Máy Khoan

  • ▼ 140.000đ
1.450.000 đ 1.590.000 đ
BOSCH 1.450.000 đ
BOSCH-GSB-16-RE-C-I-TI-N
  • ▼ 17%
1.490.000 đ 1.790.000 đ
BOSCH 1.490.000 đ
895.000 đ
BLACK&DECKER 895.000 đ
1.250.000 đ
BLACK&DECKER 1.250.000 đ
2.350.000 đ
Stanley 2.350.000 đ
875.000 đ
Stanley 875.000 đ
940.000 đ
Stanley 940.000 đ
1.200.000 đ
Stanley 1.200.000 đ
810.000 đ
Stanley 810.000 đ
1238989-BOSCH-GSB-10-RE-SET
  • ▼ 100.000đ
1.580.000 đ 1.680.000 đ
BOSCH 1.580.000 đ
1235526_GBM-600
  • ▼ 40.000đ
690.000 đ 730.000 đ
BOSCH 690.000 đ
1235641-BOSCH-GBH-2-26-DRE
  • ▼ 130.000đ
3.950.000 đ 4.080.000 đ
BOSCH 3.950.000 đ
1.460.000 đ
Maktec 1.460.000 đ
860.000 đ
Maktec 860.000 đ
1.390.000 đ
Maktec 1.390.000 đ
1227692-BOSCH-GBH-2-28-DV
  • ▼ 12%
4.900.000 đ 5.590.000 đ
BOSCH 4.900.000 đ
3.300.000 đ
MAKITA 3.300.000 đ
3.125.000 đ
MAKITA 3.125.000 đ
1215728_GBH-2-23RE
  • ▼ 12%
2.990.000 đ 3.390.000 đ
BOSCH 2.990.000 đ
690.000 đ
SKIL 690.000 đ
2.650.000 đ
BLACK&DECKER 2.650.000 đ
MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC BOSCH GSB 16 RE - Công Cụ & Dụng Cụ Điện - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
  • ▼ 17%
1.490.000 đ 1.790.000 đ
BOSCH 1.490.000 đ
1215726-BOSCH-GBH-2-23RE-SET
  • ▼ 12%
3.000.000 đ 3.390.000 đ
BOSCH 3.000.000 đ