Tủ Lạnh

TỦ LẠNH SANYO SR-9JR(SS) - Sanyo - Tủ Lạnh - Sản Phẩm Điện Lạnh - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
  • ▼ 153.500đ
2.916.500 đ 3.070.000 đ
SANYO90L 2.916.500 đ
1224891_sanyo-SR-S205PN(SN)
  • ▼ 13%
5.100.000 đ 5.890.000 đ
SANYO205L 5.100.000 đ
TỦ LẠNH SANYO SR-U205PN(SU) - Sanyo - Tủ Lạnh - Sản Phẩm Điện Lạnh - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
  • ▼ 12%
5.760.000 đ 6.550.000 đ
SANYO205L 5.760.000 đ
TỦ LẠNH SANYO SR-U21MN(SU) - Sanyo - Tủ Lạnh - Sản Phẩm Điện Lạnh - Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
  • ▼ 13%
5.850.000 đ 6.740.000 đ
SANYO207L 5.850.000 đ