20140328_soc_moingay_v1_01
20140328_soc_moingay_v1_02
20140328_soc_moingay_v1_03
20140328_soc_moingay_v1_04
20140328_soc_moingay_v1_05

CẬP NHẬT SỰ KIỆN VÀ KHUYẾN MÃI MỚI NHẤT TẠI FANPAGE NGUYỄN KIM