Bạn đã biết sự "vi diệu" của 12 phím này trên máy tính?

5 năm trước -

Chắc hẳn có đến 90% người dùng máy tính chỉ dùng những chức năng cơ bản trên bàn phím mà không để ý đến những phím F. Hãy cùng Nguyễn Kim tìm hiểu nó để tiết kiếm thời gian thao tác trên máy hơn nhé!

Có thể bạn cũng thích