Danh mục
Sản phẩm

Máy Quay Phim

         
 • Save 15%
MÁY QUAY PHIM KTS SONY HDR-CX290E/BCE35
7.990.000 VND 6.791.500 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
 • Save 15%
MÁY QUAY PHIM KTS SONY HDR-CX220E/SCE35

6.990.000 VND 5.941.500 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
 • Save 15%
MÁY QUAY PHIM KTS SONY HDR-CX220E/RCE35

6.990.000 VND 5.941.500 VND
Và nhiều ưu đãi khác
 
 
MÁY QUAY PHIM KTS SONY HDR-CX220E/BCE35
6.990.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
 • Save 15%
MÁY QUAY PHIM SONY KTS – DCR-PJ6E/BC E34
6.990.000 VND 5.941.500 VND
   
MÁY QUAY PHIM SONY KTS – DCR-SX22E/SCE34

4.990.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
 • Save 30%
MÁY QUAY PHIM JVC GZ-E10AUS
5.490.000 VND 3.843.000 VND
   
 • Save 30%
MÁY QUAY PHIM JVC GZ-E10BUS
5.490.000 VND 3.843.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
 
 
 • Save 30%
MÁY QUAY PHIM JVC GZ-E10RUS
5.490.000 VND 3.843.000 VND
           
 • Save 15%
MÁY QUAY PHIM SONY KTS HDRCX210E/SCE35
9.990.000 VND 8.491.500 VND
     
 
MÁY QUAY PHIM JVC GZ-V500BUS
7.000.000 VND 5.600.000 VND
   
MÁY QUAY PHIM JVC GZ-E200AUS
6.690.000 VND 4.683.000 VND
   
MÁY QUAY PHIM JVC GZ-E200BUS

6.690.000 VND 4.683.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
 • Save 30%
MÁY QUAY PHIM JVC GZ-E200RUS

6.690.000 VND 4.683.000 VND
     
             
 • Save 30%
MÁY QUAY PHIM JVC GZ-HM50BUS

6.690.000 VND 4.683.000 VND
   
 • Save 30%
MÁY QUAY PHIM JVC GZ-HM50RUS

6.690.000 VND 4.683.000 VND
 
                 
 • Save 20%
MÁY QUAY PHIM JVC GZ-HM450BUS
7.000.000 VND 5.600.000 VND