Tủ Đông

 
 • ▼ 10%
Và nhiều ưu đãi khác
5.650.000 đ 5.085.000 đ
TỦ ĐÔNG SANAKY VH-255A2
   
 • ▼ 10%
Và nhiều ưu đãi khác
6.190.000 đ 5.571.000 đ
TỦ ĐÔNG SANAKY VH-365A2
   
 • ▼ 10%
Và nhiều ưu đãi khác
5.720.000 đ 5.148.000 đ
TỦ ĐÔNG SANAKY VH-285A2
   
Mua tủ đông Alaska BD-400 1 ngăn 1 cửa ưu đãi tại Nguyễn Kim.
 • ▼ 365.000đ
Và nhiều ưu đãi khác
7.300.000 đ 6.935.000 đ
TỦ ĐÔNG ALASKA BD-400
   
 • ▼ 430.000đ
Và nhiều ưu đãi khác
8.600.000 đ 8.170.000 đ
TỦ ĐÔNG ALASKA BD-400C
 
 
Mua Tủ đông Alaska BD-300 tại Nguyễn Kim bạn sẽ an tâm về giá cả và chất lượng.
 • ▼ 300.000đ
Và nhiều ưu đãi khác
6.000.000 đ 5.700.000 đ
TỦ ĐÔNG ALASKA BD-300
   
 • ▼ 305.000đ
Và nhiều ưu đãi khác
6.100.000 đ 5.795.000 đ
TỦ ĐÔNG ALASKA BD-200C
   
 • ▼ 322.500đ
Và nhiều ưu đãi khác
6.450.000 đ 6.127.500 đ
TỦ ĐÔNG ALASKA BD-300C
   
 • ▼ 10%
Và nhiều ưu đãi khác
6.730.000 đ 6.057.000 đ
TỦ ĐÔNG SANAKY VH 405A2
   
 • ▼ 10%
Và nhiều ưu đãi khác
6.050.000 đ 5.445.000 đ
TỦ ĐÔNG SANAKY VH-285W2
 
 
 • ▼ 405.000đ
Và nhiều ưu đãi khác
8.100.000 đ 7.695.000 đ
TỦ ĐÔNG ALASKA SD-401Y
   
Nguyễn Kim nơi bán tủ đông Alaska BD-200 giá tốt cạnh tranh và đảm bảo chất lượng.
 • ▼ 275.000đ
Và nhiều ưu đãi khác
5.500.000 đ 5.225.000 đ
TỦ ĐÔNG ALASKA BD-200
   
 • ▼ 10%
Và nhiều ưu đãi khác
6.320.000 đ 5.688.000 đ
TỦ ĐÔNG SANAKY VH-365W2
   
 • ▼ 10%
Và nhiều ưu đãi khác
7.350.000 đ 6.615.000 đ
TỦ ĐÔNG SANAKY VH 4099W1
   
 • ▼ 10%
Và nhiều ưu đãi khác
9.630.000 đ 8.667.000 đ
TỦ ĐÔNG SANAKY VH-568W1
 
 
 • ▼ 575.000đ
Và nhiều ưu đãi khác
11.500.000 đ 10.925.000 đ
TỦ ĐÔNG ALASKA BCD-5568C
   
 • ▼ 10%
Và nhiều ưu đãi khác
6.550.000 đ 5.895.000 đ
TỦ ĐÔNG SANAKY VH 2899W1
   
 • ▼ 10%
Và nhiều ưu đãi khác
6.400.000 đ 5.760.000 đ
TỦ ĐÔNG SANAKY VH 2899A1
   
 • ▼ 10%
Và nhiều ưu đãi khác
6.850.000 đ 6.165.000 đ
TỦ ĐÔNG SANAKY VH 3699W1
   
 • ▼ 10%
17.390.000 đ 15.651.000 đ
TỦ ĐÔNG PANASONIC SCR-PT125G
 
 
 • ▼ 10%
Và nhiều ưu đãi khác
8.300.000 đ 7.470.000 đ
TỦ ĐÔNG SANAKY VH 302VNM
   
 • ▼ 454.500đ
Và nhiều ưu đãi khác
9.090.000 đ 8.635.500 đ
TỦ ĐÔNG ALASKA BCD-5068N
   
 • ▼ 431.500đ
Và nhiều ưu đãi khác
8.630.000 đ 8.198.500 đ
TỦ ĐÔNG ALASKA BCD-4568C
   
 • ▼ 575.000đ
Và nhiều ưu đãi khác
11.500.000 đ 10.925.000 đ
TỦ ĐÔNG ALASKA HB-550C
   
 • ▼ 10%
Và nhiều ưu đãi khác
7.400.000 đ 6.660.000 đ
TỦ ĐÔNG ALASKA BCD-3568C
 
 
 • ▼ 483.000đ
Và nhiều ưu đãi khác
9.660.000 đ 9.177.000 đ
TỦ ĐÔNG ALASKA BCD-5068C
   
 • ▼ 20%
16.290.000 đ 13.032.000 đ
TỦ ĐÔNG PANASONIC SCR-PT100G
   
 • ▼ 327.500đ
Và nhiều ưu đãi khác
6.550.000 đ 6.222.500 đ
TỦ ĐÔNG ALASKA BD-4099N
   
 • ▼ 10%
9.290.000 đ 8.361.000 đ
TỦ ĐÔNG PANASONIC SCR-P697
   
 • ▼ 10%
10.690.000 đ 9.621.000 đ
TỦ ĐÔNG PANASONIC SCR-P997