logo nguyenkim.com
 
Danh mục
Sản phẩm

Electrolux

 
 • Save 15%
TỦ LẠNH ELECTROLUX EBB2600PA-RVN

9.190.000 VND 7.811.500 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
 • Save 15%
TỦ LẠNH ELECTROLUX EME3500SA-RVN

13.590.000 VND 11.551.500 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
 • Save 18%
TỦ LẠNH ELECTROLUX ETE3200SE-RVN
12.090.000 VND 9.900.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
 • Save 15%
TỦ LẠNH ELECTROLUX EBB3200PA-RVN

11.990.000 VND 10.191.500 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
TỦ LẠNH ELECTROLUX EBE3500SA-RVN
13.790.000 VND 11.721.500 VND
Và nhiều ưu đãi khác
 
 
 • Save 15%
TỦ LẠNH ELECTROLUX EBB3500PA-RVN
13.190.000 VND 11.211.500 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
 • Save 18%
TỦ LẠNH ELECTROLUX EME2600SA-RVN

12.090.000 VND 9.900.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
 • Save 15%
TỦ LẠNH ELECTROLUX EBE3200SA-RVN
12.490.000 VND 10.616.500 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
 • Save 21%
TỦ LẠNH ELECTROLUX ETB2102PE-RVN

6.990.000 VND 5.500.000 VND
   
 • Save 18%
TỦ LẠNH ELECTROLUX ETB3200PE-RVN

11.390.000 VND 9.300.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
 
 
 • Save 13%
TỦ LẠNH ELECTROLUX ETB2100PE-RVN

7.490.000 VND 6.490.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
 • Save 11%
TỦ LẠNH ELECTROLUX ETB2600PE-RVN

8.990.000 VND 7.990.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
 • Save 15%
TỦ LẠNH ELECTROLUX ETB3500PE-RVN

12.590.000 VND 10.701.500 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
 • Save 13%
TỦ LẠNH ELECTROLUX ETB2300PE-RVN

7.990.000 VND 6.990.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
 • Save 20%
TỦ LẠNH ELECTROLUX ERM1500PB-RVN

4.350.000 VND 3.480.000 VND
 
 
 • Save 20%
TỦ LẠNH ELECTROLUX ERM1800PB-RVN
4.600.000 VND 3.680.000 VND
   
 • Save 15%
TỦ LẠNH ELECTROLUX ETE5107SD

20.090.000 VND 17.076.500 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
 • Save 15%
TỦ LẠNH ELECTROLUX ETE4407SD

17.890.000 VND 15.206.500 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
 • Save 20%
TỦ LẠNH ELECTROLUX ETB1800PC-RVN

6.490.000 VND 5.192.000 VND
   
 • Save 20%
TỦ LẠNH ELECTROLUX ETB3200SC-RVN

11.590.000 VND 9.272.000 VND
 
 
 • Save 15%
TỦ LẠNH ELECTROLUX ETM4407SD

16.590.000 VND 14.101.500 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
 • Save 15%
TỦ LẠNH ELECTROLUX ETM5107SD

18.790.000 VND 15.971.500 VND
Và nhiều ưu đãi khác