Ổ Cứng Di Động

560.000 đ
HP COMPAQ 560.000 đ
USB-HP-X755W-16GB
 • ▼ 21.000đ
249.000 đ 270.000 đ
HP COMPAQ 249.000 đ
180.000 đ
HP COMPAQ 180.000 đ
 • ▼ 15%
349.000 đ 410.000 đ
PNY 349.000 đ
1.890.000 đ
WESTERN 1.890.000 đ
1.890.000 đ
WESTERN 1.890.000 đ
1.890.000 đ
WESTERN 1.890.000 đ
1.890.000 đ
WESTERN 1.890.000 đ
1.490.000 đ
WESTERN 1.490.000 đ
1.490.000 đ
WESTERN 1.490.000 đ
1.490.000 đ
WESTERN 1.490.000 đ
USB-PYN-S3
 • ▼ 28%
179.000 đ 250.000 đ
PNY 179.000 đ
3.690.000 đ
WESTERN 3.690.000 đ
3.690.000 đ
WESTERN 3.690.000 đ
WD MY PASSPORT ULTRA
 • ▼ 200.000đ
3.490.000 đ 3.690.000 đ
WESTERN 3.490.000 đ
WD MY PASSPORT ULTRA
 • ▼ 200.000đ
3.490.000 đ 3.690.000 đ
WESTERN 3.490.000 đ
WD MY PASSPORT ULTRA
 • ▼ 200.000đ
3.490.000 đ 3.690.000 đ
WESTERN 3.490.000 đ
 • ▼ 22%
109.000 đ 140.000 đ
HP COMPAQ 109.000 đ
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH110 8GB - Apacer - Ổ cứng di động - Phụ Kiện Tin Học - Thiết Bị Tin Học - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
 • ▼ 24%
175.000 đ 230.000 đ
APACER 175.000 đ
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH110 8GB - Apacer - Ổ cứng di động - Phụ Kiện Tin Học - Thiết Bị Tin Học - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
 • ▼ 20%
289.000 đ 360.000 đ
APACER 289.000 đ
165.000 đ
TRANSCEND 165.000 đ
500.000 đ
TRANSCEND 500.000 đ
165.000 đ
TRANSCEND 165.000 đ
260.000 đ
TRANSCEND 260.000 đ
500.000 đ
TRANSCEND 500.000 đ
 • ▼ 22%
2.900.000 đ 3.730.000 đ
TRANSCEND 2.900.000 đ
2.080.000 đ
TRANSCEND 2.080.000 đ
4.000.000 đ
TRANSCEND 4.000.000 đ
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH110 8GB - Apacer - Ổ cứng di động - Phụ Kiện Tin Học - Thiết Bị Tin Học - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
 • ▼ 20%
279.000 đ 350.000 đ
APACER 279.000 đ
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH110 8GB - Apacer - Ổ cứng di động - Phụ Kiện Tin Học - Thiết Bị Tin Học - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
 • ▼ 17%
459.000 đ 550.000 đ
APACER 459.000 đ
460.000 đ
APACER 460.000 đ
230.000 đ
APACER 230.000 đ
130.000 đ
APACER 130.000 đ
230.000 đ
APACER 230.000 đ
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH110 8GB - Apacer - Ổ cứng di động - Phụ Kiện Tin Học - Thiết Bị Tin Học - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
 • ▼ 26%
119.000 đ 160.000 đ
APACER 119.000 đ
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH110 8GB - Apacer - Ổ cứng di động - Phụ Kiện Tin Học - Thiết Bị Tin Học - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
 • ▼ 21%
229.000 đ 290.000 đ
APACER 229.000 đ
 • ▼ 20%
249.000 đ 310.000 đ
HP COMPAQ 249.000 đ
240.000 đ
HP COMPAQ 240.000 đ
235.000 đ
PNY 235.000 đ
 • ▼ 41%
85.000 đ 145.000 đ
SANDISK 85.000 đ
 • ▼ 25%
1.490.000 đ 1.980.000 đ
1.490.000 đ
 • ▼ 27%
135.000 đ 184.000 đ
HP COMPAQ 135.000 đ
 • ▼ 51.000đ
499.000 đ 550.000 đ
APACER 499.000 đ
 • ▼ 12%
499.000 đ 570.000 đ
PNY 499.000 đ
 • ▼ 12%
499.000 đ 570.000 đ
PNY 499.000 đ
 • ▼ 23%
479.000 đ 620.000 đ
PNY 479.000 đ
 • ▼ 14%
549.000 đ 640.000 đ
PNY 549.000 đ
 • ▼ 23%
199.000 đ 260.000 đ
TRANSCEND 199.000 đ
 • ▼ 15%
335.000 đ 395.000 đ
TRANSCEND 335.000 đ
 • ▼ 22%
545.000 đ 700.000 đ
TRANSCEND 545.000 đ
160.000 đ
HP COMPAQ 160.000 đ
150.000 đ
HP COMPAQ 150.000 đ
 • ▼ 32%
239.000 đ 350.000 đ
TRANSCEND 239.000 đ
 • ▼ 22%
539.000 đ 690.000 đ
TRANSCEND 539.000 đ
 • ▼ 22%
149.000 đ 190.000 đ
TRANSCEND 149.000 đ
230.000 đ
APACER 230.000 đ
 • ▼ 10%
179.000 đ 199.000 đ
PNY 179.000 đ
 • ▼ 20.000đ
290.000 đ 310.000 đ
PNY 290.000 đ
 • ▼ 19%
179.000 đ 220.000 đ
PNY 179.000 đ
310.000 đ
HP COMPAQ 310.000 đ
 • ▼ 22%
319.000 đ 410.000 đ
PNY 319.000 đ
 • ▼ 18%
239.000 đ 290.000 đ
239.000 đ
 • ▼ 20.000đ
290.000 đ 310.000 đ
PNY 290.000 đ
 • ▼ 10%
179.000 đ 199.000 đ
PNY 179.000 đ
 • ▼ 16.000đ
249.000 đ 265.000 đ
PNY 249.000 đ
290.000 đ
HP COMPAQ 290.000 đ
190.000 đ
HP COMPAQ 190.000 đ
 • ▼ 11%
259.000 đ 290.000 đ
PNY 259.000 đ
230.000 đ
HP COMPAQ 230.000 đ
150.000 đ
PNY 150.000 đ
 • ▼ 16%
579.000 đ 690.000 đ
PNY 579.000 đ
 • ▼ 43%
159.000 đ 280.000 đ
PNY 159.000 đ
2.900.000 đ
TRANSCEND 2.900.000 đ
 • ▼ 11%
299.000 đ 335.000 đ
299.000 đ
 • ▼ 10%
1.290.000 đ 1.430.000 đ
TRANSCEND 1.290.000 đ
Ổ CỨNG DI ĐỘNG TRANSCEND STOREJET 2.5" M3 - 1TB - Transcend - Ổ cứng di động - Phụ Kiện Tin Học - Thiết Bị Tin Học - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
 • ▼ 11%
1.790.000 đ 2.000.000 đ
TRANSCEND 1.790.000 đ
Ổ CỨNG DI ĐỘNG TRANSCEND STOREJET 2.5" H3 - 500GB - Transcend - Ổ cứng di động - Phụ Kiện Tin Học - Thiết Bị Tin Học - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
 • ▼ 10%
1.290.000 đ 1.430.000 đ
TRANSCEND 1.290.000 đ
220.000 đ
APACER 220.000 đ
220.000 đ
APACER 220.000 đ
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH326-16GB . - Apacer - Ổ cứng di động - Phụ Kiện Tin Học - Thiết Bị Tin Học - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
 • ▼ 16%
259.000 đ 310.000 đ
APACER 259.000 đ
170.000 đ
HP COMPAQ 170.000 đ
Ổ CỨNG DI ĐỘNG TRANSCEND JETFLASH 500 USB2.0 16GB - Transcend - Ổ cứng di động - Phụ Kiện Tin Học - Thiết Bị Tin Học - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
 • ▼ 11%
209.000 đ 235.000 đ
TRANSCEND 209.000 đ
Ổ CỨNG TRANSCEND 1TB STOREJET 2.5" H3 - Transcend - Ổ cứng di động giá rẻ - Phụ Kiện Tin Học - Thiết Bị Tin Học - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
 • ▼ 39%
1.790.000 đ 2.950.000 đ
TRANSCEND 1.790.000 đ
130.000 đ
APACER 130.000 đ
175.000 đ
APACER 175.000 đ
Ổ CỨNG DI ĐỘNG APACER AH321-8GB - Apacer - Ổ cứng di động - Phụ Kiện Tin Học - Thiết Bị Tin Học - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
 • ▼ 16%
109.000 đ 130.000 đ
APACER 109.000 đ