Ổ Cứng Di Động

 • ▼ 41%
85.000 đ 145.000 đ
SANDISK 85.000 đ
Ổ CỨNG TRANSCEND 1TB STOREJET 2.5" H3 - Transcend - Ổ cứng di động giá rẻ - Phụ Kiện Tin Học - Thiết Bị Tin Học - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
 • ▼ 39%
1.790.000 đ 2.950.000 đ
TRANSCEND 1.790.000 đ
 • ▼ 15%
335.000 đ 395.000 đ
TRANSCEND 335.000 đ
 • ▼ 10%
1.280.000 đ 1.430.000 đ
TRANSCEND 1.280.000 đ
WD MY PASSPORT ULTRA
 • ▼ 15.000đ
1.875.000 đ 1.890.000 đ
WESTERN 1.875.000 đ
 • ▼ 27%
135.000 đ 184.000 đ
HP 135.000 đ
WD MY PASSPORT ULTRA
 • ▼ 15.000đ
1.875.000 đ 1.890.000 đ
WESTERN 1.875.000 đ
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH321-8GB - Apacer - Ổ cứng di động - Phụ Kiện Tin Học - Thiết Bị Tin Học - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
 • ▼ 24%
99.000 đ 130.000 đ
APACER 99.000 đ
WD MY PASSPORT ULTRA
 • ▼ 15.000đ
1.875.000 đ 1.890.000 đ
WESTERN 1.875.000 đ
USB-PYN-S3
 • ▼ 28%
179.000 đ 250.000 đ
PNY 179.000 đ
Ổ CỨNG DI ĐỘNG TRANSCEND STOREJET 2.5" H3 - 500GB - Transcend - Ổ cứng di động - Phụ Kiện Tin Học - Thiết Bị Tin Học - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
 • ▼ 10%
1.280.000 đ 1.430.000 đ
TRANSCEND 1.280.000 đ
WD MY PASSPORT ULTRA
 • ▼ 15.000đ
1.875.000 đ 1.890.000 đ
WESTERN 1.875.000 đ
 • ▼ 10.000đ
155.000 đ 165.000 đ
TRANSCEND 155.000 đ
USB-HP-X755W-16GB
 • ▼ 11%
239.000 đ 270.000 đ
HP 239.000 đ
 • ▼ 24%
469.000 đ 620.000 đ
PNY 469.000 đ
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH110 8GB - Apacer - Ổ cứng di động - Phụ Kiện Tin Học - Thiết Bị Tin Học - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
 • ▼ 26%
119.000 đ 160.000 đ
APACER 119.000 đ
 • ▼ 23%
199.000 đ 260.000 đ
TRANSCEND 199.000 đ
 • ▼ 22%
109.000 đ 140.000 đ
HP 109.000 đ
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH110 8GB - Apacer - Ổ cứng di động - Phụ Kiện Tin Học - Thiết Bị Tin Học - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
 • ▼ 24%
175.000 đ 230.000 đ
APACER 175.000 đ
 • ▼ 22%
545.000 đ 700.000 đ
TRANSCEND 545.000 đ
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH110 8GB - Apacer - Ổ cứng di động - Phụ Kiện Tin Học - Thiết Bị Tin Học - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
 • ▼ 21%
229.000 đ 290.000 đ
APACER 229.000 đ
Ổ CỨNG DI ĐỘNG TRANSCEND JETFLASH 500 USB2.0 32GB - Transcend - Ổ cứng di động - Phụ Kiện Tin Học - Thiết Bị Tin Học - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
 • ▼ 10.000đ
430.000 đ 440.000 đ
TRANSCEND 430.000 đ
Ổ CỨNG DI ĐỘNG TRANSCEND STOREJET 2.5" M3 - 1TB - Transcend - Ổ cứng di động - Phụ Kiện Tin Học - Thiết Bị Tin Học - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
 • ▼ 11%
1.790.000 đ 2.000.000 đ
TRANSCEND 1.790.000 đ
 • ▼ 14%
489.000 đ 570.000 đ
PNY 489.000 đ
 • ▼ 10.000đ
280.000 đ 290.000 đ
HP 280.000 đ
 • ▼ 14%
489.000 đ 570.000 đ
PNY 489.000 đ
 • ▼ 10%
179.000 đ 199.000 đ
PNY 179.000 đ
 • ▼ 10.000đ
250.000 đ 260.000 đ
TRANSCEND 250.000 đ