Tổng số nhân viên
4835
Nhân viên tham gia
1508

Bình luận

Đội bóng quá hoàn hảo .
NGUYỄN THÀNH CÔNG - 18:41 23/05/14 · phản hồi
Mang Cup về HÀ NỘI đi
Nguyễn Văn Sơn - 19:31 23/05/14 · phản hồi
Chúc mừng HN1 nhé. năm nay nhất định phải mang cup về HÀ NỘI rùi
kâk - 19:31 23/05/14 · phản hồi
Truong chjnh da thang cu vo djch.choi xau wa truong chjnh ah.kakkakkakak