Danh mục
Sản phẩm

Ổ cứng di động

 
 • Giảm 39%
Ổ CỨNG TRANSCEND 1TB STOREJET 2.5" H3

2.950.000 VND 1.800.000 VND
   
 • Giảm 38%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG HP V275W 8GB
160.000 VND 99.000 VND
   
 • Giảm 34%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG PNY ATTACHE 2.0 16GB
235.000 VND 155.000 VND
   
 • Giảm 25%
Ổ CỨNG NGOÀI HIỆU WD MY PASSPORT ULTRA 500...

1.980.000 VND 1.480.000 VND
   
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH128 8GB - Apacer - Ổ cứng di động - Phụ Kiện Tin Học - Thiết Bị Tin Học - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
 • Giảm 15%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH128 8GB
220.000 VND 187.000 VND
 
 
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH129 8GB - Apacer - Ổ cứng di động - Phụ Kiện Tin Học - Thiết Bị Tin Học - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
 • Giảm 15%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH129 8GB
220.000 VND 187.000 VND
   
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH321-8GB - Apacer - Ổ cứng di động - Phụ Kiện Tin Học - Thiết Bị Tin Học - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
 • Giảm 15%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH321-8GB
130.000 VND 110.500 VND
   
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH332-8G - Apacer - Ổ cứng di động - Phụ Kiện Tin Học - Thiết Bị Tin Học - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
 • Giảm 15%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH332-8G
175.000 VND 148.750 VND
   
 • Giảm 15%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG PNY FLOWER ATTACHE 16GB

390.000 VND 331.500 VND
   
 • Giảm 15%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG PNY FLOWER ATTACHE 16GB
410.000 VND 348.500 VND
 
 
 • Giảm 15%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG PNY FLOWER ATTACHE 8GB
290.000 VND 246.500 VND
   
 • Giảm 15%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG PNY HOOK ATTACHE 16GB
310.000 VND 263.500 VND
   
 • Giảm 15%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG PNY HOOK ATTACHE 8GB
199.000 VND 169.150 VND
   
 • Giảm 15%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG PNY M1 ATTACHE 16GB
265.000 VND 225.250 VND
   
 • Giảm 15%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG PNY OPENER ATTACHE 16GB
335.000 VND 284.750 VND
 
 
 • Giảm 15%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG PNY CANDY ATTACHE 8GB
180.000 VND 153.000 VND
   
 • Giảm 15%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG PNY TRANSFORMER 8GB
199.000 VND 169.150 VND
   
 • Giảm 15%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG PNY CANDY ATTACHE 3.0 16GB
380.000 VND 323.000 VND
   
 • Giảm 15%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG PNY CANDY ATTACHE 3.0 32GB
690.000 VND 586.500 VND
   
 • Giảm 15%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG PNY BAR I ATTACHE 3.0 8GB

280.000 VND 238.000 VND
 
 
 • Giảm 15%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG PNY TRANSFORMER 16GB
310.000 VND 263.500 VND
   
 • Giảm 15%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH321-16GB
230.000 VND 195.500 VND
   
 • Giảm 15%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG PNY CANDY ATTACHE 16GB
290.000 VND 246.500 VND
   
 • Giảm 15%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG PNY OPENER ATTACHE 8GB
220.000 VND 187.000 VND
   
 • Giảm 15%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG PNY TRANSFORMER 32GB
570.000 VND 484.500 VND
 
 
 • Giảm 15%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG PNY M1 ATTACHE 32GB
620.000 VND 527.000 VND
   
 • Giảm 15%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG PNY FLOWER  ATTACHE 32GB
690.000 VND 586.500 VND
   
 • Giảm 15%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG PNY OPENER ATTACHE 32GB
640.000 VND 544.000 VND
   
 • Giảm 15%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG PNY HOOK ATTACHE 32GB
570.000 VND 484.500 VND
   
 • Giảm 15%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH351-32GB
550.000 VND 467.500 VND