Điện thoại Philips

1.990.000 đ
PHILIPS 1.990.000 đ
Và ưu đãi lên đến 100.000đ + USB 3G
1.590.000 đ
PHILIPS 1.590.000 đ
Và ưu đãi lên đến 100.000 đ + USB 3G
1.590.000 đ
PHILIPS 1.590.000 đ
Và ưu đãi lên đến 100.000 đ + USB 3G