logo nguyenkim.com
 
Danh mục
Sản phẩm

Tủ Đông

 
 • Save 10%
TỦ ĐÔNG SANAKY VH 4099W1
7.350.000 VND 6.615.000 VND
   
 • Save 5%
TỦ ĐÔNG ALASKA BCD-5568C
11.500.000 VND 10.925.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
 • Save 10%
TỦ ĐÔNG SANAKY VH 2899W1
6.550.000 VND 5.895.000 VND
   
 • Save 10%
TỦ ĐÔNG SANAKY VH 285W1
5.990.000 VND 5.391.000 VND
   
 • Save 10%
TỦ ĐÔNG SANAKY VH 365W1
6.300.000 VND 5.670.000 VND
 
 
 • Save 10%
TỦ ĐÔNG SANAKY VH 3699W1
6.850.000 VND 6.165.000 VND
   
 • Save 20%
TỦ ĐÔNG PANASONIC SCR-PT125G
17.390.000 VND 13.912.000 VND
       
TỦ ĐÔNG ALASKA BCD-5068N
9.090.000 VND 8.635.500 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
 • Save 5%
TỦ ĐÔNG ALASKA BCD-4568C
8.630.000 VND 8.198.500 VND
Và nhiều ưu đãi khác
 
 
 • Save 5%
TỦ ĐÔNG ALASKA HB-550C
11.500.000 VND 10.925.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
 • Save 5%
TỦ ĐÔNG ALASKA BCD-3568C
7.400.000 VND 7.030.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
 • Save 5%
TỦ ĐÔNG ALASKA BCD-5068C
9.660.000 VND 9.177.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
 • Save 10%
TỦ ĐÔNG PANASONIC SCR-PT100G
16.290.000 VND 14.661.000 VND
   
 • Save 5%
TỦ ĐÔNG ALASKA BD-4099N
6.550.000 VND 6.222.500 VND
Và nhiều ưu đãi khác
 
 
 • Save 10%
TỦ ĐÔNG PANASONIC SCR-P697
9.290.000 VND 8.361.000 VND
   
 • Save 10%
TỦ ĐÔNG PANASONIC SCR-P997
10.690.000 VND 9.621.000 VND
   
 • Save 5%
TỦ ĐÔNG ALASKA BCD-4567N
7.500.000 VND 7.125.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
 • Save 5%
TỦ ĐÔNG ALASKA HB-550N
9.990.000 VND 9.490.500 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
 • Save 5%
TỦ ĐÔNG ALASKA BCD-2568C
6.600.000 VND 6.270.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
 
 
TỦ ĐÔNG ALASKA BCD-3567N
6.190.000 VND 5.880.500 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
TỦ ĐÔNG ALASKA BCD-2567N
5.590.000 VND 5.310.500 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
 • Save 10%
TỦ ĐÔNG SANAKY VH-668HY
11.700.000 VND 10.530.000 VND
   
 • Save 10%
TỦ ĐÔNG SANAKY VH-568HY
10.000.000 VND 9.000.000 VND
   
 • Save 5%
TỦ ĐÔNG ALASKA BD-2099N
5.190.000 VND 4.930.500 VND
Và nhiều ưu đãi khác
 
 
 • Save 5%
TỦ ĐÔNG ALASKA BD-3099N

5.800.000 VND 5.510.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
 • Save 5%
TỦ ĐÔNG ALASKA BD-3199

5.800.000 VND 5.510.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
 • Save 10%
TỦ ĐÔNG SANYO SF-CR27K(A)

8.500.000 VND 7.650.000 VND
   
 • Save 10%
TỦ ĐÔNG SANYO SF-CR21K(A)

6.700.000 VND 6.030.000 VND
   
 • Save 10%
TỦ ĐÔNG SANYO SF-C24K (A)

6.700.000 VND 6.030.000 VND