logo nguyenkim.com
 
Danh mục
Sản phẩm

Samsung

     
ĐTDĐ SAMSUNG S4 ZOOM, SM-C1010ZWA, TRẮNG

11.990.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ SAMSUNG S4 ZOOM, SM-C1010ZWA, ĐEN

11.990.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ SAMSUNG GT-E1272 ĐEN

690.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ SAMSUNG GT-E1272 TRẮNG

690.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
 
             
ĐTDĐ SAMSUNG GALAXY TREND PLUS GT-S7580 TRẮNG

2.990.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
     
 
ĐTDĐ SAMSUNG GALAXY CORE GT-I8262 XANH
3.990.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
       
ĐTDĐ SAMSUNG GALAXY ACE 3 S7270 TRẮNG

4.490.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ SAMSUNG GALAXY NOTE 3 SM-N900 ĐEN
13.990.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ SAMSUNG GALAXY NOTE 3 SM-N900 TRẮNG
13.990.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
 
 
ĐTDĐ SAMSUNG GALAXY NOTE 3 SM-N900 HỒNG

13.990.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ SAMSUNG GALAXY STAR S5282 ĐEN
1.390.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ SAMSUNG GALAXY STAR S5282 TRẮNG
1.390.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ SAMSUNG GALAXY POCKET NEO S5312 ĐEN
2.190.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ SAMSUNG GALAXY POCKET NEO S5312 TRẮNG

2.190.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
 
 
ĐTDĐ SAMSUNG GALAXY POCKET NEO S5312 XANH
2.390.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
       
ĐTDĐ SAMSUNG GALAXY FAME S6810 TRẮNG

2.490.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ SAMSUNG GALAXY FAME S6810 XANH

2.490.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ/MÁY TÍNH BẢNG SAMSUNG GALAXY TAB 3 7....

6.690.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
 
 
ĐTDĐ SAMSUNG GALAXY TREND S7560 TRẮNG

3.390.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ SAMSUNG GALAXY TREND S7560 ĐEN

3.390.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ/MÁY TÍNH BẢNG SAMSUNG GALAXY MEGA 6.3...

11.490.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ/MÁY TÍNH BẢNG SAMSUNG GALAXY MEGA 6.3...

11.490.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
ĐTDĐ SAMSUNG GALAXY YOUNG S6310 BẠC

2.990.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác