logo nguyenkim.com
 
Danh mục
Sản phẩm

Sony

 
MÁY CHỤP HÌNH SONY KTS – DSC-H400/BC E32
6.990.000 VND 6.490.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
               
 • Save 5%
MÁY ẢNH SONY KTS DSC-W800/SC E32
1.990.000 VND 1.900.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
 
 
 • Save 5%
MÁY ẢNH SONY KTS DSC-W800/BC E32

1.990.000 VND 1.900.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
MÁY ẢNH SONY KTS ALPHA SLT- A58K//Q AP2
11.990.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
 • Save 5%
MÁY ẢNH SONY KTS - ILCE-5000L/BAP2

10.990.000 VND 10.490.000 VND
       
MÁY ẢNH SONY KTS DSC-WX350/WCE32
6.990.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
 
 
MÁY ẢNH SONY KTS DSC-WX350/BCE32
6.490.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
 • Save 3%
MÁY ẢNH SONY KTS DSC-W830/BC E32
2.790.000 VND 2.700.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
 • Save 3%
MÁY ẢNH SONY KTS DSC-W830/PC E32
2.790.000 VND 2.700.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
 • Save 3%
MÁY ẢNH SONY KTS DSC-W830/SC E32

2.790.000 VND 2.700.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
 • Save 3%
MÁY ẢNH SONY KTS DSC-W830/VC E32
2.790.000 VND 2.700.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
 
     
 • Save 15%
MÁY ẢNH SONY KTS DSC-WX300/BCE32

6.690.000 VND 5.690.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
 • Save 8%
MÁY ẢNH SONY KTS DSC-WX80/BC E32

3.690.000 VND 3.400.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
 • Save 8%
MÁY ẢNH SONY KTS DSC-WX80/RC E32

3.690.000 VND 3.400.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
 • Save 8%
MÁY ẢNH SONY KTS DSC-WX80/WC E32

3.690.000 VND 3.400.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
 
 
 • Save 11%
MÁY ẢNH SONY KTS DSC-WX200/BC E32
5.490.000 VND 4.900.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
 • Save 11%
MÁY ẢNH SONY KTS DSC-WX200/PC E32
5.490.000 VND 4.900.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
 • Save 11%
MÁY ẢNH SONY KTS DSC-WX200/SC E32

5.490.000 VND 4.900.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
 • Save 11%
MÁY ẢNH SONY KTS DSC-WX200/NC E32

5.490.000 VND 4.900.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác