Giờ phục vụ 8:00 - 22:00
1.590.000 vnđ
990.000 vnđ
1.600.000 vnđ
990.000 vnđ
1.420.000 vnđ
1.190.000 vnđ
Tặng bình lưỡng tính
1.950.000 vnđ
1.400.000 vnđ
Tặng bình lưỡng tính
2.100.000 vnđ
1.500.000 vnđ
Tặng ly sứ cao cấp
2.100.000 vnđ
1.590.000 vnđ
Tặng ly sứ cao cấp
1.890.000 vnđ
1.600.000 vnđ
Tặng bình lưỡng tính