Giờ phục vụ 8:00 - 22:00

Khuyến mãi hot tại Nguyễn Kim

Máy lạnh - không khí trong lành - gia đình khỏe mạnh

Tủ lạnh - thực phẩm tươi xanh - bữa ăn lành mạnh

Máy giặt - giải phóng lao động - cộng nhiều yêu thương