
ĐTDĐ NOKIA 112 D XÁM (GREY) - Nokia - Điện Thoại Di Động - Thiết Bị Viễn Thông - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
930.000 VND
ĐTDĐ NOKIA ASHA 311 (ROSE RED) - Nokia - Điện Thoại Di Động - Thiết Bị Viễn Thông - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
2.690.000 VND
ĐTDĐ NOKIA ASHA 311 D XÁM (GREY) - Nokia - Điện Thoại Di Động - Thiết Bị Viễn Thông - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
2.690.000 VND
2.690.000 VND
ĐTDĐ NOKIA ASHA 306 D XÁM (GREY) - Nokia - Điện Thoại Di Động - Thiết Bị Viễn Thông - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
1.990.000 VND
ĐTDĐ NOKIA ASHA 306 S TRẮNG (WHITE) - Nokia - Điện Thoại Di Động - Thiết Bị Viễn Thông - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
1.990.000 VND
ĐTDĐ NOKIA ASHA 306 ĐỎ (RED) - Nokia - Điện Thoại Di Động - Thiết Bị Viễn Thông - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
1.990.000 VND
ĐTDĐ NOKIA ASHA 305 ĐỎ (RED) (Nokia Asha 3050) - Nokia - Điện Thoại Di Động - Thiết Bị Viễn Thông - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
1.890.000 VND
NOKIA 305
1.890.000 VND
NOKIA 305
1.890.000 VND
NOKIA 305
1.890.000 VND
ĐTDĐ NOKIA 808 NV VN TRẮNG (WHITE) - Nokia - Điện Thoại Di Động - Thiết Bị Viễn Thông - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
12.240.000 VND
ĐTDĐ NOKIA 808 NV VN ĐEN (BLACK) - Nokia - Điện Thoại Di Động - Thiết Bị Viễn Thông - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
12.240.000 VND
ĐTDĐ NOKIA 808 NV VN ĐỎ (RED) - Nokia - Điện Thoại Di Động - Thiết Bị Viễn Thông - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
12.240.000 VND
ĐTDĐ NOKIA LUMIA 900 CV VN TRẮNG (WHITE) - Nokia - Điện Thoại Di Động - Thiết Bị Viễn Thông - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
10.940.000 VND
ĐTDĐ NOKIA LUMIA 900 CYAN - Nokia - Điện Thoại Di Động - Thiết Bị Viễn Thông - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
10.940.000 VND
ĐTDĐ NOKIA LUMIA 900 BLACK DKR (Batman) - Nokia - Điện Thoại Di Động - Thiết Bị Viễn Thông - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
10.940.000 VND
NOKIA LUMIA 900 BLACK
10.940.000 VND
ĐTDĐ NOKIA 110 NV VN CYAN - Nokia - Điện Thoại Di Động - Thiết Bị Viễn Thông - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
1.000.000 VND
ĐTDĐ NOKIA 110 NV VN ĐEN (BLACK) - Nokia - Điện Thoại Di Động - Thiết Bị Viễn Thông - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
1.000.000 VND
 
Đang tải...
Up