Danh mục
Sản phẩm

Hitachi

 
 • Giảm 11%
10.650.000 đ 9.500.000 đ
TỦ LẠNH HITACHI R-T350EG1D(SLS)
       
HITACHI R-C6200S
 • Giảm 10%
85.000.000 đ 76.500.000 đ
TỦ LẠNH HITACHI R-C6200S (XK)
   
HITACHI R-C6200S
 • Giảm 10%
85.000.000 đ 76.500.000 đ
TỦ LẠNH HITACHI R-C6200S (XT)
   
 • Giảm 5%
71.800.000 đ 68.210.000 đ
TỦ LẠNH HITACHI R-M700GPGV2X (MIR)
 
 
 • Giảm 5%
23.500.000 đ 22.325.000 đ
TỦ LẠNH HITACHI R-WB475PGV2(GS)
   
 • Giảm 5%
26.700.000 đ 25.365.000 đ
TỦ LẠNH HITACHI R-WB545PGV2(GBW)
   
 • Giảm 5%
19.300.000 đ 18.335.000 đ
TỦ LẠNH HITACHI R-SG37BPG(GBK)
   
 • Giảm 5%
52.250.000 đ 49.637.500 đ
TỦ LẠNH HITACHI R-S700GPGV2 (GS)
   
 • Giảm 5%
58.400.000 đ 55.480.000 đ
TỦ LẠNH HITACHI R-M700GPGV2 (GBK)
 
 
 • Giảm 5%
58.400.000 đ 55.480.000 đ
TỦ LẠNH HITACHI R-M700GPGV2 (GS)
               
 • Giảm 5%
18.150.000 đ 17.242.500 đ
TỦ LẠNH HITACHI R-SG31BPG(GBK)
 
 
 • Giảm 10%
26.150.000 đ 23.535.000 đ
TỦ LẠNH HITACHI R-V720PG1X (STS)
       
 • Giảm 10%
10.300.000 đ 9.270.000 đ
TỦ LẠNH HITACHI R-T350EG1(SLS)
   
 • Giảm 5%
9.690.000 đ 9.205.500 đ
TỦ LẠNH HITACHI R-T310EG1(PBK)
     
 
 • Giảm 10%
10.300.000 đ 9.270.000 đ
TỦ LẠNH HITACHI R-T350EG1(PBK)
   
 • Giảm 11%
10.000.000 đ 8.900.000 đ
TỦ LẠNH HITACHI R-T310EG1D(PBK)
   
 • Giảm 11%
10.000.000 đ 8.900.000 đ
TỦ LẠNH HITACHI R-T310EG1D(SLS)
   
 • Giảm 11%
10.650.000 đ 9.500.000 đ
TỦ LẠNH HITACHI R-T350EG1D(PBK)