logo nguyenkim.com
08 38 211 211
mua hàng bấm Số 3
 
 

1226712-SONY-HDR-PJ380E-
14.990.000 VND
1226713-SONY-HDR-CX290E-
7.990.000 VND
1226719SONYHDRCX220E
6.990.000 VND
5.900.000 VND
1226720SONYHDRCX220E
6.990.000 VND
5.900.000 VND
1226717SONYHDRCX220E
6.990.000 VND
5.900.000 VND
1220106-SONY-DCR-PJ6E-BC-E34
6.990.000 VND
6.200.000 VND
1220107-SONY-DCR-SX22E-SCE34
4.990.000 VND
4.300.000 VND
MÁY QUAY PHIM JVC GZ-E10AUS - JVC - Máy Quay Phim KTS - Sản Phẩm Kỹ Thuật Số - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
5.490.000 VND
3.990.000 VND
MÁY QUAY PHIM JVC GZ-E10BUS - JVC - Máy Quay Phim KTS - Sản Phẩm Kỹ Thuật Số - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
5.490.000 VND
3.990.000 VND
MÁY QUAY PHIM JVC GZ-E10RUS - JVC - Máy Quay Phim KTS - Sản Phẩm Kỹ Thuật Số - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
5.490.000 VND
3.990.000 VND
MÁY QUAY PHIM SONY KTS HDRPJ760VE/BE34 - Sony - Máy Quay Phim KTS - Sản Phẩm Kỹ Thuật Số - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
35.990.000 VND
MÁY QUAY PHIM SONY KTS HDRCX210E/BCE35 - Sony - Máy Quay Phim KTS - Sản Phẩm Kỹ Thuật Số - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
9.990.000 VND
8.490.000 VND
MÁY QUAY PHIM SONY KTS HDRCX210E/SCE35 - Sony - Máy Quay Phim KTS - Sản Phẩm Kỹ Thuật Số - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
9.990.000 VND
8.490.000 VND
MÁY QUAY PHIM SONY KTS HDRPJ600VE/CE35 - Sony - Máy Quay Phim KTS - Sản Phẩm Kỹ Thuật Số - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
25.990.000 VND
MÁY QUAY PHIM JVC GZ-V500BUS - JVC - Máy Quay Phim KTS - Sản Phẩm Kỹ Thuật Số - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
7.000.000 VND
6.800.000 VND
MÁY QUAY PHIM JVC GZ-E200AUS - JVC - Máy Quay Phim KTS - Sản Phẩm Kỹ Thuật Số - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
6.690.000 VND
4.990.000 VND
MÁY QUAY PHIM JVC GZ-E200BUS - JVC - Máy Quay Phim KTS - Sản Phẩm Kỹ Thuật Số - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
6.690.000 VND
4.990.000 VND
MÁY QUAY PHIM JVC GZ-E200RUS - JVC - Máy Quay Phim KTS - Sản Phẩm Kỹ Thuật Số - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
6.690.000 VND
4.990.000 VND
MÁY QUAY PHIM SONY KTS HDRPJ260VE/CE35 - Sony - Máy Quay Phim KTS - Sản Phẩm Kỹ Thuật Số - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
15.990.000 VND
MÁY QUAY PHIM SONY KTS HDRCX190E/BCE35 - Sony - Máy Quay Phim KTS - Sản Phẩm Kỹ Thuật Số - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
7.990.000 VND
6.900.000 VND
MÁY QUAY PHIM SONY KTS HDRXR260VE/CE35 - Sony - Máy Quay Phim KTS - Sản Phẩm Kỹ Thuật Số - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
15.990.000 VND
MÁY QUAY PHIM JVC GZ-HM50AUS - JVC - Máy Quay Phim KTS - Sản Phẩm Kỹ Thuật Số - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
6.690.000 VND
MÁY QUAY PHIM JVC GZ-HM50BUS - JVC - Máy Quay Phim KTS - Sản Phẩm Kỹ Thuật Số - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
6.690.000 VND
4.690.000 VND
MÁY QUAY PHIM JVC GZ-HM50RUS - JVC - Máy Quay Phim KTS - Sản Phẩm Kỹ Thuật Số - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
6.690.000 VND
4.690.000 VND
MÁY QUAY PHIM SONY KTS DCR - SX21E/BCE34 - Sony - Máy Quay Phim KTS - Sản Phẩm Kỹ Thuật Số - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
4.990.000 VND
MÁY QUAY PHIM SONY KTS DCR-SR21E/BC E34 - Sony - Máy Quay Phim KTS - Sản Phẩm Kỹ Thuật Số - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
7.990.000 VND
6.490.000 VND
MÁY QUAY PHIM SONY KTS DCR-PJ5E/BC E34 - Sony - Máy Quay Phim KTS - Sản Phẩm Kỹ Thuật Số - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
7.490.000 VND
MÁY QUAY PHIM JVC GZ-HM450AUS - JVC - Máy Quay Phim KTS - Sản Phẩm Kỹ Thuật Số - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
7.000.000 VND
6.000.000 VND
MÁY QUAY PHIM JVC GZ-HM450BUS - JVC - Máy Quay Phim KTS - Sản Phẩm Kỹ Thuật Số - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
7.000.000 VND
6.000.000 VND
MÁY QUAY PHIM JVC GZ-HM450RUS - JVC - Máy Quay Phim KTS - Sản Phẩm Kỹ Thuật Số - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
7.000.000 VND
6.000.000 VND
 
Đang tải...
Up