I. THỜI GIAN THỰC HIỆN: Từ 02/04/2015 đến 31/12/2015.

II. CÁC MODEL ĐƯỢC ÁP DỤNG:

Product range Model Capacity
Dòng SP Dung tích
2DR ETB2102PE 210L
    ETB2100PE 210L
    ETB2302PE 230L
    ETB2300PE 230L
    ETB2600PE 260L
    ETB3200PE 320L
    ETE3200SE 320L
  ETB3500PE 350L
  ETE3500SE 350L
3DR EME2600SA 260L
  EME3500SA 350L
BM EBB2600PA 260L
  EBB3200PA 320L
  EBE3200SA 320L
  EBB3500PA 350L
  EBE3500SA 350L

III. Nội dung chương trình:

30 NGÀY MIỄN PHÍ ĐỔI HÀNG  CHƯƠNG TRÌNH BẢO HÀNH 5 NĂM CHO TỦ LẠNH

1) Tất cả các khách hàng mua sản phẩm tủ lạnh của  Electrolux từ  02 tháng 04 đến 31 tháng 12 năm 2015 đều được tham gia chương trình.


2) Trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua, khách hàng được đổi sản phẩm mới cùng
loại nếu sản phẩm xảy ra sự cố kỹ thuật do lỗi sản xuất dưới điều kiện sử dụng
bình thường và qua kiểm tra xác nhận của kỹ thuật viên Electrolux Việt Nam.


3) Để xác nhận việc tham gia chương trình, khách hàng vui lòng gọi vào
1800588899 trong vòng 10 ngày kể từ ngày mua hàng để thông báo cho
 nhân viên Phòng Chăm Sóc Khách Hàng Electrolux thông tin tủ lạnh
đã mua. Khách hàng cần cung cấp số serial của tủ lạnh, họ tên,
điện thoại, email và địa chỉ liên lạc (Số serial của sản phẩm có thể
được tìm thấy trên tủ lạnh)


4) Để yêu cầu đổi sản phẩm, khách hàng cần chuẩn bị:
      a) Thông báo cho phòng Chăm Sóc Khách Hàng của Electrolux Việt
      Nam theo đường dây nóng 1800588899 và cung cấp số Serial của
      sản phẩm hoàn trả. (Số Serial của sản phẩm có thể được tìm thấy
      trên tủ lạnh)
      b) Phòng Chăm Sóc Khách Hàng sẽ cử nhân viên kỹ thuật xuống kiểm tra
       tủ lạnh  tại nhà khách hàng
       c) Nếu nhân viên kỹ thuật của Electrolux xác nhận sản phẩm xảy ra sự cố
      kỹ thuật do lỗi sản xuất dưới điều kiện sử dụng bình thường, Phòng Chăm
      Sóc Khách hàng Electrolux sẽ tiến hành đổi sản phẩm mới cùng loại cho
      khách hàng

1) Tất cả các khách hàng mua sản phẩm tủ lạnh của  Electrolux từ  02 tháng 04 đến 31 tháng 12 năm 2015 đều được tham gia chương trình


 2)  Sau khi mua hàng trong vòng 10 ngày, khách hàng cần đăng ký với Phòng Chăm Sóc Khách Hàng Electrolux để tăng thời gian bảo hành thêm 3 năm cho sản phẩm.


   Để đăng ký, chỉ cần gọi vào 1800588899 hoặc đăng ký online theo địa chỉ email vncare@electrolux.com để   thông báo cho Phòng Chăm Sóc Khách Hàng số Serial của sản phẩm đã mua. (Số Serial của sản phẩm có thể được tìm thấy trên tủ lạnh)

IV. Quy định khác: 

1) Sản phẩm phải được lắp đặt đúng theo hướng dẫn của Electrolux
2) Sản phẩm phải được sử dụng cho mục đích gia đình và không dùng cho mục đích thương mại. Các mục đích thương mại được định
nghĩa như lắp đặt cho khách sạn, văn phòng, nhà hàng hay các hình thức kinh doanh khác
3) Các trường hợp không được áp dụng chương trình:
a) Sản phẩm hỏng do tai nạn, sử dụng sai quy cách, bao gồm cả việc bảo quản sai quy cách
b) Sản phẩm bị hỏng do côn trùng xâm nhập (chuột, gián, kiến, mối …)
c) Sản phẩm hỏng do rơi rớt hay trong quá trình vận chuyển sản phẩm
d) Sản phẩm đã được sửa chữa không phải do Electrolux hay các trung tâm ủy quyền của Electrolux thực hiện
e) Trường hợp nhãn dán số sêri, số sản phẩm trên sản phẩm bị tẩy xóa hoặc tháo gỡ ra khỏi sản phẩm.