Danh mục
Sản phẩm

Máy Pha Cà Phê

             
 • Save 12%
PHA CÀ PHÊ ELECTROLUX ECM3200
850.000 VND 750.000 VND
   
 • Save 42%
MÁY PHA CÀ PHÊ ELECTROLUX ECM3200R
850.000 VND 490.000 VND
 
     
PHA CÀ PHÊ PHILIPS SAECO XSMALL CLASS HD8745/21
 • Save 11%
PHA CÀ PHÊ PHILIPS SAECO XSMALL CLASS HD87...

19.000.000 VND 17.000.000 VND
   
PHA CÀ PHÊ ELECTROLUX ECM1250
 • Save 21%
PHA CÀ PHÊ ELECTROLUX ECM1250
750.000 VND 590.000 VND
   
PHA CÀ PHÊ PHILIPS SAECO INTELIA HD8753
 • Save 12%
PHA CÀ PHÊ PHILIPS SAECO INTELIA HD8753

41.860.000 VND 36.860.000 VND
   
PHA CÀ PHÊ SAECO-ODEA GO 10003756
 • Save 12%
PHA CÀ PHÊ SAECO-ODEA GO 10003756
24.800.000 VND 21.800.000 VND
 
 
1210774-PHILIPS-SAECO-SYNTIA-HD8837
 • Save 10%
PHA CÀ PHÊ PHILIPS SAECO SYNTIA HD8837
38.800.000 VND 34.800.000 VND
   
PHILIPS-SAECO-HD8323
 • Save 13%
PHA CÀ PHÊ PHILIPS SAECO HD8323

7.800.000 VND 6.800.000 VND
   
1206004-ESPRESSO-ITALIA---KELLY
 • Save 9%
PHA CÀ PHÊ ESPRESSO ITALIA - KELLY
9.800.000 VND 8.900.000 VND
   
1206008-QUEEN-M2
 • Save 12%
PHA CÀ PHÊ QUEEN M2
12.800.000 VND 11.300.000 VND
   
1214937-HD8854.01
 • Save 10%
MÁY PHA CÀ PHÊ PHILIPS SAECO-EXPRELIA HD88...
59.800.000 VND 53.800.000 VND
 
 
1222653-GAGGIA-BABY-CLASS
 • Save 11%
PHA CÀ PHÊ GAGGIA BABY CLASS
18.550.000 VND 16.550.000 VND
   
XAY CÀ PHÊ GAGGIA MDF
 • Save 9%
XAY CÀ PHÊ GAGGIA MDF
7.900.000 VND 7.200.000 VND
       
PHA CÀ PHÊ SAECO ROYAL ONE TOUCH
 • Save 13%
PHA CÀ PHÊ SAECO ROYAL ONE TOUCH
51.600.000 VND 45.000.000 VND
   
PHA CÀ PHÊ SAECO - ROYAL CAPPUCCINO
 • Save 11%
PHA CÀ PHÊ SAECO - ROYAL CAPPUCCINO
45.600.000 VND 40.600.000 VND
 
     
SAECO-ODEA-GIRO-PLUS.1
 • Save 11%
PHA CÀ PHÊ SAECO ODEA GIRO PLUS
26.800.000 VND 23.800.000 VND
   
 • Save 29%
XAY CÀ PHÊ DELONGHI KG 79

2.090.000 VND 1.490.000 VND
   
 • Save 30%
PHA CÀ PHÊ DELONGHI ICM2
1.210.000 VND 850.000 VND
     
     
PHA CÀ PHÊ DELONGHI ECO310.BK(ĐEN)
 • Save 18%
PHA CÀ PHÊ DELONGHI ECO310.BK(ĐEN)
7.930.000 VND 6.500.000 VND
   
PHA CÀ PHÊ DELONGHI ECO310.R(ĐỎ)
 • Save 18%
PHA CÀ PHÊ DELONGHI ECO310.R(ĐỎ)
7.930.000 VND 6.500.000 VND
   
PHA CÀ PHÊ DELONGHI ECO310.W(TRẮNG)
 • Save 18%
PHA CÀ PHÊ DELONGHI ECO310.W(TRẮNG)
7.930.000 VND 6.500.000 VND
   
 • Save 29%
PHA CÀ PHÊ DELONGHI EC250.W
7.800.000 VND 5.500.000 VND