Danh mục
Sản phẩm

Ổ cứng di động

 
 • Save 36%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG HP V100W 8GB
140.000 VND 90.000 VND
   
 • Save 10%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH171 8GB
230.000 VND 207.000 VND
   
 • Save 10%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH171 16GB
360.000 VND 324.000 VND
         
                   
     
 • Save 10%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH128 16GB
350.000 VND 315.000 VND
   
 • Save 10%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH128 32GB
550.000 VND 495.000 VND
   
 • Save 10%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH321 32GB
460.000 VND 414.000 VND
   
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH110 8GB - Apacer - Ổ cứng di động - Phụ Kiện Tin Học - Thiết Bị Tin Học - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
 • Save 10%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH110 16GB
230.000 VND 207.000 VND
 
 
 • Save 10%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH325 8G
130.000 VND 117.000 VND
   
 • Save 10%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH325 16G
230.000 VND 207.000 VND
   
 • Save 10%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH111 8GB
160.000 VND 144.000 VND
   
 • Save 10%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH111 16GB
290.000 VND 261.000 VND
   
 • Save 5%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG HP X705W 3.0 16GB
310.000 VND 294.500 VND
 
             
 • Save 36%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG PNY ATTACHE 2.0 16GB
235.000 VND 150.000 VND
     
 
 • Save 27%
Ổ CỨNG NGOÀI HIỆU WD MY PASSPORT ULTRA 500...

1.980.000 VND 1.450.000 VND
   
 • Save 10%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH351-32GB
550.000 VND 495.000 VND
   
 • Save 5%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG PNY HOOK ATTACHE 32GB
570.000 VND 541.500 VND
   
 • Save 5%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG PNY TRANSFORMER 32GB
570.000 VND 541.500 VND
   
 • Save 5%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG PNY M1 ATTACHE 32GB
620.000 VND 589.000 VND