logo nguyenkim.com
 
Danh mục
Sản phẩm

Samsung

                 
ĐTDĐ SAMSUNG GT-E1200Y TRẮNG
350.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
 
 
ĐTDĐ SAMSUNG GT-E1200Y ĐEN
350.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ SAMSUNG GT-E1272 ĐEN

690.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ SAMSUNG GT-E1272 TRẮNG

690.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ SAMSUNG E1232B BẠC

749.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ SAMSUNG C3312 BẠC

1.290.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
 
 
ĐTDĐ SAMSUNG C3312 TRẮNG

1.290.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ SAMSUNG C3312 XANH

1.290.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ SAMSUNG GALAXY STAR S5282 ĐEN
1.390.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ SAMSUNG GALAXY STAR S5282 TRẮNG
1.390.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ SAMSUNG C3262 ĐEN (Champ Neo Duos)
1.490.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
 
 
ĐTDĐ SAMSUNG C3262 TRẮNG (Champ Neo Duos)

1.490.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ SAMSUNG GALAXY POCKET NEO S5312 ĐEN
2.190.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ SAMSUNG GALAXY POCKET NEO S5312 TRẮNG

2.190.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ SAMSUNG GALAXY V G313HZ ĐEN
2.290.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ SAMSUNG GALAXY V G313HZ TRẮNG
2.290.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
 
 
ĐTDĐ SAMSUNG GALAXY POCKET NEO S5312 XANH
2.390.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ SAMSUNG GALAXY TREND LITE GT-S7392 ĐEN

2.390.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ SAMSUNG GALAXY TREND LITE GT-S7392 TRẮNG

2.390.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ SAMSUNG GALAXY FAME S6810 TRẮNG

2.490.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ SAMSUNG GALAXY FAME S6810 XANH

2.490.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
 
 
ĐTDĐ SAMSUNG GALAXY YOUNG S6310 BẠC

2.990.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
       
ĐTDĐ SAMSUNG GALAXY TREND PLUS GT-S7580 TRẮNG

2.990.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ SAMSUNG GALAXY YOUNG S6310 TRẮNG

2.990.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ SAMSUNG S6310 BẠC

2.990.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác