Máy Pha Cà Phê

PHA CÀ PHÊ DELONGHI ICM2
 • ▼ 10%
1.090.000 đ 1.210.000 đ
DELONGHI 1.090.000 đ
XAY CÀ PHÊ DELONGHI KG 79
 • ▼ 14%
1.790.000 đ 2.090.000 đ
DELONGHI 1.790.000 đ
PHA CÀ PHÊ DELONGHI ECO310.B(XANH)
 • ▼ 14%
6.800.000 đ 7.930.000 đ
DELONGHI 6.800.000 đ
PHA CÀ PHÊ DELONGHI ECO310.R(ĐỎ)
 • ▼ 14%
6.800.000 đ 7.930.000 đ
DELONGHI 6.800.000 đ
PHA CÀ PHÊ DELONGHI ECO310.W(TRẮNG)
 • ▼ 14%
6.800.000 đ 7.930.000 đ
DELONGHI 6.800.000 đ
PHILIPS-SAECO-HD8323
 • ▼ 13%
6.800.000 đ 7.800.000 đ
SAECO 6.800.000 đ
PHA CÀ PHÊ DELONGHI EC250.W
 • ▼ 12%
6.900.000 đ 7.800.000 đ
DELONGHI 6.900.000 đ
1242835 - PHA CÀ PHÊ GAGGIA ESPRESSO COLOR-PURE.jpg
 • ▼ 12%
7.900.000 đ 8.980.000 đ
GAGGIA 7.900.000 đ
PHA CÀ PHÊ DELONGHI EC820.B
 • ▼ 10%
9.900.000 đ 10.970.000 đ
DELONGHI 9.900.000 đ
1206008-QUEEN-M2
 • ▼ 12%
11.300.000 đ 12.800.000 đ
QUEEN 11.300.000 đ
PHA CÀ PHÊ SAECO-ODEA GO 10003756
 • ▼ 12%
21.800.000 đ 24.800.000 đ
SAECO 21.800.000 đ
SAECO-ODEA-GIRO-PLUS.1
 • ▼ 11%
23.800.000 đ 26.800.000 đ
SAECO 23.800.000 đ
PHA CÀ PHÊ DELONGHI ESAM4200.S
 • ▼ 16%
25.000.000 đ 29.700.000 đ
DELONGHI 25.000.000 đ
Máy pha cà phê Delonghi ESAM4500 dùng để pha Cappuccino hoặc Italian Caffelatte tự động
 • ▼ 10%
39.900.000 đ 44.500.000 đ
DELONGHI 39.900.000 đ
PHA CÀ PHÊ DELONGHI ESAM6900.M
 • ▼ 12%
69.000.000 đ 78.000.000 đ
DELONGHI 69.000.000 đ