logo nguyenkim.com
 
Danh mục
Sản phẩm

LG

 
 • Save 15%
TỦ LẠNH LG GR-L602S
16.490.000 VND 14.016.500 VND
   
 • Save 15%
TỦ LẠNH LG GR-L702S
17.290.000 VND 14.696.500 VND
   
LG GR-L392MG
 • Save 10%
TỦ LẠNH LG GR-L392MG
12.490.000 VND 11.241.000 VND
   
TỦ LẠNH LG GR-L392S
10.490.000 VND 9.441.000 VND
   
LG GR-R227BPJ
 • Save 10%
TỦ LẠNH LG GR-R227BPJ
32.500.000 VND 29.250.000 VND
 
 
LG GR-L352MG
 • Save 10%
TỦ LẠNH LG GR-L352MG
11.290.000 VND 10.161.000 VND
   
 • Save 15%
TỦ LẠNH LG GR-L352S
10.290.000 VND 8.700.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
 • Save 10%
TỦ LẠNH LG GN-L222PS
7.590.000 VND 6.831.000 VND
   
LG GR-B227BSJ
 • Save 15%
TỦ LẠNH LG GR-B227BSJ
27.200.000 VND 23.120.000 VND
   
 • Save 10%
TỦ LẠNH LG GR-P227BPN
44.000.000 VND 39.600.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
 
 
 • Save 15%
TỦ LẠNH LG GR-R267LS
39.800.000 VND 33.830.000 VND
   
TỦ LẠNH LG GR-P267LSN
57.600.000 VND 48.960.000 VND
   
 • Save 10%
TỦ LẠNH LG GN-L222BS
7.690.000 VND 6.921.000 VND
   
 • Save 10%
TỦ LẠNH LG GN-L272BS
8.490.000 VND 7.641.000 VND
   
 • Save 10%
TỦ LẠNH LG GN-L272BF
8.590.000 VND 7.731.000 VND
 
 
 • Save 14%
TỦ LẠNH LG GN-L202PS
7.290.000 VND 6.300.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
 • Save 10%
TỦ LẠNH LG GN-L222BF
7.790.000 VND 7.011.000 VND
   
 • Save 15%
TỦ LẠNH LG GN-L202BS
7.390.000 VND 6.300.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
TỦ LẠNH LG GR-C402MG
11.450.000 VND 10.305.000 VND
   
 • Save 15%
TỦ LẠNH LG GR-B227BPJ
29.300.000 VND 24.905.000 VND
 
 
 • Save 10%
TỦ LẠNH LG GR-P227BSN
41.900.000 VND 37.710.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
 • Save 10%
TỦ LẠNH LG GR-C362S
9.350.000 VND 8.415.000 VND
   
 • Save 10%
TỦ LẠNH LG GR-C402S

9.950.000 VND 8.955.000 VND
   
 • Save 10%
TỦ LẠNH LG GR-C362MG
10.400.000 VND 9.360.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
     
 
TỦ LẠNH LG GR-C572MG
15.900.000 VND 14.310.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
 • Save 15%
TỦ LẠNH LG GR-D502TK
14.600.000 VND 12.410.000 VND
   
 • Save 10%
TỦ LẠNH LG GR-G702W
17.700.000 VND 15.930.000 VND
   
 • Save 10%
TỦ LẠNH LG GR-C502S

11.600.000 VND 10.440.000 VND
   
 • Save 10%
TỦ LẠNH LG GR-C502MG

13.700.000 VND 12.330.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác