logo nguyenkim.com
 
Danh mục
Sản phẩm

Samsung

                   
             
ĐTDĐ SAMSUNG GALAXY V G313HZ TRẮNG
2.290.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ SAMSUNG GALAXY V G313HZ ĐEN
2.290.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
 
 
ĐTDĐ SAMSUNG GALAXY CORE 2 SM-G355H ĐEN
3.990.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
       
ĐTDĐ SAMSUNG GALAXY TREND LITE GT-S7392 TRẮNG

2.390.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
MÁY TÍNH BẢNG SAMSUNG GALAXY TAB S SM-T80...
13.990.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
MÁY TÍNH BẢNG SAMSUNG GALAXY TAB S SM-T80...
13.990.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
 
     
ĐTDĐ SAMSUNG S6310 BẠC

2.990.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
MÁY TÍNH BẢNG SAMSUNG GALAXY 3 LITE SM-T11...

4.190.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
MÁY TÍNH BẢNG SAMSUNG GALAXY 3 LITE SM-T11...

4.190.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
MÁY TÍNH BẢNG SAMSUNG GALAXY 3 LITE SM-T11...

4.190.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
 
 
MÁY TÍNH BẢNG SAMSUNG GALAXY 3 LITE SM-T11...

4.190.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
MÁY TÍNH BẢNG SAMSUNG GALAXY 3 LITE SM-T11...
4.190.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
MÁY TÍNH BẢNG SAMSUNG GALAXY 3 LITE SM-T11...

3.790.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
MÁY TÍNH BẢNG SAMSUNG GALAXY 3 LITE SM-T11...

3.790.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ SAMSUNG GALAXY S5 SM-G900H - WHITE
13.990.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
 
 
ĐTDĐ SAMSUNG GALAXY S5 SM-G900H - BLACK
13.990.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ SAMSUNG GALAXY TREND LITE GT-S7392 ĐEN

2.390.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ SAMSUNG GALAXY NOTE 3 NEO SM-N750 ĐEN

10.990.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
         
     
ĐTDĐ SAMSUNG S4 ZOOM, SM-C1010ZWA, TRẮNG

11.990.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ SAMSUNG S4 ZOOM, SM-C1010ZWA, ĐEN

11.990.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ SAMSUNG GT-E1272 ĐEN

690.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ SAMSUNG GT-E1272 TRẮNG

690.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
 
             
ĐTDĐ SAMSUNG GALAXY TREND PLUS GT-S7580 TRẮNG

2.990.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
     
 
ĐTDĐ SAMSUNG GALAXY CORE GT-I8262 XANH
3.990.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
       
ĐTDĐ SAMSUNG GALAXY ACE 3 S7270 TRẮNG

4.490.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ SAMSUNG GALAXY NOTE 3 SM-N900 ĐEN
13.990.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ SAMSUNG GALAXY NOTE 3 SM-N900 TRẮNG
13.990.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
 
 
ĐTDĐ SAMSUNG GALAXY NOTE 3 SM-N900 HỒNG

13.990.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ SAMSUNG GALAXY STAR S5282 ĐEN
1.390.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ SAMSUNG GALAXY STAR S5282 TRẮNG
1.390.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ SAMSUNG GALAXY POCKET NEO S5312 ĐEN
2.190.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ SAMSUNG GALAXY POCKET NEO S5312 TRẮNG

2.190.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
 
 
ĐTDĐ SAMSUNG GALAXY POCKET NEO S5312 XANH
2.390.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
       
ĐTDĐ SAMSUNG GALAXY FAME S6810 TRẮNG

2.490.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ SAMSUNG GALAXY FAME S6810 XANH

2.490.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ/MÁY TÍNH BẢNG SAMSUNG GALAXY TAB 3 7....

6.690.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
 
 
ĐTDĐ SAMSUNG GALAXY TREND S7560 TRẮNG

3.390.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ SAMSUNG GALAXY TREND S7560 ĐEN

3.390.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ/MÁY TÍNH BẢNG SAMSUNG GALAXY MEGA 6.3...

11.490.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ/MÁY TÍNH BẢNG SAMSUNG GALAXY MEGA 6.3...

11.490.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ SAMSUNG GALAXY YOUNG S6310 BẠC

2.990.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
 
 
ĐTDĐ SAMSUNG GALAXY YOUNG S6310 TRẮNG

2.990.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ SAMSUNG GALAXY WIN I8552 TRẮNG

4.990.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ/MÁY TÍNH BẢNG SAMSUNG GALAXY MEGA 5.8...

7.990.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
       
ĐTDĐ SAMSUNG GALAXY WIN I8552 XÁM

4.990.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
 
 
ĐTDĐ SAMSUNG I9500 GALAXY S4 BLUE

11.990.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
       
ĐTDĐ SAMSUNG I9500 GALAXY S4 BLACK

11.990.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ SAMSUNG I9500 GALAXY S4 PINK

11.990.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ SAMSUNG I9500 GALAXY S4 WHITE

11.990.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
 
 
ĐTDĐ SAMSUNG I9082 GALAXY GRAND TRẮNG

7.590.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
       
ĐTDĐ SAMSUNG C3262 ĐEN (Champ Neo Duos)
1.490.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ SAMSUNG C3262 TRẮNG (Champ Neo Duos)

1.490.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ SAMSUNG I8190 ĐEN (Galaxy S III Mini)

5.890.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
 
 
ĐTDĐ SAMSUNG GALAXY ACE DUOS S6802 TRẮNG

3.390.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ SAMSUNG GALAXY ACE DUOS S6802 ĐEN

3.390.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ SAMSUNG GALAXY S DUOS S7562 ĐEN

4.390.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
         
         
ĐTDĐ SAMSUNG N7100 XÁM (Galaxy Note II)

8.900.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
         
 
ĐTDĐ SAMSUNG GT-E1200Y TRẮNG
350.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ SAMSUNG GT-E1200Y ĐEN
350.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
       
MÁY TÍNH BẢNG SAMSUNG P3100 TRẮNG (Galaxy ...

7.390.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
     
 
ĐTDĐ SAMSUNG I8160 TRẮNG

4.990.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ SAMSUNG I8160 ĐEN

4.990.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ SAMSUNG I9300 TRẮNG (Galaxy S III)

7.900.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
       
ĐTDĐ SAMSUNG C3312 BẠC

1.290.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
 
 
ĐTDĐ SAMSUNG C3312 TRẮNG

1.290.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ SAMSUNG E1232B BẠC

749.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ SAMSUNG C3312 XANH

1.290.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
MÁY TÍNH BẢNG SAMSUNG P6800 BẠC (Galaxy Ta...
13.500.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
     
 
ĐTDĐ SAMSUNG N7000 TRẮNG (Galaxy Note)

11.900.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác