logo nguyenkim.com
 
Danh mục
Sản phẩm

Hitachi

 
 • Save 5%
TỦ LẠNH HITACHI R-SG37BPG(GBK)

19.300.000 VND 18.335.000 VND
   
TỦ LẠNH HITACHI R-S700GPGV2 (GS)
52.250.000 VND 49.637.500 VND
   
1211586_hitachi-R-Z660EG9X(STS)
 • Save 5%
TỦ LẠNH HITACHI R-Z660EG9X(STS)
18.250.000 VND 17.337.500 VND
         
 
 • Save 5%
TỦ LẠNH HITACHI R-SG31BPG(GBK)
18.150.000 VND 17.242.500 VND
   
TỦ LẠNH HITACHI R-V720PG1X (STS)
26.150.000 VND 24.842.500 VND
   
 • Save 5%
TỦ LẠNH HITACHI R-W720FPG1X (GBK)
39.750.000 VND 37.762.500 VND
   
 • Save 5%
TỦ LẠNH HITACHI R-T350EG1(SLS)
10.300.000 VND 9.785.000 VND
   
 • Save 5%
TỦ LẠNH HITACHI R-T310EG1(PBK)

9.690.000 VND 9.205.500 VND
 
 
 • Save 5%
TỦ LẠNH HITACHI R-T310EG1(SLS)
9.690.000 VND 9.205.500 VND
   
 • Save 5%
TỦ LẠNH HITACHI R-T350EG1(PBK)
10.300.000 VND 9.785.000 VND
   
 • Save 5%
TỦ LẠNH HITACHI R-T310EG1D(PBK)

10.000.000 VND 9.500.000 VND
       
 • Save 5%
TỦ LẠNH HITACHI R-T350EG1D(PBK)

10.650.000 VND 10.117.500 VND
 
 
 • Save 5%
TỦ LẠNH HITACHI R-T350EG1D(SLS)

10.650.000 VND 10.117.500 VND
           
 • Save 5%
TỦ LẠNH HITACHI R-W660FG9X (GBK)

29.800.000 VND 28.310.000 VND
   
 • Save 5%
TỦ LẠNH HITACHI R-W660FG9X (GS)

29.800.000 VND 28.310.000 VND