Danh mục
Sản phẩm

Máy Pha Cà Phê

 
 • Giảm 12%
PHA CÀ PHÊ GAGGIA ESPRESSO COLOR/PURE
8.980.000 VND 7.900.000 VND
   
 • Giảm 8%
PHA CÀ PHÊ SAECO INTELIA FOCUS HD8751/88
25.900.000 VND 23.900.000 VND
   
 • Giảm 10%
PHA CÀ PHÊ SAECO EXPRELIA EVO HD8857/01
60.950.000 VND 55.000.000 VND
   
 • Giảm 18%
PHA CÀ PHÊ ELECTROLUX ECM3200
890.000 VND 730.000 VND
   
 • Giảm 17%
PHA CÀ PHÊ DELONGHI EC155
4.830.000 VND 4.000.000 VND
 
 
 • Giảm 41%
MÁY PHA CÀ PHÊ ELECTROLUX ECM3200R
850.000 VND 500.000 VND
       
PHA CÀ PHÊ PHILIPS SAECO XSMALL CLASS HD8745/21
 • Giảm 11%
PHA CÀ PHÊ PHILIPS SAECO XSMALL CLASS HD87...

19.000.000 VND 17.000.000 VND
   
PHA CÀ PHÊ ELECTROLUX ECM1250
 • Giảm 21%
PHA CÀ PHÊ ELECTROLUX ECM1250
750.000 VND 590.000 VND
   
PHA CÀ PHÊ PHILIPS SAECO INTELIA HD8753
 • Giảm 14%
PHA CÀ PHÊ PHILIPS SAECO INTELIA HD8753

41.860.000 VND 36.000.000 VND
 
 
PHA CÀ PHÊ SAECO-ODEA GO 10003756
 • Giảm 12%
PHA CÀ PHÊ SAECO-ODEA GO 10003756
24.800.000 VND 21.800.000 VND
   
1210774-PHILIPS-SAECO-SYNTIA-HD8837
 • Giảm 12%
PHA CÀ PHÊ PHILIPS SAECO SYNTIA HD8837
38.800.000 VND 34.000.000 VND
   
PHILIPS-SAECO-HD8323
 • Giảm 13%
PHA CÀ PHÊ PHILIPS SAECO HD8323

7.800.000 VND 6.800.000 VND
   
1206004-ESPRESSO-ITALIA---KELLY
 • Giảm 9%
PHA CÀ PHÊ ESPRESSO ITALIA - KELLY
9.800.000 VND 8.900.000 VND
   
1206008-QUEEN-M2
 • Giảm 15%
PHA CÀ PHÊ QUEEN M2
12.800.000 VND 10.900.000 VND
 
 
1214937-HD8854.01
 • Giảm 8%
MÁY PHA CÀ PHÊ PHILIPS SAECO-EXPRELIA HD88...
59.800.000 VND 55.000.000 VND
   
1222653-GAGGIA-BABY-CLASS
 • Giảm 11%
PHA CÀ PHÊ GAGGIA BABY CLASS
18.550.000 VND 16.550.000 VND
   
XAY CÀ PHÊ GAGGIA MDF
 • Giảm 9%
XAY CÀ PHÊ GAGGIA MDF
7.900.000 VND 7.200.000 VND
   
XAY CÀ PHÊ GAGGIA MM RI9100/01 SLIVER
 • Giảm 3%
XAY CÀ PHÊ GAGGIA MM RI9100/01 SLIVER
2.980.000 VND 2.880.000 VND
   
PHA CÀ PHÊ SAECO ROYAL ONE TOUCH
 • Giảm 13%
PHA CÀ PHÊ SAECO ROYAL ONE TOUCH
51.600.000 VND 45.000.000 VND
 
 
PHA CÀ PHÊ SAECO - ROYAL CAPPUCCINO
 • Giảm 12%
PHA CÀ PHÊ SAECO - ROYAL CAPPUCCINO
45.600.000 VND 40.000.000 VND
   
1162714-SAECO-VIA-VENETO-COMBI
 • Giảm 14%
PHA CÀ PHÊ SAECO-VIA VENETO COMBI
10.800.000 VND 9.300.000 VND
   
SAECO-ODEA-GIRO-PLUS.1
 • Giảm 11%
PHA CÀ PHÊ SAECO ODEA GIRO PLUS
26.800.000 VND 23.800.000 VND
   
 • Giảm 14%
XAY CÀ PHÊ DELONGHI KG 79

2.090.000 VND 1.790.000 VND
   
 • Giảm 10%
PHA CÀ PHÊ DELONGHI ICM2
1.210.000 VND 1.090.000 VND
 
 
 • Giảm 13%
PHA CÀ PHÊ DELONGHI ECO310.B(XANH)
7.930.000 VND 6.900.000 VND
       
PHA CÀ PHÊ DELONGHI ECO310.BK(ĐEN)
 • Giảm 13%
PHA CÀ PHÊ DELONGHI ECO310.BK(ĐEN)
7.930.000 VND 6.900.000 VND
   
PHA CÀ PHÊ DELONGHI ECO310.R(ĐỎ)
 • Giảm 13%
PHA CÀ PHÊ DELONGHI ECO310.R(ĐỎ)
7.930.000 VND 6.900.000 VND
   
PHA CÀ PHÊ DELONGHI ECO310.W(TRẮNG)
 • Giảm 13%
PHA CÀ PHÊ DELONGHI ECO310.W(TRẮNG)
7.930.000 VND 6.900.000 VND