Danh mục
Sản phẩm

HP

HP PAVILION 14 - V023TU - J6M76PA, Trắng, HP COMPAQ, 24 tháng, Nguyễn Kim, Nguyễn Kim, Intel Core i3, 3 MB Cache, SDRAM DDR3, 4 GB, 1600 MHz, - GB, SATA, 500 GB , 5400 rpm, SuperMulti DVD, Intel HD Graphics, Share, LED HD, 14.0 inch, 1366 x 768 Pixels, -, Intel High Definition Audio, High Definition Audio, Có, IEEE 802.11 b/g/n, 10 / 100 Mbps, Có, -, Có, Có, Có, Có, Có, -, Windows 8, 4-cell Lithium-Ion (Li-Ion), -, 346x246x24.4 mm, 1.98 kg

HP Pavilion 14 - V023TU Notebook PC   Dòng sản phẩm J6M76PA...


Vui lòng liên hệ
HP PAVILION 14 - V025TU - J6M78PA, Trắng, HP COMPAQ, 24 tháng, Nguyễn Kim, Nguyễn Kim, Intel Core i5, 3 MB Cache, SDRAM DDR3, 4 GB, 1600 MHz, - GB, SATA, 500 GB , 5400 rpm, SuperMulti DVD, Intel HD Graphics, Share, LED HD, 14.0 inch, 1366 x 768 Pixels, -, Intel High Definition Audio, High Definition Audio, Có, IEEE 802.11 b/g/n, 10 / 100 Mbps, Có, -, Có, Có, Có, Có, Có, -, Windows 8, 4-cell Lithium-Ion (Li-Ion), -, 346x246x24.4 mm, 1.98 kg

HP Pavilion 14 - V025TU Notebook PC   Dòng sản phẩm J6M78PA...


HP PAVILION 14 - V014TX - J2D08PA, Trắng, HP COMPAQ, 24 tháng, Nguyễn Kim, Nguyễn Kim, Intel Core i5, 3 MB Cache, SDRAM DDR3, 4 GB, 1600 MHz, - GB, SATA, 500 GB , 5400 rpm, SuperMulti DVD, nVidia GeForce GT, 2 GB - DDR3, LED HD, 14.0 inch, 1366 x 768 Pixels, -, Intel High Definition Audio, High Definition Audio, Có, IEEE 802.11 b/g/n, 10 / 100 Mbps, Có, -, Có, Có, Có, Có, Có, -, Windows 8, 4-cell Lithium-Ion (Li-Ion), -, 346x246x24.4 mm, 1.98 kg

HP Pavilion 14 - V014TX Notebook PC   Dòng sản phẩm J2D08PA...


HP PAVILION 14 - V024TX - J6M77PA, Xám, HP COMPAQ, 24 tháng, Nguyễn Kim, Nguyễn Kim, Intel Core i5, 3 MB Cache, SDRAM DDR3, 4 GB, 1600 MHz, - GB, SATA, 500 GB , 5400 rpm, SuperMulti DVD, Intel HD Graphics, Share, LED HD, 14.0 inch, 1366 x 768 Pixels, -, Intel High Definition Audio, High Definition Audio, Có, IEEE 802.11 b/g/n, 10 / 100 Mbps, Có, -, Có, Có, Có, Có, Có, -, Windows 8, 4-cell Lithium-Ion (Li-Ion), -, 346x246x24.4 mm, 1.98 kg

HP Pavilion 14 - V024TX Notebook PC   Dòng sản phẩm J6M77PA...


Vui lòng liên hệ
HP PAVILION 15 - P040TU - J6M80PA, Xám, HP COMPAQ, 24 tháng, Nguyễn Kim, Nguyễn Kim, Intel Core i5, 3 MB Cache, SDRAM DDR3, 4 GB, 1600 MHz, - GB, SATA, 500 GB , 5400 rpm, SuperMulti DVD, Intel HD Graphics, Share, LED HD, 15.6 inch, 1366 x 768 Pixels, -, Intel High Definition Audio, High Definition Audio, Có, IEEE 802.11 b/g/n, 10 / 100 Mbps, Có, -, Có, Có, Có, Có, Có, -, Windows 8, 4-cell Lithium-Ion (Li-Ion), -, 385x261x24 mm, 2.27 kg

HP Pavilion 15 - P040TU Notebook PC   Dòng sản phẩm J6M80PA...


Vui lòng liên hệ
HP PAVILION 15 - P081TX - J6M82PA, Xám, HP COMPAQ, 24 tháng, Nguyễn Kim, Nguyễn Kim, Intel Core i5, 3 MB Cache, SDRAM DDR3, 4 GB, 1600 MHz, - GB, SATA, 500 GB , 5400 rpm, SuperMulti DVD, nVidia GeForce GT, 2 GB - DDR3, LED HD, 15.6 inch, 1366 x 768 Pixels, -, Intel High Definition Audio, High Definition Audio, Có, IEEE 802.11 b/g/n, 10 / 100 Mbps, Có, -, Có, Có, Có, Có, Có, -, Windows 8, 4-cell Lithium-Ion (Li-Ion), -, 385x261x24 mm, 2.27 kg

HP Pavilion 15 - P081TX Notebook PC   Dòng sản phẩm J6M82PA...


Vui lòng liên hệ
HP PAVILION TOUCH SMART 14 - N053TX - F2D19PA, Đen., HP COMPAQ, 12 tháng, Nguyễn Kim, Nguyễn Kim, Intel Core i5, 3 MB Cache, SDRAM DDR3, 4 GB, 1600 MHz, - GB, SATA, 500 GB , 5400 rpm, SuperMulti DVD, AMD Radeon HD, 2 GB - DDR3, LED HD, 14.0 inch, 1366 x 768 Pixels, Touch Screen, Intel High Definition Audio, High Definition Audio, Có, IEEE 802.11 b/g/n, 10 / 100 Mbps, Có, -, Có, Có, Có, Có, Có, -, Free DOS, 4-cell Lithium-Ion (Li-Ion), -, 347x239x23 mm, 2.1 kg

HP Pavilion TouchSmart 14-n053tx Notebook PC   Dòng sản phẩm F2D19PA...


Vui lòng liên hệ
HP PAVILION TOUCH SMART 14 - N229TX - G0A33PA, Đen., HP COMPAQ, 12 tháng, Nguyễn Kim, Nguyễn Kim, Intel Core i5, 3 MB Cache, SDRAM DDR3, 4 GB, 1600 MHz, - GB, SATA, 500 GB , 5400 rpm, SuperMulti DVD, AMD Radeon HD, 2 GB - DDR3, LED HD, 14.0 inch, 1366 x 768 Pixels, Touch Screen, Intel High Definition Audio, High Definition Audio, Có, IEEE 802.11 b/g/n, 10 / 100 Mbps, Có, -, Có, Có, Có, Có, Có, -, Free DOS, 4-cell Lithium-Ion (Li-Ion), -, 347x239x23 mm, 2.1 kg

HP Pavilion TouchSmart 14 - N229TX Notebook PC   Dòng sản phẩm G0A33PA...


HP PAVILION TOUCH SMART 14 - N230TX - G0A34PA, Đen., HP COMPAQ, 12 tháng, Nguyễn Kim, Nguyễn Kim, Intel Core i5, 3 MB Cache, SDRAM DDR3, 4 GB, 1600 MHz, - GB, SATA, 500 GB , 5400 rpm, SuperMulti DVD, AMD Radeon HD, 2 GB - DDR3, LED HD, 14.0 inch, 1366 x 768 Pixels, Touch Screen, Intel High Definition Audio, High Definition Audio, Có, IEEE 802.11 b/g/n, 10 / 100 Mbps, Có, -, Có, Có, Có, Có, Có, -, Free DOS, 4-cell Lithium-Ion (Li-Ion), -, 347x239x23 mm, 2.1 kg

HP Pavilion TouchSmart 14 - N230TX Notebook PC   Dòng sản phẩm G0A34PA...

Còn hàng
+

HP PAVILION 14 - N231TU, Đen., HP COMPAQ, 12 tháng, Nguyễn Kim, Nguyễn Kim, Intel Core i5, 3 MB Cache, SDRAM DDR3, 4 GB, 1600 MHz, - GB, SATA, 750 GB , 5400 rpm, SuperMulti DVD, Intel HD Graphics, Share, LED HD, 14.0 inch, 1366 x 768 Pixels, -, Intel High Definition Audio, High Definition Audio, Có, IEEE 802.11 b/g/n, 10 / 100 Mbps, Có, -, Có, Có, Có, Có, Có, -, Free DOS, 4-cell Lithium-Ion (Li-Ion), -, 347x239x22.5 mm, 2.03 kg

H P Pavilion 14 - N231TU Notebook PC   Dòng sản phẩm G2G81PA...

Còn hàng
+

Vui lòng liên hệ
HP PAVILION 14 - N223TU, Đỏ, HP COMPAQ, 12 tháng, Nguyễn Kim, Nguyễn Kim, Intel Core i5, 3 MB Cache, SDRAM DDR3, 4 GB, 1600 MHz, - GB, SATA, 750 GB , 5400 rpm, SuperMulti DVD, Intel HD Graphics, Share, LED HD, 14.0 inch, 1366 x 768 Pixels, -, Intel High Definition Audio, High Definition Audio, Có, IEEE 802.11 b/g/n, 10 / 100 Mbps, Có, -, Có, Có, Có, Có, Có, -, Free DOS, 4-cell Lithium-Ion (Li-Ion), -, 347x239x22.5 mm, 2.03 kg

H P Pavilion 14 - N223TU Notebook PC   Dòng sản phẩm G0A69PA...


HP PAVILION 14 - N018TU, Đen., HP COMPAQ, 12 tháng, Nguyễn Kim, Nguyễn Kim, Intel Core i5, 3 MB Cache, SDRAM DDR3, 4 GB, 1600 MHz, - GB, SATA, 750 GB , 5400 rpm, SuperMulti DVD, Intel HD Graphics, Share, LED HD, 14.0 inch, 1366 x 768 Pixels, -, Intel High Definition Audio, High Definition Audio, Có, IEEE 802.11 b/g/n, 10 / 100 Mbps, Có, -, Có, Có, Có, Có, Có, -, Free DOS, 4-cell Lithium-Ion (Li-Ion), -, 347x239x22.5 mm, 2.03 kg

H P Pavilion 14 - N018TU Notebook PC   Dòng sản phẩm F0C77PA...

Còn hàng
+

Vui lòng liên hệ
HP PAVILION 14 - N020TU, Xám - Đen, HP COMPAQ, 12 tháng, Nguyễn Kim, Nguyễn Kim, Intel Core i5, 3 MB Cache, SDRAM DDR3, 4 GB, 1600 MHz, - GB, SATA, 750 GB , 5400 rpm, SuperMulti DVD, Intel HD Graphics, Share, LED HD, 14.0 inch, 1366 x 768 Pixels, -, Intel High Definition Audio, High Definition Audio, Có, IEEE 802.11 b/g/n, 10 / 100 Mbps, Có, -, Có, Có, Có, Có, Có, -, Free DOS, 4-cell Lithium-Ion (Li-Ion), -, 347x239x22.5 mm, 2.03 kg

H P Pavilion 14 - N020TU Notebook PC   Dòng sản phẩm F0C79PA...


MÁY TÍNH XÁCH TAY HP PAVILION 14-N210TU (F7Q82PA)
9.900.000 VND   9.600.000 VND
HP PAVILION 14 - N210TU, Đen., HP COMPAQ, 12 tháng, Nguyễn Kim, Nguyễn Kim, Intel Core i3, 3 MB Cache, SDRAM DDR3, 2 GB, 1600 MHz, - GB, SATA, 500 GB , 5400 rpm, SuperMulti DVD, Intel HD Graphics, Share, LED HD, 14.0 inch, 1366 x 768 Pixels, -, Intel High Definition Audio, High Definition Audio, Có, IEEE 802.11 b/g/n, 10 / 100 Mbps, Có, Có, Có, Có, Có, Có, Có, -, Free DOS, 4-cell Lithium-Ion (Li-Ion), -, 347x239x22.5 mm, 2.03 kg

H P Pavilion 14-N210TU Notebook PC   Dòng sản phẩm F7Q82PA...

Còn hàng
+

Vui lòng liên hệ
MÁY TÍNH XÁCH TAY HP PAVILION 14-N211TU (F7Q83PA)
9.900.000 VND   9.600.000 VND
HP PAVILION 14 - N211TU, Trắng, HP COMPAQ, 12 tháng, Nguyễn Kim, Nguyễn Kim, Intel Core i3, 3 MB Cache, SDRAM DDR3, 2 GB, 1600 MHz, - GB, SATA, 500 GB , 5400 rpm, SuperMulti DVD, Intel HD Graphics, Share, LED HD, 14.0 inch, 1366 x 768 Pixels, -, Intel High Definition Audio, High Definition Audio, Có, IEEE 802.11 b/g/n, 10 / 100 Mbps, Có, Có, Có, Có, Có, Có, Có, -, Free DOS, 4-cell Lithium-Ion (Li-Ion), -, 347x239x22.5 mm, 2.03 kg

H P Pavilion 14-N211TU Notebook PC   Dòng sản phẩm F7Q83PA...


Vui lòng liên hệ
MÁY TÍNH XÁCH TAY HP PAVILION 14-N212TU (F7Q84PA)
9.900.000 VND   9.600.000 VND
HP PAVILION 14 - N212TU, Xám - Đen, HP COMPAQ, 12 tháng, Nguyễn Kim, Nguyễn Kim, Intel Core i3, 3 MB Cache, SDRAM DDR3, 2 GB, 1600 MHz, - GB, SATA, 500 GB , 5400 rpm, SuperMulti DVD, Intel HD Graphics, Share, LED HD, 14.0 inch, 1366 x 768 Pixels, -, Intel High Definition Audio, High Definition Audio, Có, IEEE 802.11 b/g/n, 10 / 100 Mbps, Có, Có, Có, Có, Có, Có, Có, -, Free DOS, 4-cell Lithium-Ion (Li-Ion), -, 347x239x22.5 mm, 2.03 kg

H P Pavilion 14-N212TU Notebook PC   Dòng sản phẩm F7Q84PA...


Vui lòng liên hệ
HP PAVILION 14 - E010TU, HP COMPAQ, 12 tháng, Nguyễn Kim, Nguyễn Kim, Intel Core i5, 3 MB Cache, SDRAM DDR3, 2 GB, 1600 MHz, - GB, SATA, 500 GB , 5400 rpm, SuperMulti DVD, Intel HD Graphics, Share, LED HD, 14.0 inch, 1366 x 768 Pixels, -, Intel High Definition Audio, High Definition Audio, Có, IEEE 802.11 b/g/n, 10 / 100 Mbps, Có, Có, Có, Có, Có, Có, Có, -, Free DOS, 6-cell Lithium-Ion (Li-Ion), -, 346x231x31.4 mm, 2.1 kg

H P Pavilion 14-E010TU Notebook PC   Dòng sản phẩm E3B88PA...


Vui lòng liên hệ
HP PAVILION 14 - E011TU, Đen., HP COMPAQ, 12 tháng, Nguyễn Kim, Nguyễn Kim, Intel Core i5, 3 MB Cache, SDRAM DDR3, 2 GB, 1600 MHz, - GB, SATA, 500 GB , 5400 rpm, SuperMulti DVD, Intel HD Graphics, Share, LED HD, 14.0 inch, 1366 x 768 Pixels, -, Intel High Definition Audio, High Definition Audio, Có, IEEE 802.11 b/g/n, 10 / 100 Mbps, Có, Có, Có, Có, Có, Có, Có, -, Free DOS, 6-cell Lithium-Ion (Li-Ion), -, 346x231x31.4 mm, 2.1 kg

H P Pavilion 14-E011TU Notebook PC   Dòng sản phẩm E4W75PA...


Vui lòng liên hệ
HP PAVILION 14 - E008TU, Đen., HP COMPAQ, 12 tháng, Nguyễn Kim, Nguyễn Kim, Intel Core i5, 3 MB Cache, SDRAM DDR3, 2 GB, 1600 MHz, - GB, SATA, 500 GB , 5400 rpm, SuperMulti DVD, Intel HD Graphics, Share, LED HD, 14.0 inch, 1366 x 768 Pixels, -, -, High Definition Audio, Có, IEEE 802.11 b/g/n, .Có Mbps, Có, Có, Có, Có, Có, Có, Có, -, Free DOS, 6-cell Lithium-Ion (Li-Ion), -, 346x231x31.4 mm, 2.1 kg

HP Pavilion 14 - E008TU Notebook PC Dòng sản phẩm E3B86PA...


HP PAVILION 14 - E009TU, Đen., HP COMPAQ, 12 tháng, Nguyễn Kim, Nguyễn Kim, Intel Core i5, 3 MB Cache, SDRAM DDR3, 2 GB, 1600 MHz, - GB, SATA, 500 GB , 5400 rpm, SuperMulti DVD, Intel HD Graphics, Share, LED HD, 14.0 inch, 1366 x 768 Pixels, -, -, High Definition Audio, Có, IEEE 802.11 b/g/n, .Có Mbps, Có, Có, Có, Có, Có, Có, Có, -, Free DOS, 6-cell Lithium-Ion (Li-Ion), -, 346x231x31.4 mm, 2.1 kg

HP Pavilion 14 - E009TU Notebook PC Dòng sản phẩm E3B87PA...


Vui lòng liên hệ
HP1000-1404TU, Đen., HP COMPAQ, 12 tháng, Nguyễn Kim, Nguyễn Kim, Intel Core i5, 3 MB Cache, SDRAM DDR3, 4 GB, - MHz, 8 GB, SATA, 500 GB , 5400 rpm, SuperMulti DVD, Intel HD Graphics, Share, LED HD, 14.0 inch, 1366 x 768 Pixels, -, Altec Lansing, High Definition Audio, Có, IEEE 802.11 b/g/n, 10 / 100 Mbps, Có, Có, Có, Có, Có, Có, Có, -, Free DOS, 6-cell Lithium-Ion (Li-Ion), -, 342x231x35.5 mm, 2.2 kg

HP 1000 - 1404TU Notebook PC Dòng sản phẩm D9H60PA Màu...


Vui lòng liên hệ
HP 1000 - 1306TU, HP COMPAQ, 12 tháng, Nguyễn Kim, Nguyễn Kim, Intel Core i5, 3 MB Cache, SDRAM DDR3, 2 GB, 1333 MHz, 8 GB, SATA, 500 GB , 5400 rpm, SuperMulti DVD, Intel HD Graphics, Share, LED HD, 14.0 inch, 1366 x 768 Pixels, Altec Lansing, High Definition Audio, Có, IEEE 802.11 b/g/n, 10 / 100 Mbps, Có, x 1, x 1, x 1, Có, Có, Ubuntu, 6-cell Lithium-Ion (Li-Ion), 342x231x35.5 mm, 2.2 kg

HP 1000-1306TU Notebook PC    HP 1000-1306TU hoàn toàn thỏa mãn người dùng cho những nhu cầu sử...


Vui lòng liên hệ
HP Pavilion TouchSmart 14-B151TU Sleekbook, Đen., HP COMPAQ, 12 tháng, Nguyễn Kim, Nguyễn Kim, Intel Core i3, 3 MB Cache, SDRAM DDR3, 4 GB, - MHz, 8 GB, SATA, 500 GB , 5400 rpm, No, Intel HD Graphics, Share, LED HD Wide cảm ứng, 14.0 inch, 1366 x 768 Pixels, Altec Lansing, Dolby Advanced Audio, Có, IEEE 802.11 b/g/n, 10 / 100 Mbps, USB 2.0 / USB 3.0, Có, x 1, x 1, Có, Có, Windows 8, 4-cell Lithium-Ion (Li-Ion), 347x238x21 mm, 2.0 kg

HP Pavilion TouchSmart 14-B151TU Sleekbook Model : D9G53PA    TouchSmart Sleekbook có kiểu...


Vui lòng liên hệ
HP PAVILION 14 - B009TU, HP COMPAQ, 12 tháng, Nguyễn Kim, Nguyễn Kim, Intel Core i3, 3 MB Cache, SDRAM DDR3, 2 GB, 1333 MHz, SATA, 500 GB , 5400 rpm, No, Intel HD Graphics, Share, LED HD, 14.0 inch, 1366 x 768 Pixels, Altec Lansing, Dolby Advanced Audio, Có, IEEE 802.11 b/g/n, 10 / 100 Mbps, Có, x 1, x 1, x 1, x 1, Có, Free DOS, 4-cell Lithium-Ion (Li-Ion), 238x347x21 mm, 1.8 kg

HP Pavilion Sleekbook Product Name  PAVILION 14 - B009TU Product Number...


Vui lòng liên hệ
HP 1000 - 1202TU, HP COMPAQ, 12 tháng, Nguyễn Kim, Nguyễn Kim, Intel Core i5, 3 MB Cache, SDRAM DDR3, 2 GB, 1333 MHz, 8 GB, SATA, 500 GB , 5400 rpm, SuperMulti DVD, Intel HD Graphics, Share, LED HD, 14.0 inch, 1366 x 768 Pixels, Altec Lansing, High Definition Audio, Có, IEEE 802.11 b/g/n, 10 / 100 Mbps, Có, Có, Có, Có, Có, Có, Free DOS, 6-cell Lithium-Ion (Li-Ion), 342x231x35.5 mm, 2.2 kg

HP 1000-1202TU Notebook PC Model : 1000-1202TU Product Number : C0N60PA    HP 1000-1202TU được trang bị thế hệ vi xử...


Vui lòng liên hệ
HP 1000 - 1203TU, HP COMPAQ, Nguyễn Kim, Nguyễn Kim, Intel Core i3, 3 MB Cache, SDRAM DDR3, 2 GB, - MHz, 8 GB, SATA, 320 GB , 5400 rpm, SuperMulti DVD, Intel HD Graphics, Share, LED HD, 14.0 inch, 1366 x 768 Pixels, High Definition Audio, Có, IEEE 802.11 b/g/n, 10 / 100 Mbps, Có, Có, Có, Có, Có, Có, Free DOS, 6-cell Lithium-Ion (Li-Ion), 342x231x35.5 mm, 2.2 kg

HP 1000-1203TU Notebook PC Product Specifications Product Name 1000-1203TU Product Number C0N80PA...


Vui lòng liên hệ
HP FOLIO 13 - 1001TU, Đen., HP COMPAQ, 12 tháng, Nguyễn Kim, Nguyễn Kim, Intel Core i5, 3 MB Cache, SDRAM DDR3, 4 GB, - MHz, 4 GB, SSD, 128 GB , No, Intel HD Graphics, Share, LED HD, 13.3 inch, 1366 x 768 Pixels, Altec Lansing, Dolby Advanced Audio, Có, IEEE 802.11 b/g/n, 10 / 100 / 1000 Mbps, Có, Có, Có, Có, Có, 318.5x220x18 mm, 1.49 kg

HP FOLIO 13 - 1001TU NB PC A/P (A3V88PA) System features Operating system Windows 7 Home Premium 64...


Vui lòng liên hệ
HP PROBOOK 4230S, Đen., HP COMPAQ, 12 tháng, Nguyễn Kim, Nguyễn Kim, Intel Core i3, 3 MB Cache, SDRAM DDR3, 2 GB, - MHz, SATA, 500 GB , 5400 rpm, No, Intel HD Graphics, Share, LED, 12.1 inch, 1280 x 800 Pixels, High Definition Audio, Có, IEEE 802.11 b/g/n, 10 / 100 Mbps, Có, Có, Có, Có, Có, Có, Windows 7, 6-cell Lithium-Ion (Li-Ion), 1.8 kg

Thông số kỹ thuật: Bộ vi xử lý Intel Core i3-2350 - 2.3 GHz / 3 MB Bộ nhớ trong 2 GB Ổ đĩa cứng 500GB...


Vui lòng liên hệ
HP 1000 - 1101TX, Đen., HP COMPAQ, 12 tháng, Nguyễn Kim, Nguyễn Kim, Intel Core i3, 3 MB Cache, SDRAM DDR3, 4 GB, 1333 MHz, 8 GB, SATA, 640 GB , 5400 rpm, SuperMulti DVD, AMD Radeon HD, 1 GB - DDR3, LED HD, 14.0 inch, 1366 x 768 Pixels, Altec Lansing, Có, IEEE 802.11 b/g/n, 10 / 100 Mbps, Có, Có, Có, Có, Có, Free DOS, 6-cell Lithium-Ion (Li-Ion), 342x231x35.5 mm, 2.2 kg

Thông số kỹ thuật Processor :  Intel core i3-2370M Ram - Hard Disk Drive :  4GB DDR3  - 640GB Optical Disk Drive...