Danh mục
Sản phẩm

Hitachi

 
 • Giảm 11%
TỦ LẠNH HITACHI R-T310EG1D(PBK)

10.000.000 VND 8.900.000 VND
   
 • Giảm 11%
TỦ LẠNH HITACHI R-T310EG1D(SLS)

10.000.000 VND 8.900.000 VND
   
 • Giảm 10%
TỦ LẠNH HITACHI R-W660FG9X (GS)

29.800.000 VND 26.820.000 VND
   
 • Giảm 5%
TỦ LẠNH HITACHI R-T350EG1D(PBK)

10.650.000 VND 10.117.500 VND
   
 • Giảm 5%
TỦ LẠNH HITACHI R-T350EG1D(SLS)

10.650.000 VND 10.117.500 VND
 
 
 • Giảm 5%
TỦ LẠNH HITACHI R-T350EG1(SLS)
10.300.000 VND 9.785.000 VND
   
 • Giảm 5%
TỦ LẠNH HITACHI R-T310EG1(PBK)

9.690.000 VND 9.205.500 VND
   
 • Giảm 5%
TỦ LẠNH HITACHI R-T310EG1(SLS)
9.690.000 VND 9.205.500 VND
   
 • Giảm 5%
TỦ LẠNH HITACHI R-T350EG1(PBK)
10.300.000 VND 9.785.000 VND
   
 • Giảm 5%
TỦ LẠNH HITACHI R-W720FPG1X (GBK)
39.750.000 VND 37.762.500 VND
 
 
 • Giảm 5%
TỦ LẠNH HITACHI R-SG31BPG(GBK)
18.150.000 VND 17.242.500 VND
   
 • Giảm 5%
TỦ LẠNH HITACHI R-V720PG1X (STS)
26.150.000 VND 24.842.500 VND
   
 • Giảm 5%
TỦ LẠNH HITACHI R-M700GPGV2 (GBK)
58.400.000 VND 55.480.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
 • Giảm 5%
TỦ LẠNH HITACHI R-S700GPGV2 (GS)
52.250.000 VND 49.637.500 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
 • Giảm 5%
TỦ LẠNH HITACHI R-M700GPGV2 (GS)
58.400.000 VND 55.480.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
 
 
 • Giảm 5%
TỦ LẠNH HITACHI R-SG37BPG(GBK)

19.300.000 VND 18.335.000 VND
   
 • Giảm 5%
TỦ LẠNH HITACHI R-WB545PGV2(GBW)
26.700.000 VND 25.365.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
 • Giảm 5%
TỦ LẠNH HITACHI R-WB475PGV2(GS)
23.500.000 VND 22.325.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
 • Giảm 5%
TỦ LẠNH HITACHI R-M700GPGV2X (MIR)
71.800.000 VND 68.210.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
HITACHI R-C6200S
 • Giảm 5%
TỦ LẠNH HITACHI R-C6200S (XK)
85.000.000 VND 80.750.000 VND
 
 
HITACHI R-C6200S
 • Giảm 5%
TỦ LẠNH HITACHI R-C6200S (XT)
85.000.000 VND 80.750.000 VND