Giờ phục vụ 8:00 - 22:00
1.100.000 vnđ
990.000 vnđ
1.180.000 vnđ
1.050.000 vnđ