Giờ phục vụ 8:00 - 22:00

MỤC HỎI ĐÁP TUYỂN DỤNG - NGUYỄN KIM THỦ ĐỨC

Nếu bạn cần thêm thông tin về các vị trí tuyển dụng hoặc các vấn đề liên quan đến tuyển dụng tại Nguyễn Kim, xin vui lòng điền vào form dưới đây:

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Nhập chính xác ký tự trong hình