BẢN QUYỀN / THÔNG TIN THƯƠNG HIỆU

Nguyenkim.com là website mua sắm trực tuyến chính thức của Công ty Cổ phần Thương Mại Nguyễn Kim. Thương hiệu Nguyenkim.com hoặc Nguyễn Kim online đã được đăng ký bởi công ty Cổ phần thương mại Nguyễn Kim.

Thương hiệu Nguyenkim.com Logo Nguyenkim trên website đã được đăng ký độc quyền. Bất cứ hình thức sao chép logo, nhái thương hiệu hoặc dùng thương hiệu Nguyễn Kim đều bị quy trách nhiệm trước pháp luật.

Thông tin, hình ảnh sản phẩm, các bài viết trên website khi sao chép sử dụng lại tại một trang  web khác vui lòng ghi rỏ nguồn từ Nguyenkim.com. Chúng tôi sẽ truy trách nhiệm trước pháp luật khi sao chép nội dung thông tin trên website mà không tôn trọng bản quyền của chúng tôi.

Các thiết kế banner, chương trình khuyến mãi... trên trang web Nguyenkim.com không được  sao chép hoặc sử dụng vào bất cứ mục đích gì nếu chưa được phép từ Nguyễn Kim. Chúng tôi sẽ khởi kiện nếu phát hiện vi phạm với bất cứ hình thức sao chép ý tưởng nào từ trang web của chúng tôi.

Cấu trúc trang web, các chức năng trên website hoặc chi tiết bản mô tả kỹ thuật của trang web Nguyenkim.com đều được đăng ký bản quyền. Nếu chúng tôi phát hiện bất cứ hình thức sao chép source code, cách thức trình bày hoặc các chức năng giống y như website Nguyenkim.com chúng tôi có quyền khởi kiện để điều tra xử lý theo các quy định của pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ.

Nếu các đối tác, khách hàng muốn sử dụng thông tin, hình ảnh, banner, logo, các chương trình khác của chúng tôi với thiện chí hợp tác vui lòng liên hệ với chúng tôi để thảo luận hình thức hợp tác phù hợp. Vui lòng xem thêm trang liên hệ quảng cáo