A. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DỊCH VỤ GIAO NHẬN, LẮP ĐẶT, CÀI ĐẶT THIẾT BỊ TIN HỌC

Chính sách hỗ trợ dịch vụ giao nhận, lắp đặt, cài đặt đối với từng chủng loại sản phẩm:

Chủng loại

Dịch vụ giao nhận do TTMS thực hiện

Cài đặt, lắp đặt

Công cài đặt phầm mềm

Cài đặt hình ảnh, nhạc, game

Công lắp đặt

Máy vi tính xách tay

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí tại cửa hàng

 

Máy vi tính để bàn (PC)

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí tại cửa hàng

Miễn phí

Màn hình máy vi tính

Miễn phí

 

 

Miễn phí

Máy văn phòng (máy fax, máy in, máy chiếu…)

Miễn phí

Miễn phí

 

Miễn phí

Máy game vi tính

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí tại cửa hàng

Miễn phí

Loa nghe nhạc máy vi tính

Miễn phí

 

 

Miễn phí

Linh phụ kiện

Không áp dụng

Miễn phí

 

Miễn phí

Phần mềm (bản gốc)

Không áp dụng

Miễn phí khi khách hàng mua máy PC và/hoặc notebook tại Nguyễn Kim.

 

Miễn phí

Các sản phẩm khác

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí tại cửa hàng

Miễn phí

 

B. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DỊCH VỤ GIAO NHẬN, LẮP ĐẶT, CÀI ĐẶT THIẾT BỊ VIỄN THÔNG

Chính sách hỗ trợ dịch vụ giao nhận, lắp đặt, cài đặt đối với từng chủng loại sản phẩm

Chủng loại

Dịch vụ giao nhận

Cài đặt hình ảnh, nhạc, game

Công lắp đặt (chiếc)

Điện thoại di động

Miễn phí

Miễn phí tại cửa hàng

 

Điện thoại bàn

Miễn phí

 

Miễn phí

Linh kiện

Miễn phí

Miễn phí tại cửa hàng

 

 

C. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DỊCH VỤ GIAO NHẬN, CÀI ĐẶT THIẾT  BỊ GIẢI TRÍ

Chính sách hỗ trợ dịch vụ giao nhận, cài đặt đối với từng chủng loại sản phẩm

Chủng loại

Dịch vụ giao nhận do Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim thực hiện

Cài đặt hình ảnh, nhạc, game

Máy ảnh số

Miễn phí

 

Máy quay phim số

Miễn phí

 

Máy MP3/MP4

Miễn phí

Miễn phí tại cửa hàng

DVD xách tay

Miễn phí

 

Máy từ điển

Miễn phí

Miễn phí tại cửa hàng
(Tùy sản phẩm có kèm theo thẻ nhớ)

Máy ghi âm

Miễn phí

 

Loa nghe nhạc, tai nghe

Miễn phí

 

Linh phụ kiện

Miễn phí

 

Các sản phẩm khác

Miễn phí