Danh mục
Sản phẩm

Ổ cứng di động

 
 • Giảm 39%
Ổ CỨNG TRANSCEND 1TB STOREJET 2.5" H3

2.950.000 VND 1.799.000 VND
       
 • Giảm 29%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG PNY S3 ATTACHE 3.0 16GB
250.000 VND 178.000 VND
   
Ổ CỨNG DI ĐỘNG TRANSCEND JETFLASH 500 USB2.0 16GB - Transcend - Ổ cứng di động - Phụ Kiện Tin Học - Thiết Bị Tin Học - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
 • Giảm 26%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG TRANSCEND JETFLASH 500 USB2...
235.000 VND 175.000 VND
   
 • Giảm 15%
Ổ CỨNG DI DỘNG 16GB JETFLASH 360/USB 2.0 T...
350.000 VND 297.500 VND
 
 
 • Giảm 12%
Ổ CỨNG DI DỘNG 16GB JETFLASH 700/USB 3.0 T...
260.000 VND 230.000 VND
   
Ổ CỨNG DI ĐỘNG TRANSCEND STOREJET 2.5" M3 - 1TB - Transcend - Ổ cứng di động - Phụ Kiện Tin Học - Thiết Bị Tin Học - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
 • Giảm 10%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG TRANSCEND STOREJET 2.5" M3 ...
2.000.000 VND 1.799.000 VND
   
 • Giảm 8%
Ổ CỨNG 3TB STOREJET USB3.0 (3.5"SATA) TRAN...
3.730.000 VND 3.430.000 VND
   
Ổ CỨNG DI ĐỘNG TRANSCEND STOREJET 2.5" H3 - 500GB - Transcend - Ổ cứng di động - Phụ Kiện Tin Học - Thiết Bị Tin Học - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
 • Giảm 6%
Ổ CỨNG DI ĐỘNG TRANSCEND STOREJET 2.5" H3 ...
1.430.000 VND 1.340.000 VND
   
 • Giảm 6%
Ổ CỨNG TRANSCEND 500GB STOREJET 2.5" M3

1.430.000 VND 1.350.000 VND