Danh mục
Sản phẩm

Máy Hút Khói - Khử Mùi

 
MÁY HÚT KHÓI KM FABER SYNTHESIS 70-1M - Faber - Máy Hút Khói - Khử Mùi - Nấu Ăn & Nhà Bếp - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
 • Giảm 21%
MÁY HÚT KHÓI KM FABER SYNTHESIS 70-1M
7.600.000 VND 6.000.000 VND
   
MÁY HÚT KHÓI TORINO FS 303 GE 2X K23 PU3V2L BL/F/70 - Torino - Máy Hút Khói - Khử Mùi - Nấu Ăn & Nhà Bếp - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
 • Giảm 17%
MÁY HÚT KHÓI TORINO FS 303 GE 2X K23 PU3V2...
5.080.000 VND 4.200.000 VND
   
MÁY HÚT KHÓI TORINO FS 303 GE 2X K23 PU3V2L BL/F/60 - Torino - Máy Hút Khói - Khử Mùi - Nấu Ăn & Nhà Bếp - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
 • Giảm 14%
MÁY HÚT KHÓI TORINO FS 303 GE 2X K23 PU3V2...
4.550.000 VND 3.900.000 VND
   
 • Giảm 14%
MÁY HÚT KHÓI TORINO FS 303 GE 2X K23 PU3V2...

4.770.000 VND 4.100.000 VND
   
HÚT KHÓI ELECTROLUX EFT9516K
 • Giảm 13%
HÚT KHÓI ELECTROLUX EFT9516K
4.590.000 VND 4.000.000 VND
 
 
MÁY HÚT KHÓI TORINO FS 303 GE 2X K23 PU3V2L IX/F/90 - Torino - Máy Hút Khói - Khử Mùi - Nấu Ăn & Nhà Bếp - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
 • Giảm 13%
MÁY HÚT KHÓI TORINO FS 303 GE 2X K23 PU3V2...
5.730.000 VND 5.000.000 VND
   
HÚT KHÓI ELECTROLUX EFT9516X
 • Giảm 13%
HÚT KHÓI ELECTROLUX EFT9516X

4.690.000 VND 4.100.000 VND
   
ELECTROLUX EFT7516K
 • Giảm 13%
HÚT KHÓI ELECTROLUX EFT7516K
3.990.000 VND 3.490.000 VND
   
MÁY HÚT KHÓI KM FABER MILLENNIO 70-2M - Faber - Máy Hút Khói - Khử Mùi - Nấu Ăn & Nhà Bếp - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
 • Giảm 12%
MÁY HÚT KHÓI KM FABER MILLENNIO 70-2M

5.580.000 VND 4.900.000 VND
   
HÚT KHÓI ELECTROLUX EFT6510K
 • Giảm 12%
HÚT KHÓI ELECTROLUX EFT6510K

3.390.000 VND 2.990.000 VND
 
 
ELECTROLUX EFT7516X
 • Giảm 12%
HÚT KHÓI ELECTROLUX EFT7516X
4.290.000 VND 3.790.000 VND
   
MÁY HÚT KHÓI TORINO FS 303 GE 2X K23 PU3V2L IX/F/70 - Torino - Máy Hút Khói - Khử Mùi - Nấu Ăn & Nhà Bếp - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
 • Giảm 12%
MÁY HÚT KHÓI TORINO FS 303 GE 2X K23 PU3V2...
5.200.000 VND 4.600.000 VND