Danh mục
Sản phẩm

Máy Khoan

 
 • Giảm 12%
1.800.000 đ 1.590.000 đ
MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC BOSCH GSB 13 RE SET
   
 • Giảm 21%
Và nhiều ưu đãi khác
1.590.000 đ 1.250.000 đ
MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC BOSCH GSB 500 RE
   
 • Giảm 16%
1.790.000 đ 1.500.000 đ
MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC BOSCH GSB 16 RE CẢI TIẾN
       
 • Giảm 9%
3.185.000 đ 2.900.000 đ
MÁY KHOAN BÚA BOSCH GBH 2-23E SET
 
                   
     
 • Giảm 11%
1.680.000 đ 1.490.000 đ
MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC BOSCH GSB 10 RE SET
   
 • Giảm 5%
730.000 đ 690.000 đ
MÁY KHOAN XOAY BOSCH GBM 600
   
 • Giảm 3%
4.080.000 đ 3.950.000 đ
MÁY KHOAN BÚA BOSCH GBH 2-26 DRE
   
 • Giảm 12%
1.460.000 đ 1.290.000 đ
MÁY KHOAN MAKTEC MT814KSP
 
 
 • Giảm 12%
860.000 đ 760.000 đ
MÁY KHOAN MAKTEC MT606
   
 • Giảm 14%
1.390.000 đ 1.190.000 đ
MÁY KHOAN MAKTEC MT815
   
 • Giảm 19%
5.590.000 đ 4.500.000 đ
MÁY KHOAN BÚA BOSCH GBH 2-28 DV
   
 • Giảm 12%
3.300.000 đ 2.900.000 đ
MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC MAKITA HR2600
   
 • Giảm 10%
3.125.000 đ 2.800.000 đ
MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC MAKITA HR2300
 
 
 • Giảm 12%
3.390.000 đ 2.990.000 đ
MÁY KHOAN BÚA BOSCH GBH 2-23RE
               
 • Giảm 19%
1.790.000 đ 1.450.000 đ
MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC BOSCH GSB 16 RE
 
 
 • Giảm 12%
3.390.000 đ 3.000.000 đ
MÁY KHOAN BÚA BOSCH GBH 2-23RE SET
   
 • Giảm 15%
Và nhiều ưu đãi khác
2.590.000 đ 2.200.000 đ
MÁY KHOAN BÚA BOSCH GBH 2-18 RE