MÃ SẢN PHẨM VÀ GIÁ TRỊ VOUCHER TƯƠNG ỨNG

TÊN MODEL 55KS9000 49KS7000,
55KU6500
55MU6500 55KU6000,
55MU6400
49KU6500,
50KU6000,
55 & 65MU6300
49MU6300,
49MU6400,
49MU6500
43KU6500
GIÁ TRỊ VOUCHER 6.000.000 VNĐ 5.000.000 VNĐ 4.500.000 VNĐ 4.000.000 VNĐ 3.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ 1.500.000 VNĐ

CÁC BƯỚC ĐỂ ĐĂNG KÝ NHẬN MÃ VOUCHER

Bước 1

Khách hàng điền thông tin & chọn sản phẩm muốn mua vào bảng ĐĂNG KÝ NHẬN MÃ VOUCHER bên dưới

Bước 2

Nhận mã giảm giá được gửi vào email khách hàng đăng ký

Bước 3

Tiến hành đặt mua sản phẩm tương ứng đã chọn tại website Nguyễn Kim sau khi nhận mã giảm giá

THỂ LỆ