Danh mục
Sản phẩm

Daikin

 
1240110_daikin-FTXD25HVMV-RXD25HVMV
 • Giảm 15%
MÁY LẠNH DAIKIN FTXD25HVMV/RXD25HVMV

13.500.000 VND 11.500.000 VND
   
1239884_daikin-FTXD35HVMV-RXD35HVMV
 • Giảm 12%
MÁY LẠNH DAIKIN FTXD35HVMV/RXD35HVMV

16.500.000 VND 14.500.000 VND
   
 • Giảm 11%
MÁY LẠNH DAIKIN FTE20MV1V/RE20MV1V
7.350.000 VND 6.550.000 VND
   
 • Giảm 10%
MÁY LẠNH DAIKIN FTE25LV1V/RE25LV1V

8.100.000 VND 7.300.000 VND
   
 • Giảm 10%
MÁY LẠNH DAIKIN FTE35LV1V/RE35LV1V

10.400.000 VND 9.400.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
 
 
 • Giảm 9%
MÁY LẠNH DAIKIN FTKD25HVMV/RKD25HVMV

11.200.000 VND 10.200.000 VND
   
 • Giảm 8%
MÁY LẠNH DAIKIN FTKS25GVMV/RKS25GVMV

13.100.000 VND 12.100.000 VND
   
 • Giảm 7%
MÁY LẠNH DAIKIN FTKD35HVMV/RKD35HVMV
13.600.000 VND 12.600.000 VND
   
 • Giảm 6%
MÁY LẠNH DAIKIN FTKS35GVMV/RKS35GVMV
15.500.000 VND 14.500.000 VND
   
 • Giảm 6%
MÁY LẠNH DAIKIN FTE50LV1V/RE50LV1V

15.900.000 VND 14.900.000 VND
 
 
1238980_daikin-FTKS50GVMV-RKS50GVMV
 • Giảm 6%
MÁY LẠNH DAIKIN FTKS50GVMV/RKS50GVMV
23.900.000 VND 22.400.000 VND
   
 • Giảm 5%
MÁY LẠNH DAIKIN FTKD50HVMV/RKD50HVMV

20.900.000 VND 19.900.000 VND