Khuyến mãi big bang 2016 giai đoạn 2

Galaxy S7 14.999.000 VNĐ
Samsung Galaxy J7 Prime
Samsung Galaxy J710(2016)
Samsung Galaxy J500