Danh mục
Sản phẩm

Haier

 
 • Save 12%
TỦ LẠNH HAIER HRF-345A (T)
9.800.000 VND 8.600.000 VND
   
 • Save 12%
TỦ LẠNH HAIER HRF-185A (C)
5.880.000 VND 5.180.000 VND
   
 • Save 12%
TỦ LẠNH HAIER HRF-185A (R)
5.880.000 VND 5.180.000 VND
   
 • Save 12%
TỦ LẠNH HAIER HRF-185A (S)
5.880.000 VND 5.180.000 VND
   
 • Save 10%
TỦ LẠNH HAIER HRF-205A (C)
6.890.000 VND 6.190.000 VND
 
 
 • Save 10%
TỦ LẠNH HAIER HRF-205A (R)
6.890.000 VND 6.190.000 VND
   
 • Save 10%
TỦ LẠNH HAIER HRF-205A (B)
6.890.000 VND 6.190.000 VND
   
 • Save 14%
TỦ LẠNH HAIER HRF-225A (C)
7.110.000 VND 6.110.000 VND
   
 • Save 14%
TỦ LẠNH HAIER HRF-225A (B)
7.110.000 VND 6.110.000 VND
   
 • Save 14%
TỦ LẠNH HAIER HRF-225A (R)
7.110.000 VND 6.110.000 VND
 
 
 • Save 14%
TỦ LẠNH HAIER HRF-225A (S)
7.110.000 VND 6.110.000 VND
   
 • Save 10%
TỦ LẠNH HAIER HRF-205A (S)
6.890.000 VND 6.190.000 VND
   
 • Save 16%
TỦ LẠNH HAIER HRF-185A (EC)

5.350.000 VND 4.500.000 VND
   
 • Save 16%
TỦ LẠNH HAIER HRF-185A (ES)

5.350.000 VND 4.500.000 VND