Hitachi

Tủ lạnh Hitachi R-M700GPV2 với công nghệ không đóng tuyết còn giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian về việc xả tuyết cho tủ lạnh
 • ▼ 3.400.000đ
55.000.000 đ 58.400.000 đ
HITACHI584L 55.000.000 đ
Và nhiều ưu đãi khác
1211628_hitachi-R-T310EG1(PBK)
 • ▼ 500.000đ
9.300.000 đ 9.800.000 đ
HITACHI260L 9.300.000 đ
HITACHI R-WB475PGV2
 • ▼ 1.200.000đ
22.300.000 đ 23.500.000 đ
HITACHI382L 22.300.000 đ
Và nhiều ưu đãi khác
HITACHI R-SG37BPG
 • ▼ 1.000.000đ
18.300.000 đ 19.300.000 đ
HITACHI365L 18.300.000 đ
Và nhiều ưu đãi khác
1229381_hitachi-R-S700GPGV2-(GS)
 • ▼ 2.750.000đ
49.500.000 đ 52.250.000 đ
HITACHI600L 49.500.000 đ
Và nhiều ưu đãi khác
HITACHI R-S700GPGV2 (GBK)
 • ▼ 2.750.000đ
49.500.000 đ 52.250.000 đ
HITACHI600L 49.500.000 đ
Và nhiều ưu đãi khác
HITACHI R-M700GPGV2
 • ▼ 3.400.000đ
55.000.000 đ 58.400.000 đ
HITACHI584L 55.000.000 đ
Và nhiều ưu đãi khác
HITACHI R-SG37BPG(GS)
 • ▼ 1.000.000đ
18.300.000 đ 19.300.000 đ
HITACHI365L 18.300.000 đ
Và nhiều ưu đãi khác
1214382_hitachi-R-SG31BPG(GBK)
 • ▼ 850.000đ
17.300.000 đ 18.150.000 đ
HITACHI305L 17.300.000 đ
Và nhiều ưu đãi khác
1216910_hitachi-R-V720PG1X-(STS)-1
 • ▼ 10%
23.535.000 đ 26.150.000 đ
HITACHI600L 23.535.000 đ
Và nhiều ưu đãi khác
1214383_hitachi-R-SG31BPG(GS)
 • ▼ 850.000đ
17.300.000 đ 18.150.000 đ
HITACHI305L 17.300.000 đ
Và nhiều ưu đãi khác
1211627_hitachi-R-T310EG1(SLS)
 • ▼ 500.000đ
9.300.000 đ 9.800.000 đ
HITACHI260L 9.300.000 đ