Máy Lạnh

8.600.000 đ 9.990.000 đ
LG1HP 8.600.000 đ
Và ưu đãi lên đến 300.000 đ
10.900.000 đ 12.190.000 đ
LG1.5HP 10.900.000 đ
Và ưu đãi lên đến 300.000 đ
12.200.000 đ 13.450.000 đ
LG1.5HP 12.200.000 đ
Và ưu đãi lên đến 300.000 đ
10.200.000 đ 11.350.000 đ
LG1HP 10.200.000 đ
Và ưu đãi lên đến 300.000 đ
19.400.000 đ 20.900.000 đ
DAIKIN2HP 19.400.000 đ
Và ưu đãi lên đến 1.000.000 đ
DAIKIN FTKS25GVMV/RKS25GVMV
  • ▼ 1.200.000đ
11.900.000 đ 13.100.000 đ
DAIKIN1HP 11.900.000 đ
Và ưu đãi lên đến 300.000 đ
6.490.000 đ 8.100.000 đ
SHARP1HP 6.490.000 đ
Và ưu đãi lên đến 300.000 đ
1224945-reetech-RT12-DD-RC12-DD-1
  • ▼ 12%
7.300.000 đ 8.300.000 đ
REETECH1.5HP 7.300.000 đ
Và ưu đãi lên đến 300.000 đ
1239884_daikin-FTXD35HVMV-RXD35HVMV
  • ▼ 1.500.000đ
15.000.000 đ 16.500.000 đ
DAIKIN1.5HP 15.000.000 đ
Và ưu đãi lên đến 300.000 đ
DAIKIN FTKS50GVMV/RKS50GVMV
  • ▼ 1.500.000đ
22.400.000 đ 23.900.000 đ
DAIKIN2HP 22.400.000 đ
Và ưu đãi lên đến 1.000.000 đ
DAIKIN FTKS35GVMV/RKS35GVMV
  • ▼ 10%
14.000.000 đ 15.500.000 đ
DAIKIN1.5HP 14.000.000 đ
Và ưu đãi lên đến 300.000 đ
1240110_daikin-FTXD25HVMV-RXD25HVMV
  • ▼ 10%
12.200.000 đ 13.500.000 đ
DAIKIN1HP 12.200.000 đ
Và ưu đãi lên đến 300.000 đ
0011428_sharp-AY-AP9LW
  • ▼ 24%
7.750.000 đ 10.250.000 đ
SHARP1HP 7.750.000 đ
Và ưu đãi lên đến 300.000 đ
10.900.000 đ 11.900.000 đ
REETECH2HP 10.900.000 đ
Và ưu đãi lên đến 1.000.000 đ
MITSUBISHI ELECTRIC MSY/MUY-GH13VA
  • ▼ 1.350.000đ
13.300.000 đ 14.650.000 đ
MITSUBISHI1.5HP 13.300.000 đ
Và ưu đãi lên đến 300.000 đ