Khuyến mãi big bang 2016 giai đoạn 2

TỦ LẠNH LG 189 LÍT GN-L205PS
TỦ LẠNH TOSHIBA 546 LÍT GR-WG58VDAZ
TỦ LẠNH LG 524 LÍT GR-B227GF
TỦ LẠNH PANASONIC 152 LÍT NR-BA178VSVN