Bảo trì dàn nóng máy lạnh - một việc lợi trăm đường

5 năm trước -

Nhiều người vẫn thường hay vệ sinh máy lạnh mà lại bỏ qua dàn nóng. Sai rồi nhé! Chỉ với việc nhỏ này thôi, bạn đã bảo vệ cho gia đình mình đấy! 

Có thể bạn cũng thích