Lưu ý: - Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT

          - Bảng giá trên chưa bao gồm các thiết bị nâng, cẩu, giàn giáo...