Điện thoại di động (Smartphone)

11.790.000 đ 12.990.000 đ
SONY 11.790.000 đ
Và nhiều ưu đãi khác
9.490.000 đ 10.490.000 đ
LG 9.490.000 đ
Và nhiều ưu đãi khác