Đối với đơn hàng từ 1.000.000đ đến 10.000.000đ
Đối với đơn hàng trên 10.000.000đ
Đối với đơn hàng từ 1.000.000đ
Cho mọi giao dịch mua hàng vào thứ 6 mỗi tuần
Cho 10 khách hàng may mắn từ Visa/NgânLượng

CẬP NHẬT SỰ KIỆN VÀ KHUYẾN MÃI MỚI NHẤT TẠI FANPAGE NGUYỄN KIM