Cách sử dụng máy giặt Toshiba chưa bao giờ đơn giản đến thế

8 năm trước -

Bạn lần đầu tiên mua máy giặt Toshiba sử dụng và không rõ về tính năng và cách sử dụng chúng. Hãy tham khảo hướng dẫn dưới đây của Nguyễn Kim nhé! Đa số các model máy giặt của hãng Toshiba đều khá giống nhau nên bạn có thể áp dụng cách sử dụng máy giặt này cho các sản phẩm có bảng điều khiển được thiết kế tương tự.

1. Giặt bằng chương trình có sẵn trên máy:

Phân phối quần áo đều trong lồng máy giặt.

Phân phối quần áo đều trong lồng máy giặt.

Đổ bột giặt/nước xả vào khay đựng chuyên dụng của máy giặt.

Đổ bột giặt/nước xả vào khay đựng chuyên dụng của máy giặt.

Nhấn nút “mở” để khởi động máy.

Nhấn nút “mở” để khởi động máy.

Nhấn nút

Nhấn nút "khởi động/tạm dừng" bắt đầu chu trình giặt.

2. Tùy chọn lực nước giặt:

Bấm nút “khởi động/tạm dừng” khi máy giặt đang giặt.

Bấm nút “khởi động/tạm dừng” khi máy giặt đang giặt.

Nhấn nút “lực nước giặt” để chọn lực nước mong muốn.

Nhấn nút “lực nước giặt” để chọn lực nước mong muốn.

Sau đó, nhấn lại nút “khởi động/tạm dừng” để tiếp tục quy trình giặt.

Sau đó, nhấn lại nút “khởi động/tạm dừng” để tiếp tục quy trình giặt.

3. Chế độ giặt nhanh:

Nhấn “mở” để khởi động máy.

Nhấn “mở” để khởi động máy.

Chọn nút “chọn chương trình” cho đến khi đèn báo chương trình giặt nhanh phát sáng.

Chọn nút “chọn chương trình” cho đến khi đèn báo chương trình giặt nhanh phát sáng.

Nhấn “khởi động/tạm dừng” để thực hiện quy trình giặt.

Nhấn “khởi động/tạm dừng” để thực hiện quy trình giặt.

4. Giặt chăn mền:

Khởi động máy giặt bằng nút “mở”.

Khởi động máy giặt bằng nút “mở”.

.Nhấn nút “chọn chức năng” cho đến khi đèn báo chế độ xả tràn phát sáng

Nhấn nút “chọn chức năng” cho đến khi đèn báo chế độ xả tràn phát sáng.

Nhất nút “chọn mức nước” để chủ động chọn lượng nước phù hợp cho chu trình giặt. Khi giặt chăn mền, các bạn nên chọn mức nước cao nhất là 53 lít.

Nhất nút “chọn mức nước” để chủ động chọn lượng nước phù hợp cho chu trình giặt. Khi giặt chăn mền, các bạn nên chọn mức nước cao nhất là 53 lít.

Chọn “khởi động/tạm dừng” để bắt đầu.

Chọn “khởi động/tạm dừng” để bắt đầu.

5. Vắt cực khô:

Chọn “mở” để khởi động máy giặt.

Chọn “mở” để khởi động máy giặt.

Nhấn nút “vắt cực khô” để chọn thời gian vắt. Có 3 mức thời gian là 30, 60, 90 phút cho bạn lựa chọn.

Nhấn nút “vắt cực khô” để chọn thời gian vắt. Có 3 mức thời gian là 30, 60, 90 phút cho bạn lựa chọn.

Nhấn “khởi động/tạm dừng” để máy bắt đầu vắt khô quần áo của bạn.

Nhấn “khởi động/tạm dừng” để máy bắt đầu vắt khô quần áo của bạn.

6. Chức năng hẹn giờ giặt:

Khởi động máy giặt bằng cách chọn “mở”.

Khởi động máy giặt bằng cách chọn “mở”.

Chọn chương trình giặt và mức nước mong muốn (cách thực hiện như phần trên).

Chọn chương trình giặt và mức nước mong muốn (cách thực hiện như phần trên).

Nhấn nút “chọn chế độ” liên tục cho đến khi đèn của “chế độ hẹn giờ” phát sáng. Có 2 mức là 6 giờ và 9 giờ cho bạn lựa chọn.

Nhấn nút “chọn chế độ” liên tục cho đến khi đèn của “chế độ hẹn giờ” phát sáng. Có 2 mức là 6 giờ và 9 giờ cho bạn lựa chọn.

Nhấn nút “khởi động/tạm dừng” để máy giặt bắt đầu.

Nhấn nút “khởi động/tạm dừng” để máy giặt bắt đầu.

7. Vệ sinh lồng giặt:

Nhấn nút “mở” trên bảng điều khiển để khởi động máy giặt.

Nhấn nút “mở” trên bảng điều khiển để khởi động máy giặt.

Nhấn nút “chọn chế độ” liên tục cho đến khi đèn của “vệ sinh lồng giặt” phát sáng.

Nhấn nút “chọn chế độ” liên tục cho đến khi đèn của “vệ sinh lồng giặt” phát sáng.

Chọn “khởi động/tạm dừng” để bắt đầu tiến trình vệ sinh lồng giặt.

Chọn “khởi động/tạm dừng” để bắt đầu tiến trình vệ sinh lồng giặt.

Bài: Hoàng Ngân

Có thể bạn cũng thích