Danh mục
Sản phẩm

Ổ cứng di động

 
 • Save 36%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG HP V100W 8GB
140.000 VND 90.000 VND
   
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH110 8GB - Apacer - Ổ cứng di động - Phụ Kiện Tin Học - Thiết Bị Tin Học - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
 • Save 10%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH129 16GB
350.000 VND 315.000 VND
   
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH110 8GB - Apacer - Ổ cứng di động - Phụ Kiện Tin Học - Thiết Bị Tin Học - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
 • Save 10%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH129 32GB
550.000 VND 495.000 VND
   
 • Save 10%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH171 8GB
230.000 VND 207.000 VND
   
 • Save 10%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH171 16GB
360.000 VND 324.000 VND
 
                   
             
 • Save 10%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH128 16GB
350.000 VND 315.000 VND
   
 • Save 10%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH128 32GB
550.000 VND 495.000 VND
 
 
 • Save 10%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH321 32GB
460.000 VND 414.000 VND
   
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH110 8GB - Apacer - Ổ cứng di động - Phụ Kiện Tin Học - Thiết Bị Tin Học - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
 • Save 10%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH110 16GB
230.000 VND 207.000 VND
   
 • Save 10%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH325 8G
130.000 VND 117.000 VND
   
 • Save 10%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH325 16G
230.000 VND 207.000 VND
   
 • Save 10%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH111 8GB
160.000 VND 144.000 VND
 
 
 • Save 10%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH111 16GB
290.000 VND 261.000 VND
   
 • Save 5%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG HP X705W 3.0 16GB
310.000 VND 294.500 VND
             
 
 • Save 28%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG PNY ATTACHE 2.0 16GB
235.000 VND 170.000 VND
       
 • Save 27%
Ổ CỨNG NGOÀI HIỆU WD MY PASSPORT ULTRA 500...

1.980.000 VND 1.450.000 VND
   
 • Save 30%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG HP V100W 16GB
350.000 VND 245.000 VND
   
 • Save 10%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH351-32GB
550.000 VND 495.000 VND
 
 
 • Save 20%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH223-32GB
585.000 VND 468.000 VND
   
 • Save 10%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH322-32GB
460.000 VND 414.000 VND
   
 • Save 20%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH326-32GB
585.000 VND 468.000 VND
   
 • Save 20%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH350-32GB
720.000 VND 576.000 VND
     
         
 • Save 5%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG PNY HOOK ATTACHE 32GB
570.000 VND 541.500 VND
   
 • Save 5%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG PNY TRANSFORMER 32GB
570.000 VND 541.500 VND
   
 • Save 5%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG PNY M1 ATTACHE 32GB
620.000 VND 589.000 VND
 
 
 • Save 5%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG PNY FLOWER  ATTACHE 32GB
690.000 VND 655.500 VND
   
 • Save 5%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG PNY OPENER ATTACHE 32GB
640.000 VND 608.000 VND
   
 • Save 5%
Ổ CỨNG DI DỘNG 8GB JETFLASH 810/USB 3.0 TR...
260.000 VND 247.000 VND
   
 • Save 5%
Ổ CỨNG DI DỘNG 16GB JETFLASH 810/USB 3.0 T...

395.000 VND 375.250 VND
   
 • Save 5%
Ổ CỨNG DI DỘNG 32GB JETFLASH 810/USB 3.0 T...
700.000 VND 665.000 VND
 
 
 • Save 30%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG HP V280W 16GB
390.000 VND 273.000 VND
       
 • Save 30%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG HP V275W 32GB
720.000 VND 504.000 VND
         
                 
 • Save 20%
Ổ CỨNG TRANSCEND 500GB STOREJET 2.5" H2
1.750.000 VND 1.400.000 VND
 
     
 • Save 10%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH321-16GB
230.000 VND 207.000 VND
   
 • Save 20%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG KMAX 8GB U DRIVE

135.000 VND 108.000 VND
         
 
 • Save 5%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG PNY TRANSFORMER 8GB
199.000 VND 189.050 VND
   
 • Save 15%
Ổ CỨNG 500GB STOREJET 2.5" D2 TRANSCEND (W...
1.500.000 VND 1.275.000 VND
   
 • Save 5%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG PNY TRANSFORMER 16GB
310.000 VND 294.500 VND
   
 • Save 5%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG PNY OPENER ATTACHE 8GB
220.000 VND 209.000 VND
     
 
 • Save 10%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH323 16GB
250.000 VND 225.000 VND
       
 • Save 10%
Ổ CỨNG 750GB STOREJET 2.5" D2 TRANSCEND (W...
2.000.000 VND 1.800.000 VND
   
 • Save 5%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG HP V225W 16GB
310.000 VND 294.500 VND
     
 
 • Save 5%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG PNY FLOWER ATTACHE 16GB
410.000 VND 389.500 VND
   
 • Save 5%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG PNY FLOWER ATTACHE 8GB
290.000 VND 275.500 VND
   
 • Save 5%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG PNY HOOK ATTACHE 16GB
310.000 VND 294.500 VND
   
 • Save 5%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG PNY HOOK ATTACHE 8GB
199.000 VND 189.050 VND
   
 • Save 5%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG PNY M1 ATTACHE 16GB
265.000 VND 251.750 VND
 
 
 • Save 30%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG HP V112B 16GB
260.000 VND 182.000 VND
   
 • Save 5%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG HP V210W 16GB
290.000 VND 275.500 VND
       
 • Save 40%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG HP V228G 8GB
230.000 VND 138.000 VND
   
 • Save 5%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG PNY M1 ATTACHE 8GB
155.000 VND 147.250 VND
 
 
 • Save 40%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH132 8GB
230.000 VND 138.000 VND
       
 • Save 5%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG HP V225W 8GB
190.000 VND 180.500 VND
       
 • Save 5%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG PNY CANDY ATTACHE 8GB
180.000 VND 171.000 VND
 
 
 • Save 5%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG PNY CANDY ATTACHE 16GB
290.000 VND 275.500 VND
       
 • Save 30%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG PNY M1 ATTACHE 4GB
150.000 VND 105.000 VND
         
         
 • Save 50%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG PNY BAR I ATTACHE 3.0 8GB

280.000 VND 140.000 VND
       
 • Save 5%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG PNY OPENER ATTACHE 16GB
335.000 VND 318.250 VND
 
                   
                   
 
Ổ CỨNG DI ĐỘNG TRANSCEND JETFLASH 370 - 8GB - Transcend - Ổ cứng di động - Phụ Kiện Tin Học - Thiết Bị Tin Học - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
 • Save 10%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG TRANSCEND JETFLASH 370 USB2...
135.000 VND 121.500 VND
   
Ổ CỨNG DI ĐỘNG TRANSCEND STOREJET 2.5" D2 - 1GB (WHITE) - Transcend - Ổ cứng di động - Phụ Kiện Tin Học - Thiết Bị Tin Học - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
 • Save 10%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG TRANSCEND STOREJET 2.5" D2 ...
2.100.000 VND 1.890.000 VND
             
 
USB KINGSTON16GB DATA TRAVELLER109, BLUE DT109B/16GBFR - Kingston - Ổ cứng di động - Phụ Kiện Tin Học - Thiết Bị Tin Học - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
 • Save 20%
USB KINGSTON16GB DATA TRAVELLER109, BLUE D...

400.000 VND 320.000 VND
   
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH131 8GB - Apacer - Ổ cứng di động - Phụ Kiện Tin Học - Thiết Bị Tin Học - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
 • Save 40%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH131 8GB
230.000 VND 138.000 VND
   
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH223-16GB - Apacer - Ổ cứng di động - Phụ Kiện Tin Học - Thiết Bị Tin Học - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
 • Save 20%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH223-16GB
310.000 VND 248.000 VND
   
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH332-16GB - Apacer - Ổ cứng di động - Phụ Kiện Tin Học - Thiết Bị Tin Học - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
 • Save 20%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH332-16GB
310.000 VND 248.000 VND
     
     
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH128 8GB - Apacer - Ổ cứng di động - Phụ Kiện Tin Học - Thiết Bị Tin Học - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
 • Save 10%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH128 8GB
220.000 VND 198.000 VND
   
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH130 8GB - Apacer - Ổ cứng di động - Phụ Kiện Tin Học - Thiết Bị Tin Học - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
 • Save 40%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH130 8GB
230.000 VND 138.000 VND
   
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH133 4GB - Apacer - Ổ cứng di động - Phụ Kiện Tin Học - Thiết Bị Tin Học - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
 • Save 30%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH133 4GB

160.000 VND 112.000 VND
   
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH129 8GB - Apacer - Ổ cứng di động - Phụ Kiện Tin Học - Thiết Bị Tin Học - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
 • Save 10%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH129 8GB
220.000 VND 198.000 VND
 
 
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH324-16GB - Apacer - Ổ cứng di động - Phụ Kiện Tin Học - Thiết Bị Tin Học - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
 • Save 20%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH324-16GB
310.000 VND 248.000 VND
   
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH326-16GB . - Apacer - Ổ cứng di động - Phụ Kiện Tin Học - Thiết Bị Tin Học - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
 • Save 20%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH326-16GB .
310.000 VND 248.000 VND
   
Ổ CỨNG DI ĐỘNG HP V210W 8GB - HP - Ổ cứng di động - Phụ Kiện Tin Học - Thiết Bị Tin Học - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
 • Save 5%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG HP V210W 8GB
170.000 VND 161.500 VND
   
Ổ CỨNG TRANSCEND 750GB STOREJET 2.5" H3 - Transcend - Ổ cứng di động - Phụ Kiện Tin Học - Thiết Bị Tin Học - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
 • Save 10%
Ổ CỨNG TRANSCEND 750GB STOREJET 2.5" H3
2.000.000 VND 1.800.000 VND
     
                   
 
Ổ CỨNG TRANSCEND 750GB STOREJET 2.5" M2 - Transcend - Ổ cứng di động - Phụ Kiện Tin Học - Thiết Bị Tin Học - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
 • Save 5%
Ổ CỨNG TRANSCEND 750GB STOREJET 2.5" M2
2.200.000 VND 2.090.000 VND
       
BỘ USB MODEM E1550 WHITE - FAST CONNECT - Mobifone - Ổ cứng di động - Phụ Kiện Tin Học - Thiết Bị Tin Học - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
 • Save 15%
BỘ USB MODEM E1550 WHITE - FAST CONNECT
699.000 VND 594.150 VND
   
Ổ CỨNG 1TB STOREJET 2.5" H2 TRANSCEND . - Transcend - Ổ cứng di động - Phụ Kiện Tin Học - Thiết Bị Tin Học - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
 • Save 10%
Ổ CỨNG 1TB STOREJET 2.5" H2 TRANSCEND .
2.100.000 VND 1.890.000 VND
   
Ổ CỨNG 750GB STOREJET 2.5" H2 TRANSCEND . - Transcend - Ổ cứng di động - Phụ Kiện Tin Học - Thiết Bị Tin Học - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
 • Save 5%
Ổ CỨNG 750GB STOREJET 2.5" H2 TRANSCEND .
2.050.000 VND 1.947.500 VND
 
 
 • Save 39%
Ổ CỨNG TRANSCEND 1TB STOREJET 2.5" H3

2.950.000 VND 1.800.000 VND
               
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH332-8G - Apacer - Ổ cứng di động - Phụ Kiện Tin Học - Thiết Bị Tin Học - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
 • Save 49%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH332-8G
175.000 VND 90.000 VND
 
 
 • Save 5%
Ổ CỨNG TRANSCEND 1TB STOREJET 3.5" SATA ULTRA
3.100.000 VND 2.945.000 VND
           
Ổ CỨNG DI ĐỘNG TRANSCEND JETFLASH 500 USB2.0 8GB - Transcend - Ổ cứng di động - Phụ Kiện Tin Học - Thiết Bị Tin Học - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
 • Save 10%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG TRANSCEND JETFLASH 500 USB2...

140.000 VND 126.000 VND
   
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH321-8GB - Apacer - Ổ cứng di động - Phụ Kiện Tin Học - Thiết Bị Tin Học - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
 • Save 10%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH321-8GB
130.000 VND 117.000 VND
 
         
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH223-8GB - Apacer - Ổ cứng di động - Phụ Kiện Tin Học - Thiết Bị Tin Học - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
 • Save 30%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH223-8GB
160.000 VND 112.000 VND
   
Ổ CỨNG DI ĐỘNG PNY CURVE ATTACHE 4GB - PNY - Ổ cứng di động - Phụ Kiện Tin Học - Thiết Bị Tin Học - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
 • Save 20%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG PNY CURVE ATTACHE 4GB

95.000 VND 76.000 VND
   
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH223 - 4GB - Apacer - Ổ cứng di động - Phụ Kiện Tin Học - Thiết Bị Tin Học - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
 • Save 20%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH223 - 4GB

135.000 VND 108.000 VND
 
         
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH326-4G - Apacer - Ổ cứng di động - Phụ Kiện Tin Học - Thiết Bị Tin Học - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
 • Save 20%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH326-4G
135.000 VND 108.000 VND