Ghi chú: - Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT

            - Bảng giá trên chưa bao gồm vật tư, thiết bị nâng, cẩu, giàn giáo

Ghi chú: - Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT, khi sử dụng vật tư chính, vật tư phụ được miễn phí theo danh mục đã liệt kê tại mục 2.

            - (*) 1. Dây điện miễn phí theo ống đồng (theo định mức)

            - 2. Dây điện miễn phí theo ống đồng phát sinh (không phải dây nguồn)