logo nguyenkim.com
 
Danh mục
Sản phẩm

Sony

 
 • Save 5%
TIVI LCD SONY KD-65X9000B VN3
109.900.000 VND 104.900.000 VND
   
 • Save 5%
TIVI LCD SONY KD-70X8500B VN3
104.900.000 VND 99.900.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
 • Save 5%
TIVI LCD SONY KD-65X9004A AF1
104.900.000 VND 99.900.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
       
 • Save 6%
TIVI LCD SONY KD-65X8500B VN3
89.900.000 VND 84.900.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
 
 
 • Save 4%
TIVI LCD SONY KD-55X9000B VN3
84.900.000 VND 81.900.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
       
 • Save 6%
TIVI LCD SONY KD-65X8504A AF1
84.900.000 VND 79.900.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
 • Save 3%
TIVI LCD SONY KD-55X8500B VN3
59.900.000 VND 57.900.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
     
 
 • Save 5%
TIVI LCD SONY KD-55X8504A AF1
54.900.000 VND 51.900.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
           
 • Save 2%
TIVI LCD SONY KDL-60W600B VN3
42.900.000 VND 41.900.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
     
     
 • Save 40%
TIVI LCD SONY KDL-55HX955 AF1

62.900.000 VND 37.740.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
       
 • Save 40%
TIVI LCD SONY KDL-46HX925 TH8

54.900.000 VND 32.940.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
 • Save 3%
TIVI LCD SONY KDL-50W800B VN3
28.900.000 VND 27.900.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
 
         
 • Save 40%
TIVI LCD SONY KDL-46HX855 AF1

38.900.000 VND 23.340.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
       
 • Save 5%
TIVI LCD SONY KDL-48W600B VN3
20.900.000 VND 19.900.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
 
 
 • Save 40%
TIVI LCD SONY KDL-40HX855 AF1

28.900.000 VND 17.340.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
           
 • Save 21%
TIVI LCD SONY KDL42W804A/Z ME6

18.900.000 VND 14.900.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
 • Save 6%
TIVI LCD SONY KDL-48R470B VN3

15.900.000 VND 14.900.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác