logo nguyenkim.com
 
Danh mục
Sản phẩm

Tủ Lạnh

 
TỦ LẠNH TOSHIBA GR-WG66VDA(GG)
18.950.000 VND 18.250.000 VND
   
TỦ LẠNH SAMSUNG RT38FEAKDSL
14.990.000 VND 14.240.500 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
TỦ LẠNH SAMSUNG RT43H5631SL/SV
16.900.000 VND 16.055.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
 • Save 4%
TỦ LẠNH TOSHIBA GR-WG58VDAZ (ZW)
18.600.000 VND 17.800.000 VND
   
 • Save 4%
TỦ LẠNH TOSHIBA GR-T41VUBZ (N)

12.490.000 VND 11.990.000 VND
 
     
 • Save 4%
TỦ LẠNH TOSHIBA GR-T46VUBZ (N)

13.990.000 VND 13.490.000 VND
   
 • Save 4%
TỦ LẠNH TOSHIBA GR-T46VUBZ (DS)

13.490.000 VND 12.990.000 VND
   
 • Save 4%
TỦ LẠNH TOSHIBA GR-T46VUBZ (FS)

13.990.000 VND 13.490.000 VND
   
 • Save 4%
TỦ LẠNH TOSHIBA GR-T46VUBZ (LS)

13.490.000 VND 12.990.000 VND
 
 
 • Save 4%
TỦ LẠNH TOSHIBA GR-T41VUBZ (FS)

12.490.000 VND 11.990.000 VND
   
 • Save 4%
TỦ LẠNH TOSHIBA GR-T41VUBZ (LS)

11.990.000 VND 11.490.000 VND
   
 • Save 5%
TỦ LẠNH SANYO SR-PQ345RB(SB)
9.900.000 VND 9.405.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
 • Save 15%
TỦ LẠNH LG GR-L602S
16.490.000 VND 14.016.500 VND
   
 • Save 15%
TỦ LẠNH LG GR-L702S
17.290.000 VND 14.696.500 VND
 
 
LG GR-L392MG
 • Save 10%
TỦ LẠNH LG GR-L392MG
12.490.000 VND 11.241.000 VND
   
TỦ LẠNH LG GR-L392S
10.490.000 VND 9.441.000 VND
   
 • Save 15%
TỦ LẠNH SHARP SJ-FP79V-BK
40.000.000 VND 34.000.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
 • Save 15%
TỦ LẠNH SHARP SJ-FP79V-SL
40.000.000 VND 34.000.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
LG GR-R227BPJ
 • Save 10%
TỦ LẠNH LG GR-R227BPJ
32.500.000 VND 29.250.000 VND
 
 
LG GR-L352MG
 • Save 10%
TỦ LẠNH LG GR-L352MG
11.290.000 VND 10.161.000 VND
   
 • Save 15%
TỦ LẠNH LG GR-L352S
10.290.000 VND 8.700.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
 • Save 21%
TỦ LẠNH SHARP SJ-188S-SL

6.150.000 VND 4.850.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
 • Save 30%
TỦ LẠNH SHARP SJ-BW30DV-BK

12.500.000 VND 8.700.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
 • Save 30%
TỦ LẠNH SHARP SJ-BW30DV-SL
12.500.000 VND 8.700.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
 
 
 • Save 35%
TỦ LẠNH SHARP SJ-FP74V-BK
35.000.000 VND 22.900.000 VND
Và nhiều ưu đãi khác
   
 • Save 10%
TỦ LẠNH LG GN-L222PS
7.590.000 VND 6.831.000 VND
   
LG GR-B227BSJ
 • Save 15%
TỦ LẠNH LG GR-B227BSJ
27.200.000 VND 23.120.000 VND
   
 • Save 4%
TỦ LẠNH TOSHIBA GR-WG58VDAZ (GG)
18.600.000 VND 17.800.000 VND
   
 • Save 6%
TỦ LẠNH TOSHIBA GR-TG46VPDZ (ZW)
14.490.000 VND 13.690.000 VND