LENOVO

3.690.000 đ 4.190.000 đ
3.690.000 đ
Và ưu đãi lên đến 500.000đ