Danh mục
Sản phẩm

Haier

 
  • Giảm 10%
TỦ LẠNH HAIER HRF-185A (S)
5.880.000 VND 5.292.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
  • Giảm 10%
TỦ LẠNH HAIER HRF-205A (C)
6.890.000 VND 6.201.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
  • Giảm 10%
TỦ LẠNH HAIER HRF-205A (R)
6.890.000 VND 6.201.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
  • Giảm 10%
TỦ LẠNH HAIER HRF-205A (B)
6.890.000 VND 6.201.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
  • Giảm 10%
TỦ LẠNH HAIER HRF-225A (C)
7.110.000 VND 6.399.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
 
 
  • Giảm 10%
TỦ LẠNH HAIER HRF-225A (R)
7.110.000 VND 6.399.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
  • Giảm 10%
TỦ LẠNH HAIER HRF-225A (S)
7.110.000 VND 6.399.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
  • Giảm 10%
TỦ LẠNH HAIER HRF-345A (T)
9.800.000 VND 8.820.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
TỦ LẠNH HAIER HRF-185A (C)
5.880.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
TỦ LẠNH HAIER HRF-185A (R)
5.880.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
 
 
TỦ LẠNH HAIER HRF-225A (B)
7.110.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
TỦ LẠNH HAIER HRF-336GR
18.000.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
TỦ LẠNH HAIER HB21FIGB
40.000.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
TỦ LẠNH HAIER HRF-663DTA2
20.000.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
TỦ LẠNH HAIER HRF-205A (S)
6.890.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
 
 
TỦ LẠNH HAIER HRF-185A (EC)

5.350.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
TỦ LẠNH HAIER HRF-185A (ES)

5.350.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
TỦ LẠNH HAIER HRF-663ITA2
30.000.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
TỦ LẠNH HAIER HRF-336SS
18.000.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
TỦ LẠNH HAIER HRF-336GB
18.000.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
 
 
TỦ LẠNH HAIER HRF-485GW
36.000.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác