logo nguyenkim.com
08 38 211 211
mua hàng bấm Số 3
 
 
Các sản phẩm khác

MÁY TÍNH BẢNG APPLE IPAD WI-FI CELLULAR 32GB BLACK-THA_MD523TH/A (iPad 4)

Mã sản phẩm: 1224521

Vui lòng liên hệ
15.000.000 VND
241.2x185.7x9.4 mm / 662 gram / APPLE iPAD 4 WIFI + CELLULAR 32GB - MD523TH/A / Đen. / APPLE / 12 tháng / Nguyễn Kim / Nguyễn Kim

Apple iPad with Retina display   (Màu Đen) -  Apple iPad 4 Model : Wi-Fi + Cellular - MD523TH/A - 32 GB... Xem thêm 


MÁY TÍNH BẢNG APPLE IPAD WI-FI CELLULAR 32GB WHITE-THA_MD526TH/A (iPad 4)

Mã sản phẩm: 1224522

Vui lòng liên hệ
15.000.000 VND
241.2x185.7x9.4 mm / 662 gram / APPLE iPAD 4 WIFI + CELLULAR 32GB - MD526TH/A / Trắng / APPLE / 12 tháng / Nguyễn Kim / Nguyễn Kim

Apple iPad with Retina display   (Màu Trắng) -  Apple iPad 4 Model : Wi-Fi + Cellular - MD526TH/A - 32... Xem thêm 


MÁY TÍNH BẢNG APPLE IPAD WI-FI CELLULAR 128GB BLACK-THA_ME406TH/A (iPad 4)

Mã sản phẩm: 1226305

Vui lòng liên hệ
22.550.000 VND   19.400.000 VND
-14%
241.2x185.7x9.4 mm / 662 gram / APPLE iPAD 4 WIFI + CELLULAR 128GB - ME406TH/A / Đen. / APPLE / 12 tháng / Nguyễn Kim / Nguyễn Kim

Apple iPad with Retina display   (Màu Đen) -  Apple iPad 4 Model : Wi-Fi + Cellular - ME406TH/A - 128... Xem thêm 


MÁY TÍNH BẢNG APPLE IPAD WI-FI CELLULAR 128GB WHITE-THA_ME407TH/A (iPad 4)

Mã sản phẩm: 1226306

Vui lòng liên hệ
22.550.000 VND   19.400.000 VND
-14%
241.2x185.7x9.4 mm / 662 gram / APPLE iPAD 4 WIFI + CELLULAR 128GB - ME407TH/A / Trắng / APPLE / 12 tháng / Nguyễn Kim / Nguyễn Kim

Apple iPad with Retina display   (Màu Trắng) -  Apple iPad 4 Model : Wi-Fi + Cellular - ME407TH/A - 128... Xem thêm 


MÁY TÍNH BẢNG APPLE IPAD WI-FI 128GB WHITE-THA_ME393TH/A (iPad 4 WiFi)

Mã sản phẩm: 1226308

Vui lòng liên hệ
19.500.000 VND   16.700.000 VND
-14%
241.2x185.7x9.4 mm / 652 gram / APPLE iPAD 4 WIFI 128GB - ME393TH/A / Trắng / APPLE / 12 tháng / Nguyễn Kim / Nguyễn Kim

Apple iPad with Retina display   (Màu Trắng) -  Apple iPad 4 Wi-Fi Model : Wi-Fi - ME393TH/A - 128 GB... Xem thêm 


MÁY TÍNH BẢNG APPLE IPAD WI-FI 128GB BLACK-THA_ME392TH/A (iPad 4 WiFi)

Mã sản phẩm: 1226307

Vui lòng liên hệ
19.500.000 VND   16.700.000 VND
-14%
241.2x185.7x9.4 mm / 652 gram / APPLE iPAD 4 WIFI 128GB - ME392TH/A / Đen. / APPLE / 12 tháng / Nguyễn Kim / Nguyễn Kim

Apple iPad with Retina display   (Màu Đen) -  Apple iPad 4 Wi-Fi Model : Wi-Fi - ME392TH/A - 128GB... Xem thêm 


MÁY TÍNH BẢNG APPLE IPAD WI-FI CELLULAR 16GB BLACK-THA_MD522TH/A (iPad 4)

Mã sản phẩm: 1224519

12.900.000 VND   12.400.000 VND
-4%
241.2x185.7x9.4 mm / 662 gram / APPLE iPAD 4 WIFI + CELLULAR 16GB - MD522TH/A / Đen. / APPLE / 12 tháng / Nguyễn Kim / Nguyễn Kim

Apple iPad with Retina display   (Màu Đen) -  Apple iPad 4 Model : Wi-Fi + Cellular - MD522TH/A - 16 GB... Xem thêm 


MÁY TÍNH BẢNG APPLE IPAD WI-FI CELLULAR 64GB BLACK-THA_MD524TH/A (iPad 4)

Mã sản phẩm: 1224523

Vui lòng liên hệ
19.990.000 VND   17.400.000 VND
-13%
241.2x185.7x9.4 mm / 662 gram / APPLE iPAD 4 WIFI + CELLULAR 64GB - MD524TH/A / Đen. / APPLE / 12 tháng / Nguyễn Kim / Nguyễn Kim

Apple iPad with Retina display   (Màu Đen) -  Apple iPad 4 Model : Wi-Fi + Cellular - MD524TH/A - 64 GB... Xem thêm 


MÁY TÍNH BẢNG APPLE IPAD WI-FI CELLULAR 16GB WHITE-THA_MD525TH/A (iPad 4)

Mã sản phẩm: 1224520

12.900.000 VND   12.400.000 VND
-4%
241.2x185.7x9.4 mm / 662 gram / APPLE iPAD 4 WIFI + CELLULAR 16GB - MD525TH/A / Trắng / APPLE / 12 tháng / Nguyễn Kim / Nguyễn Kim

Apple iPad with Retina display   (Màu Trắng) -  Apple iPad 4 Model : Wi-Fi + Cellular - MD525TH/A - 16... Xem thêm 


MÁY TÍNH BẢNG APPLE IPAD WI-FI CELLULAR 64GB WHITE-THA_MD527TH/A (iPad 4)

Mã sản phẩm: 1224524

Vui lòng liên hệ
19.990.000 VND   17.300.000 VND
-13%
241.2x185.7x9.4 mm / 662 gram / APPLE iPAD 4 WIFI + CELLULAR 64GB - MD527TH/A / Trắng / APPLE / 12 tháng / Nguyễn Kim / Nguyễn Kim

Apple iPad with Retina display   (Màu Trắng) -  Apple iPad 4 Model : Wi-Fi + Cellular - MD527TH/A - 64... Xem thêm 


MÁY TÍNH BẢNG APPLE iPAD WI-FI 16GB BLACK-THA_MD510TH/A (IPAD 4 WIFI)

Mã sản phẩm: 1222773

9.900.000 VND   8.900.000 VND
-10%
241.2x185.7x9.4 mm / 652 gram / APPLE iPAD 4 WIFI 16GB - MD510TH/A / Đen. / APPLE / 12 tháng / Nguyễn Kim / Nguyễn Kim

Apple iPad with Retina display   (Màu Đen) -  Apple iPad 4 Wi-Fi Model : Wi-Fi - MD510TH/A - 16 GB... Xem thêm 


MÁY TÍNH BẢNG APPLE iPAD WI-FI 32GB BLACK-THA_MD511TH/A (IPAD 4 WIFI)

Mã sản phẩm: 1222774

Vui lòng liên hệ
15.000.000 VND
241.2x185.7x9.4 mm / 652 gram / APPLE iPAD 4 WIFI 32GB - MD511TH/A / Đen. / APPLE / 12 tháng / Nguyễn Kim / Nguyễn Kim

Apple iPad with Retina display   (Màu Đen) -  Apple iPad 4 Wi-Fi Model : Wi-Fi - MD511TH/A - 32 GB... Xem thêm 


MÁY TÍNH BẢNG APPLE iPAD WI-FI 64GB BLACK-THA_MD512TH/A (IPAD 4 WIFI)

Mã sản phẩm: 1222777

Vui lòng liên hệ
17.000.000 VND   14.600.000 VND
-14%
241.2x185.7x9.4 mm / 652 gram / APPLE iPAD 4 WIFI 64GB - MD512TH/A / Đen. / APPLE / 12 tháng / Nguyễn Kim / Nguyễn Kim

Apple iPad with Retina display   (Màu Đen) -  Apple iPad 4 Wi-Fi Model : Wi-Fi - MD512TH/A - 64 GB... Xem thêm 


MÁY TÍNH BẢNG APPLE iPAD WI-FI 16GB WHITE-THA_MD513TH/A (IPAD 4 WIFI)

Mã sản phẩm: 1222776

9.900.000 VND   8.900.000 VND
-10%
241.2x185.7x9.4 mm / 652 gram / APPLE iPAD 4 WIFI 16GB - MD513TH/A / Trắng / APPLE / 12 tháng / Nguyễn Kim / Nguyễn Kim

Apple iPad with Retina display   (Màu Trắng) -  Apple iPad 4 Wi-Fi Model : Wi-Fi - MD513TH/A - 16 GB... Xem thêm 


MÁY TÍNH BẢNG APPLE iPAD WI-FI 32GB WHITE-THA_MD514TH/A (IPAD 4 WIFI)

Mã sản phẩm: 1222778

Vui lòng liên hệ
15.000.000 VND
241.2x185.7x9.4 mm / 652 gram / APPLE iPAD 4 WIFI 32GB - MD514TH/A / Trắng / APPLE / 12 tháng / Nguyễn Kim / Nguyễn Kim

Apple iPad with Retina display   (Màu Trắng) -  Apple iPad 4 Wi-Fi Model : Wi-Fi - MD514TH/A - 32 GB... Xem thêm 


MÁY TÍNH BẢNG APPLE iPAD WI-FI 64GB WHITE-THA_MD515TH/A (IPAD 4 WIFI)

Mã sản phẩm: 1222779

Vui lòng liên hệ
17.000.000 VND   14.600.000 VND
-14%
241.2x185.7x9.4 mm / 652 gram / APPLE iPAD 4 WIFI 64GB - MD515TH/A / Trắng / APPLE / 12 tháng / Nguyễn Kim / Nguyễn Kim

Apple iPad with Retina display   (Màu Trắng) -  Apple iPad 4 Wi-Fi Model : Wi-Fi - MD515TH/A - 64 GB... Xem thêm 

 
Đang tải...
Up