Danh mục
Sản phẩm

HP

HP PAVILION 14 - V023TU - J6M76PA, Trắng, HP COMPAQ, 24 tháng, Nguyễn Kim, Nguyễn Kim, Intel Core i3, 3 MB Cache, SDRAM DDR3, 4 GB, 1600 MHz, - GB, SATA, 500 GB , 5400 rpm, SuperMulti DVD, Intel HD Graphics, Share, LED HD, 14.0 inch, 1366 x 768 Pixels, -, Intel High Definition Audio, High Definition Audio, Có, IEEE 802.11 b/g/n, 10 / 100 Mbps, Có, -, Có, Có, Có, Có, Có, -, Windows 8, 4-cell Lithium-Ion (Li-Ion), -, 346x246x24.4 mm, 1.98 kg

HP Pavilion 14 - V023TU Notebook PC   Dòng sản phẩm J6M76PA...


Vui lòng liên hệ
HP PAVILION 14 - V025TU - J6M78PA, Trắng, HP COMPAQ, 24 tháng, Nguyễn Kim, Nguyễn Kim, Intel Core i5, 3 MB Cache, SDRAM DDR3, 4 GB, 1600 MHz, - GB, SATA, 500 GB , 5400 rpm, SuperMulti DVD, Intel HD Graphics, Share, LED HD, 14.0 inch, 1366 x 768 Pixels, -, Intel High Definition Audio, High Definition Audio, Có, IEEE 802.11 b/g/n, 10 / 100 Mbps, Có, -, Có, Có, Có, Có, Có, -, Windows 8, 4-cell Lithium-Ion (Li-Ion), -, 346x246x24.4 mm, 1.98 kg

HP Pavilion 14 - V025TU Notebook PC   Dòng sản phẩm J6M78PA...


HP PAVILION 14 - V014TX - J2D08PA, Trắng, HP COMPAQ, 24 tháng, Nguyễn Kim, Nguyễn Kim, Intel Core i5, 3 MB Cache, SDRAM DDR3, 4 GB, 1600 MHz, - GB, SATA, 500 GB , 5400 rpm, SuperMulti DVD, nVidia GeForce GT, 2 GB - DDR3, LED HD, 14.0 inch, 1366 x 768 Pixels, -, Intel High Definition Audio, High Definition Audio, Có, IEEE 802.11 b/g/n, 10 / 100 Mbps, Có, -, Có, Có, Có, Có, Có, -, Windows 8, 4-cell Lithium-Ion (Li-Ion), -, 346x246x24.4 mm, 1.98 kg

HP Pavilion 14 - V014TX Notebook PC   Dòng sản phẩm J2D08PA...


HP PAVILION 14 - V024TX - J6M77PA, Xám, HP COMPAQ, 24 tháng, Nguyễn Kim, Nguyễn Kim, Intel Core i5, 3 MB Cache, SDRAM DDR3, 4 GB, 1600 MHz, - GB, SATA, 500 GB , 5400 rpm, SuperMulti DVD, Intel HD Graphics, Share, LED HD, 14.0 inch, 1366 x 768 Pixels, -, Intel High Definition Audio, High Definition Audio, Có, IEEE 802.11 b/g/n, 10 / 100 Mbps, Có, -, Có, Có, Có, Có, Có, -, Windows 8, 4-cell Lithium-Ion (Li-Ion), -, 346x246x24.4 mm, 1.98 kg

HP Pavilion 14 - V024TX Notebook PC   Dòng sản phẩm J6M77PA...


Vui lòng liên hệ
HP PAVILION 15 - P040TU - J6M80PA, Xám, HP COMPAQ, 24 tháng, Nguyễn Kim, Nguyễn Kim, Intel Core i5, 3 MB Cache, SDRAM DDR3, 4 GB, 1600 MHz, - GB, SATA, 500 GB , 5400 rpm, SuperMulti DVD, Intel HD Graphics, Share, LED HD, 15.6 inch, 1366 x 768 Pixels, -, Intel High Definition Audio, High Definition Audio, Có, IEEE 802.11 b/g/n, 10 / 100 Mbps, Có, -, Có, Có, Có, Có, Có, -, Windows 8, 4-cell Lithium-Ion (Li-Ion), -, 385x261x24 mm, 2.27 kg

HP Pavilion 15 - P040TU Notebook PC   Dòng sản phẩm J6M80PA...


Vui lòng liên hệ
HP PAVILION 15 - P081TX - J6M82PA, Xám, HP COMPAQ, 24 tháng, Nguyễn Kim, Nguyễn Kim, Intel Core i5, 3 MB Cache, SDRAM DDR3, 4 GB, 1600 MHz, - GB, SATA, 500 GB , 5400 rpm, SuperMulti DVD, nVidia GeForce GT, 2 GB - DDR3, LED HD, 15.6 inch, 1366 x 768 Pixels, -, Intel High Definition Audio, High Definition Audio, Có, IEEE 802.11 b/g/n, 10 / 100 Mbps, Có, -, Có, Có, Có, Có, Có, -, Windows 8, 4-cell Lithium-Ion (Li-Ion), -, 385x261x24 mm, 2.27 kg

HP Pavilion 15 - P081TX Notebook PC   Dòng sản phẩm J6M82PA...


Vui lòng liên hệ
HP PAVILION TOUCH SMART 14 - N053TX - F2D19PA, Đen., HP COMPAQ, 12 tháng, Nguyễn Kim, Nguyễn Kim, Intel Core i5, 3 MB Cache, SDRAM DDR3, 4 GB, 1600 MHz, - GB, SATA, 500 GB , 5400 rpm, SuperMulti DVD, AMD Radeon HD, 2 GB - DDR3, LED HD, 14.0 inch, 1366 x 768 Pixels, Touch Screen, Intel High Definition Audio, High Definition Audio, Có, IEEE 802.11 b/g/n, 10 / 100 Mbps, Có, -, Có, Có, Có, Có, Có, -, Free DOS, 4-cell Lithium-Ion (Li-Ion), -, 347x239x23 mm, 2.1 kg

HP Pavilion TouchSmart 14-n053tx Notebook PC   Dòng sản phẩm F2D19PA...


Vui lòng liên hệ
HP PAVILION TOUCH SMART 14 - N229TX - G0A33PA, Đen., HP COMPAQ, 12 tháng, Nguyễn Kim, Nguyễn Kim, Intel Core i5, 3 MB Cache, SDRAM DDR3, 4 GB, 1600 MHz, - GB, SATA, 500 GB , 5400 rpm, SuperMulti DVD, AMD Radeon HD, 2 GB - DDR3, LED HD, 14.0 inch, 1366 x 768 Pixels, Touch Screen, Intel High Definition Audio, High Definition Audio, Có, IEEE 802.11 b/g/n, 10 / 100 Mbps, Có, -, Có, Có, Có, Có, Có, -, Free DOS, 4-cell Lithium-Ion (Li-Ion), -, 347x239x23 mm, 2.1 kg

HP Pavilion TouchSmart 14 - N229TX Notebook PC   Dòng sản phẩm G0A33PA...


Vui lòng liên hệ
HP PAVILION TOUCH SMART 14 - N230TX - G0A34PA, Đen., HP COMPAQ, 12 tháng, Nguyễn Kim, Nguyễn Kim, Intel Core i5, 3 MB Cache, SDRAM DDR3, 4 GB, 1600 MHz, - GB, SATA, 500 GB , 5400 rpm, SuperMulti DVD, AMD Radeon HD, 2 GB - DDR3, LED HD, 14.0 inch, 1366 x 768 Pixels, Touch Screen, Intel High Definition Audio, High Definition Audio, Có, IEEE 802.11 b/g/n, 10 / 100 Mbps, Có, -, Có, Có, Có, Có, Có, -, Free DOS, 4-cell Lithium-Ion (Li-Ion), -, 347x239x23 mm, 2.1 kg

HP Pavilion TouchSmart 14 - N230TX Notebook PC   Dòng sản phẩm G0A34PA...


HP PAVILION 14 - N231TU, Đen., HP COMPAQ, 12 tháng, Nguyễn Kim, Nguyễn Kim, Intel Core i5, 3 MB Cache, SDRAM DDR3, 4 GB, 1600 MHz, - GB, SATA, 750 GB , 5400 rpm, SuperMulti DVD, Intel HD Graphics, Share, LED HD, 14.0 inch, 1366 x 768 Pixels, -, Intel High Definition Audio, High Definition Audio, Có, IEEE 802.11 b/g/n, 10 / 100 Mbps, Có, -, Có, Có, Có, Có, Có, -, Free DOS, 4-cell Lithium-Ion (Li-Ion), -, 347x239x22.5 mm, 2.03 kg

H P Pavilion 14 - N231TU Notebook PC   Dòng sản phẩm G2G81PA...

Còn hàng
+

Vui lòng liên hệ
HP PAVILION 14 - N223TU, Đỏ, HP COMPAQ, 12 tháng, Nguyễn Kim, Nguyễn Kim, Intel Core i5, 3 MB Cache, SDRAM DDR3, 4 GB, 1600 MHz, - GB, SATA, 750 GB , 5400 rpm, SuperMulti DVD, Intel HD Graphics, Share, LED HD, 14.0 inch, 1366 x 768 Pixels, -, Intel High Definition Audio, High Definition Audio, Có, IEEE 802.11 b/g/n, 10 / 100 Mbps, Có, -, Có, Có, Có, Có, Có, -, Free DOS, 4-cell Lithium-Ion (Li-Ion), -, 347x239x22.5 mm, 2.03 kg

H P Pavilion 14 - N223TU Notebook PC   Dòng sản phẩm G0A69PA...


HP PAVILION 14 - N018TU, Đen., HP COMPAQ, 12 tháng, Nguyễn Kim, Nguyễn Kim, Intel Core i5, 3 MB Cache, SDRAM DDR3, 4 GB, 1600 MHz, - GB, SATA, 750 GB , 5400 rpm, SuperMulti DVD, Intel HD Graphics, Share, LED HD, 14.0 inch, 1366 x 768 Pixels, -, Intel High Definition Audio, High Definition Audio, Có, IEEE 802.11 b/g/n, 10 / 100 Mbps, Có, -, Có, Có, Có, Có, Có, -, Free DOS, 4-cell Lithium-Ion (Li-Ion), -, 347x239x22.5 mm, 2.03 kg

H P Pavilion 14 - N018TU Notebook PC   Dòng sản phẩm F0C77PA...

Còn hàng
+

Vui lòng liên hệ
HP PAVILION 14 - N020TU, Xám - Đen, HP COMPAQ, 12 tháng, Nguyễn Kim, Nguyễn Kim, Intel Core i5, 3 MB Cache, SDRAM DDR3, 4 GB, 1600 MHz, - GB, SATA, 750 GB , 5400 rpm, SuperMulti DVD, Intel HD Graphics, Share, LED HD, 14.0 inch, 1366 x 768 Pixels, -, Intel High Definition Audio, High Definition Audio, Có, IEEE 802.11 b/g/n, 10 / 100 Mbps, Có, -, Có, Có, Có, Có, Có, -, Free DOS, 4-cell Lithium-Ion (Li-Ion), -, 347x239x22.5 mm, 2.03 kg

H P Pavilion 14 - N020TU Notebook PC   Dòng sản phẩm F0C79PA...


MÁY TÍNH XÁCH TAY HP PAVILION 14-N210TU (F7Q82PA)
9.900.000 VND   9.600.000 VND
HP PAVILION 14 - N210TU, Đen., HP COMPAQ, 12 tháng, Nguyễn Kim, Nguyễn Kim, Intel Core i3, 3 MB Cache, SDRAM DDR3, 2 GB, 1600 MHz, - GB, SATA, 500 GB , 5400 rpm, SuperMulti DVD, Intel HD Graphics, Share, LED HD, 14.0 inch, 1366 x 768 Pixels, -, Intel High Definition Audio, High Definition Audio, Có, IEEE 802.11 b/g/n, 10 / 100 Mbps, Có, Có, Có, Có, Có, Có, Có, -, Free DOS, 4-cell Lithium-Ion (Li-Ion), -, 347x239x22.5 mm, 2.03 kg

H P Pavilion 14-N210TU Notebook PC   Dòng sản phẩm F7Q82PA...

Còn hàng
+

Vui lòng liên hệ
MÁY TÍNH XÁCH TAY HP PAVILION 14-N211TU (F7Q83PA)
9.900.000 VND   9.600.000 VND
HP PAVILION 14 - N211TU, Trắng, HP COMPAQ, 12 tháng, Nguyễn Kim, Nguyễn Kim, Intel Core i3, 3 MB Cache, SDRAM DDR3, 2 GB, 1600 MHz, - GB, SATA, 500 GB , 5400 rpm, SuperMulti DVD, Intel HD Graphics, Share, LED HD, 14.0 inch, 1366 x 768 Pixels, -, Intel High Definition Audio, High Definition Audio, Có, IEEE 802.11 b/g/n, 10 / 100 Mbps, Có, Có, Có, Có, Có, Có, Có, -, Free DOS, 4-cell Lithium-Ion (Li-Ion), -, 347x239x22.5 mm, 2.03 kg

H P Pavilion 14-N211TU Notebook PC   Dòng sản phẩm F7Q83PA...


Vui lòng liên hệ
MÁY TÍNH XÁCH TAY HP PAVILION 14-N212TU (F7Q84PA)
9.900.000 VND   9.600.000 VND
HP PAVILION 14 - N212TU, Xám - Đen, HP COMPAQ, 12 tháng, Nguyễn Kim, Nguyễn Kim, Intel Core i3, 3 MB Cache, SDRAM DDR3, 2 GB, 1600 MHz, - GB, SATA, 500 GB , 5400 rpm, SuperMulti DVD, Intel HD Graphics, Share, LED HD, 14.0 inch, 1366 x 768 Pixels, -, Intel High Definition Audio, High Definition Audio, Có, IEEE 802.11 b/g/n, 10 / 100 Mbps, Có, Có, Có, Có, Có, Có, Có, -, Free DOS, 4-cell Lithium-Ion (Li-Ion), -, 347x239x22.5 mm, 2.03 kg

H P Pavilion 14-N212TU Notebook PC   Dòng sản phẩm F7Q84PA...


Vui lòng liên hệ
HP PAVILION 14 - E010TU, HP COMPAQ, 12 tháng, Nguyễn Kim, Nguyễn Kim, Intel Core i5, 3 MB Cache, SDRAM DDR3, 2 GB, 1600 MHz, - GB, SATA, 500 GB , 5400 rpm, SuperMulti DVD, Intel HD Graphics, Share, LED HD, 14.0 inch, 1366 x 768 Pixels, -, Intel High Definition Audio, High Definition Audio, Có, IEEE 802.11 b/g/n, 10 / 100 Mbps, Có, Có, Có, Có, Có, Có, Có, -, Free DOS, 6-cell Lithium-Ion (Li-Ion), -, 346x231x31.4 mm, 2.1 kg

H P Pavilion 14-E010TU Notebook PC   Dòng sản phẩm E3B88PA...


Vui lòng liên hệ
HP PAVILION 14 - E011TU, Đen., HP COMPAQ, 12 tháng, Nguyễn Kim, Nguyễn Kim, Intel Core i5, 3 MB Cache, SDRAM DDR3, 2 GB, 1600 MHz, - GB, SATA, 500 GB , 5400 rpm, SuperMulti DVD, Intel HD Graphics, Share, LED HD, 14.0 inch, 1366 x 768 Pixels, -, Intel High Definition Audio, High Definition Audio, Có, IEEE 802.11 b/g/n, 10 / 100 Mbps, Có, Có, Có, Có, Có, Có, Có, -, Free DOS, 6-cell Lithium-Ion (Li-Ion), -, 346x231x31.4 mm, 2.1 kg

H P Pavilion 14-E011TU Notebook PC   Dòng sản phẩm E4W75PA...


Vui lòng liên hệ
HP PAVILION 14 - E008TU, Đen., HP COMPAQ, 12 tháng, Nguyễn Kim, Nguyễn Kim, Intel Core i5, 3 MB Cache, SDRAM DDR3, 2 GB, 1600 MHz, - GB, SATA, 500 GB , 5400 rpm, SuperMulti DVD, Intel HD Graphics, Share, LED HD, 14.0 inch, 1366 x 768 Pixels, -, -, High Definition Audio, Có, IEEE 802.11 b/g/n, .Có Mbps, Có, Có, Có, Có, Có, Có, Có, -, Free DOS, 6-cell Lithium-Ion (Li-Ion), -, 346x231x31.4 mm, 2.1 kg

HP Pavilion 14 - E008TU Notebook PC Dòng sản phẩm E3B86PA...


HP PAVILION 14 - E009TU, Đen., HP COMPAQ, 12 tháng, Nguyễn Kim, Nguyễn Kim, Intel Core i5, 3 MB Cache, SDRAM DDR3, 2 GB, 1600 MHz, - GB, SATA, 500 GB , 5400 rpm, SuperMulti DVD, Intel HD Graphics, Share, LED HD, 14.0 inch, 1366 x 768 Pixels, -, -, High Definition Audio, Có, IEEE 802.11 b/g/n, .Có Mbps, Có, Có, Có, Có, Có, Có, Có, -, Free DOS, 6-cell Lithium-Ion (Li-Ion), -, 346x231x31.4 mm, 2.1 kg

HP Pavilion 14 - E009TU Notebook PC Dòng sản phẩm E3B87PA...


Vui lòng liên hệ
HP1000-1404TU, Đen., HP COMPAQ, 12 tháng, Nguyễn Kim, Nguyễn Kim, Intel Core i5, 3 MB Cache, SDRAM DDR3, 4 GB, - MHz, 8 GB, SATA, 500 GB , 5400 rpm, SuperMulti DVD, Intel HD Graphics, Share, LED HD, 14.0 inch, 1366 x 768 Pixels, -, Altec Lansing, High Definition Audio, Có, IEEE 802.11 b/g/n, 10 / 100 Mbps, Có, Có, Có, Có, Có, Có, Có, -, Free DOS, 6-cell Lithium-Ion (Li-Ion), -, 342x231x35.5 mm, 2.2 kg

HP 1000 - 1404TU Notebook PC Dòng sản phẩm D9H60PA Màu...


Vui lòng liên hệ
HP 1000 - 1305TU, HP COMPAQ, 12 tháng, Nguyễn Kim, Nguyễn Kim, Intel Core i3, 3 MB Cache, SDRAM DDR3, 2 GB, 8 GB, SATA, 500 GB , 5400 rpm, SuperMulti DVD, Intel HD Graphics, Share, LED HD, 14.0 inch, 1366 x 768 Pixels, Altec Lansing, High Definition Audio, Có, IEEE 802.11 b/g/n, 10 / 100 Mbps, Có, x 1, x 1, x 1, Có, Có, Ubuntu, 6-cell Lithium-Ion (Li-Ion), 342x231x35.5 mm, 2.2 kg

HP 1000-1306TU Notebook PC Product Name  1000-1305TU Product Number C9M70PA...


Vui lòng liên hệ
HP 1000 - 1201TU, HP COMPAQ, 12 tháng, Nguyễn Kim, Nguyễn Kim, Intel Core i3, 3 MB Cache, SDRAM DDR3, 2 GB, 1333 MHz, 8 GB, SATA, 320 GB , 5400 rpm, SuperMulti DVD, Intel HD Graphics, Share, LED HD, 14.0 inch, 1366 x 768 Pixels, Altec Lansing, High Definition Audio, Có, IEEE 802.11 b/g/n, 10 / 100 Mbps, Có, x 1, x 1, x 1, Có, Có, Free DOS, 6-cell Lithium-Ion (Li-Ion), 342x231x35.5 mm, 2.2 kg

HP 1000-1201TU Notebook PC Product Name 1000-1201TU Product Number C0N59PA...


Vui lòng liên hệ
MÁY TÍNH XÁCH TAY HP 1000-1306TU-I5-3230M (C9M71PA)
11.390.000 VND   10.390.000 VND
HP 1000 - 1306TU, HP COMPAQ, 12 tháng, Nguyễn Kim, Nguyễn Kim, Intel Core i5, 3 MB Cache, SDRAM DDR3, 2 GB, 1333 MHz, 8 GB, SATA, 500 GB , 5400 rpm, SuperMulti DVD, Intel HD Graphics, Share, LED HD, 14.0 inch, 1366 x 768 Pixels, Altec Lansing, High Definition Audio, Có, IEEE 802.11 b/g/n, 10 / 100 Mbps, Có, x 1, x 1, x 1, Có, Có, Ubuntu, 6-cell Lithium-Ion (Li-Ion), 342x231x35.5 mm, 2.2 kg

HP 1000-1306TU Notebook PC    HP 1000-1306TU hoàn toàn thỏa mãn người dùng cho những nhu cầu sử...


Vui lòng liên hệ
HP Pavilion TouchSmart 14-B151TU Sleekbook, Đen., HP COMPAQ, 12 tháng, Nguyễn Kim, Nguyễn Kim, Intel Core i3, 3 MB Cache, SDRAM DDR3, 4 GB, - MHz, 8 GB, SATA, 500 GB , 5400 rpm, No, Intel HD Graphics, Share, LED HD Wide cảm ứng, 14.0 inch, 1366 x 768 Pixels, Altec Lansing, Dolby Advanced Audio, Có, IEEE 802.11 b/g/n, 10 / 100 Mbps, USB 2.0 / USB 3.0, Có, x 1, x 1, Có, Có, Windows 8, 4-cell Lithium-Ion (Li-Ion), 347x238x21 mm, 2.0 kg

HP Pavilion TouchSmart 14-B151TU Sleekbook Model : D9G53PA    TouchSmart Sleekbook có kiểu...


Vui lòng liên hệ
HP PAVILION 14 - B009TU, HP COMPAQ, 12 tháng, Nguyễn Kim, Nguyễn Kim, Intel Core i3, 3 MB Cache, SDRAM DDR3, 2 GB, 1333 MHz, SATA, 500 GB , 5400 rpm, No, Intel HD Graphics, Share, LED HD, 14.0 inch, 1366 x 768 Pixels, Altec Lansing, Dolby Advanced Audio, Có, IEEE 802.11 b/g/n, 10 / 100 Mbps, Có, x 1, x 1, x 1, x 1, Có, Free DOS, 4-cell Lithium-Ion (Li-Ion), 238x347x21 mm, 1.8 kg

HP Pavilion Sleekbook Product Name  PAVILION 14 - B009TU Product Number...


Vui lòng liên hệ
MÁY TÍNH XÁCH TAY HP 1000-1202TU-I5-3210M (C0N60PA)
11.990.000 VND   10.990.000 VND
HP 1000 - 1202TU, HP COMPAQ, 12 tháng, Nguyễn Kim, Nguyễn Kim, Intel Core i5, 3 MB Cache, SDRAM DDR3, 2 GB, 1333 MHz, 8 GB, SATA, 500 GB , 5400 rpm, SuperMulti DVD, Intel HD Graphics, Share, LED HD, 14.0 inch, 1366 x 768 Pixels, Altec Lansing, High Definition Audio, Có, IEEE 802.11 b/g/n, 10 / 100 Mbps, Có, Có, Có, Có, Có, Có, Free DOS, 6-cell Lithium-Ion (Li-Ion), 342x231x35.5 mm, 2.2 kg

HP 1000-1202TU Notebook PC Model : 1000-1202TU Product Number : C0N60PA    HP 1000-1202TU được trang bị thế hệ vi xử...


Vui lòng liên hệ
HP 1000 - 1203TU, HP COMPAQ, Nguyễn Kim, Nguyễn Kim, Intel Core i3, 3 MB Cache, SDRAM DDR3, 2 GB, - MHz, 8 GB, SATA, 320 GB , 5400 rpm, SuperMulti DVD, Intel HD Graphics, Share, LED HD, 14.0 inch, 1366 x 768 Pixels, High Definition Audio, Có, IEEE 802.11 b/g/n, 10 / 100 Mbps, Có, Có, Có, Có, Có, Có, Free DOS, 6-cell Lithium-Ion (Li-Ion), 342x231x35.5 mm, 2.2 kg

HP 1000-1203TU Notebook PC Product Specifications Product Name 1000-1203TU Product Number C0N80PA...


Vui lòng liên hệ
HP FOLIO 13 - 1001TU, Đen., HP COMPAQ, 12 tháng, Nguyễn Kim, Nguyễn Kim, Intel Core i5, 3 MB Cache, SDRAM DDR3, 4 GB, - MHz, 4 GB, SSD, 128 GB , No, Intel HD Graphics, Share, LED HD, 13.3 inch, 1366 x 768 Pixels, Altec Lansing, Dolby Advanced Audio, Có, IEEE 802.11 b/g/n, 10 / 100 / 1000 Mbps, Có, Có, Có, Có, Có, 318.5x220x18 mm, 1.49 kg

HP FOLIO 13 - 1001TU NB PC A/P (A3V88PA) System features Operating system Windows 7 Home Premium 64...


Vui lòng liên hệ
MÁY TÍNH XÁCH TAY HP PROBOOK 4230S (LV710PA)
14.900.000 VND   14.000.000 VND
HP PROBOOK 4230S, Đen., HP COMPAQ, 12 tháng, Nguyễn Kim, Nguyễn Kim, Intel Core i3, 3 MB Cache, SDRAM DDR3, 2 GB, - MHz, SATA, 500 GB , 5400 rpm, No, Intel HD Graphics, Share, LED, 12.1 inch, 1280 x 800 Pixels, High Definition Audio, Có, IEEE 802.11 b/g/n, 10 / 100 Mbps, Có, Có, Có, Có, Có, Có, Windows 7, 6-cell Lithium-Ion (Li-Ion), 1.8 kg

Thông số kỹ thuật: Bộ vi xử lý Intel Core i3-2350 - 2.3 GHz / 3 MB Bộ nhớ trong 2 GB Ổ đĩa cứng 500GB...