Danh mục
Sản phẩm

Hitachi

 
MÁY HÚT BỤI HITACHI CV-SH20V

2.750.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
HÚT BỤI HITACHI CV-SU21V
4.120.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
HÚT BỤI HITACHI CV-SU23V
5.870.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
HÚT BỤI HITACHI CV-SU20V

3.300.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
MÁY HÚT BỤI HITACHI CV-960Y

3.650.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
 
 
HÚT BỤI HITACHI CV-W1600
1.990.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
MÁY HÚT BỤI HITACHI CV-975YR
5.700.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác