Danh mục
Sản phẩm

Ổ cứng di động

                   
                   
                   
                   
                 
 • Save 28%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG PNY ATTACHE 2.0 16GB
235.000 VND 170.000 VND
 
     
 • Save 27%
Ổ CỨNG NGOÀI HIỆU WD MY PASSPORT ULTRA 500...

1.980.000 VND 1.450.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
 • Save 10%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG HP V100W 16GB
350.000 VND 315.000 VND
         
     
 • Save 10%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH326-32GB
585.000 VND 526.500 VND
             
                   
                 
 • Save 10%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG HP V280W 16GB
390.000 VND 351.000 VND
 
                   
             
 • Save 20%
Ổ CỨNG TRANSCEND 500GB STOREJET 2.5" H2
1.750.000 VND 1.400.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
     
                   
 
 • Save 15%
Ổ CỨNG 500GB STOREJET 2.5" D2 TRANSCEND (W...
1.500.000 VND 1.275.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
               
 • Save 10%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH323 16GB
250.000 VND 225.000 VND
 
     
 • Save 10%
Ổ CỨNG 750GB STOREJET 2.5" D2 TRANSCEND (W...
2.000.000 VND 1.800.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
             
                 
 • Save 10%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG HP V112B 16GB
260.000 VND 234.000 VND
 
         
 • Save 10%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG HP V228G 8GB
230.000 VND 207.000 VND
       
 • Save 10%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH132 8GB
230.000 VND 207.000 VND
 
                   
                   
                   
                   
                 
Ổ CỨNG DI ĐỘNG TRANSCEND JETFLASH 370 - 8GB - Transcend - Ổ cứng di động - Phụ Kiện Tin Học - Thiết Bị Tin Học - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
 • Save 10%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG TRANSCEND JETFLASH 370 USB2...
135.000 VND 121.500 VND
 
 
Ổ CỨNG DI ĐỘNG TRANSCEND STOREJET 2.5" D2 - 1GB (WHITE) - Transcend - Ổ cứng di động - Phụ Kiện Tin Học - Thiết Bị Tin Học - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
 • Save 10%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG TRANSCEND STOREJET 2.5" D2 ...
2.100.000 VND 1.890.000 VND
               
USB KINGSTON16GB DATA TRAVELLER109, BLUE DT109B/16GBFR - Kingston - Ổ cứng di động - Phụ Kiện Tin Học - Thiết Bị Tin Học - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
 • Save 20%
USB KINGSTON16GB DATA TRAVELLER109, BLUE D...

400.000 VND 320.000 VND
 
 
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH131 8GB - Apacer - Ổ cứng di động - Phụ Kiện Tin Học - Thiết Bị Tin Học - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
 • Save 10%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH131 8GB
230.000 VND 207.000 VND
   
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH223-16GB - Apacer - Ổ cứng di động - Phụ Kiện Tin Học - Thiết Bị Tin Học - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
 • Save 10%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH223-16GB
310.000 VND 279.000 VND
   
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH332-16GB - Apacer - Ổ cứng di động - Phụ Kiện Tin Học - Thiết Bị Tin Học - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
 • Save 10%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH332-16GB
310.000 VND 279.000 VND
         
     
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH130 8GB - Apacer - Ổ cứng di động - Phụ Kiện Tin Học - Thiết Bị Tin Học - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
 • Save 10%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH130 8GB
230.000 VND 207.000 VND
   
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH133 4GB - Apacer - Ổ cứng di động - Phụ Kiện Tin Học - Thiết Bị Tin Học - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
 • Save 10%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH133 4GB

160.000 VND 144.000 VND
       
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH324-16GB - Apacer - Ổ cứng di động - Phụ Kiện Tin Học - Thiết Bị Tin Học - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
 • Save 10%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH324-16GB
310.000 VND 279.000 VND
 
 
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH326-16GB . - Apacer - Ổ cứng di động - Phụ Kiện Tin Học - Thiết Bị Tin Học - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
 • Save 10%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH326-16GB .
310.000 VND 279.000 VND
       
Ổ CỨNG TRANSCEND 750GB STOREJET 2.5" H3 - Transcend - Ổ cứng di động - Phụ Kiện Tin Học - Thiết Bị Tin Học - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
 • Save 10%
Ổ CỨNG TRANSCEND 750GB STOREJET 2.5" H3
2.000.000 VND 1.800.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
         
                 
Ổ CỨNG TRANSCEND 750GB STOREJET 2.5" M2 - Transcend - Ổ cứng di động - Phụ Kiện Tin Học - Thiết Bị Tin Học - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
 • Save 10%
Ổ CỨNG TRANSCEND 750GB STOREJET 2.5" M2
2.200.000 VND 1.980.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
 
     
BỘ USB MODEM E1550 WHITE - FAST CONNECT - Mobifone - Ổ cứng di động - Phụ Kiện Tin Học - Thiết Bị Tin Học - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
 • Save 15%
BỘ USB MODEM E1550 WHITE - FAST CONNECT
699.000 VND 594.150 VND
   
Ổ CỨNG 1TB STOREJET 2.5" H2 TRANSCEND . - Transcend - Ổ cứng di động - Phụ Kiện Tin Học - Thiết Bị Tin Học - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
 • Save 15%
Ổ CỨNG 1TB STOREJET 2.5" H2 TRANSCEND .
2.100.000 VND 1.785.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
Ổ CỨNG 750GB STOREJET 2.5" H2 TRANSCEND . - Transcend - Ổ cứng di động - Phụ Kiện Tin Học - Thiết Bị Tin Học - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
 • Save 10%
Ổ CỨNG 750GB STOREJET 2.5" H2 TRANSCEND .
2.050.000 VND 1.845.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
 • Save 36%
Ổ CỨNG TRANSCEND 1TB STOREJET 2.5" H3

2.950.000 VND 1.900.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
 
 
 • Save 10%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH332 4G

135.000 VND 121.500 VND
   
Ổ CỨNG TRANSCEND 500GB STOREJET 2.5" M2
1.750.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH326-8GB - Apacer - Ổ cứng di động - Phụ Kiện Tin Học - Thiết Bị Tin Học - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
 • Save 10%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH326-8GB
130.000 VND 117.000 VND
   
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH332-8G - Apacer - Ổ cứng di động - Phụ Kiện Tin Học - Thiết Bị Tin Học - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
 • Save 49%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH332-8G
175.000 VND 90.000 VND
   
 • Save 5%
Ổ CỨNG TRANSCEND 1TB STOREJET 3.5" SATA ULTRA
3.100.000 VND 2.945.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
 
         
Ổ CỨNG DI ĐỘNG TRANSCEND JETFLASH 500 USB2.0 8GB - Transcend - Ổ cứng di động - Phụ Kiện Tin Học - Thiết Bị Tin Học - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
 • Save 10%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG TRANSCEND JETFLASH 500 USB2...

140.000 VND 126.000 VND
       
Ổ CỨNG DI ĐỘNG TRANSCEND JETFLASH 500 USB2.0 4GB - Transcend - Ổ cứng di động - Phụ Kiện Tin Học - Thiết Bị Tin Học - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
 • Save 10%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG TRANSCEND JETFLASH 500 USB2...

130.000 VND 117.000 VND
 
     
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH223-8GB - Apacer - Ổ cứng di động - Phụ Kiện Tin Học - Thiết Bị Tin Học - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
 • Save 10%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH223-8GB
160.000 VND 144.000 VND
       
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH223 - 4GB - Apacer - Ổ cứng di động - Phụ Kiện Tin Học - Thiết Bị Tin Học - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
 • Save 10%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH223 - 4GB

135.000 VND 121.500 VND