logo nguyenkim.com
 
Danh mục
Sản phẩm

Sony

 
 • Save 40%
TIVI LCD SONY KLV-32EX330 ME6

7.900.000 VND 4.740.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
       
 • Save 13%
TIVI LCD SONY KDL-32R410B VN3

7.900.000 VND 6.900.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
 • Save 13%
TIVI LCD SONY KDL-32R300B VN3
7.900.000 VND 6.900.000 VND
   
 • Save 17%
TIVI LCD SONY KDL-40R470B VN3

11.900.000 VND 9.900.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
 
     
 • Save 8%
TIVI LCD SONY KDL-32W700B VN3

11.900.000 VND 10.900.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
 • Save 8%
TIVI LCD SONY KDL-40R350B VN3
11.900.000 VND 10.900.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
 • Save 11%
TIVI LCD SONY KDL-40W600B VN3

13.900.000 VND 12.400.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
     
 
 • Save 9%
TIVI LCD SONY KDL-42W700B VN3

15.900.000 VND 14.400.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
 • Save 21%
TIVI LCD SONY KDL42W804A/Z ME6

18.900.000 VND 14.900.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
 • Save 6%
TIVI LCD SONY KDL-48R470B VN3

15.900.000 VND 14.900.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
         
 
 • Save 40%
TIVI LCD SONY KDL-40HX855 AF1

28.900.000 VND 17.340.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
 • Save 5%
TIVI LCD SONY KDL-48W600B VN3
20.900.000 VND 19.900.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
       
 • Save 40%
TIVI LCD SONY KDL-46HX855 AF1

38.900.000 VND 23.340.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
     
     
 • Save 3%
TIVI LCD SONY KDL-50W800B VN3
28.900.000 VND 27.900.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
 • Save 40%
TIVI LCD SONY KDL-46HX925 TH8

54.900.000 VND 32.940.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
       
 • Save 40%
TIVI LCD SONY KDL-55HX955 AF1

62.900.000 VND 37.740.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
 
         
 • Save 2%
TIVI LCD SONY KDL-60W600B VN3
42.900.000 VND 41.900.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác